Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ervaringen met UV-desinfectie op het pompstation Buren (Ameland) : optreden ongewenste foto-chemische reacties bij UV-desinfectie is beheersbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oostelbos, P.G.J.M. \ Staveren, P.J. van \ 1995
  help
  Detaillering deklaagkaart stadsdeel zuidoost : eindrapport 20/8/2010 [Boek]
  Staveren, G. van \ 2010
  Waternet heeft Acacia Water opdracht gegeven om een gedetailleerd deklaagmodel van het gehele stadsdeel Zuidoost te maken. Het resultaat hiervan is een kaart van de dikte van de deklaag. Deze memo beschrijft de stappen die hebben geleid tot bovengeno ...
  help
  Advanced treatment of effluents from an agrochemical formulation plant \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
  Haverhoek, S. \ Koning, J. \ Staveren, N.A. van \ 1996
  help
  Klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland [Boek]
  Staveren, G. van \ Velstra, J. \ 2012
  Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van een serie van vier rapporten behorend bij de studie “Klimaatverandering en Toenemende Verzilting en landbouw in Noord-Nederland”. Dit rapport behandelt het onderzoek dat is gedaan naar de huidige en toe ...
  help
  Actievekoolfiltratie op afloop nabezinktank : demonstratieonderzoek op vier rwzi's [Boek]
  Betuw, W. van \ IJpelaar, G.F. \ Staveren, P.J. van \ 2010
  Gedurende een half jaar is op vier locaties een demonstratieonderzoek uitgevoerd, waarbij actievekoolfiltratie direct op afloop nabezinktank is toegepast. De locaties zijn rwzi Nijmegen, Oijen, De Nieuwe Waterweg en Biest-Houtakker. Met behulp van ee ...
  help
  Verzilting van landbouwgronden in Noord-Nederland in het perspectief van de effecten van klimaatsverandering [Boek]
  Staveren, Goswin van \ Velstra, Jouke \ 2012
  Verkennend onderzoek naar de risico’s van verzilting van akkerbouwgronden onder de huidige situatie, en bij te verwachten klimaatsveranderingen.
  help
  Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : eindrapport februari 2013 [Boek]
  Velstra, Jouke \ Staveren, Goswin van \ Oosterwijk, Jacob \ Werf, Rianne van der \ Tolk, Lieselotte \ Groen, Koos \ 2013
  De doelstelling van de studie is om deze saliniteitspatronen in grond en oppervlaktewater - in ruimte maar vooral in tijd - nader te onderzoeken. Dat is van praktische betekenis voor waterbeheerders. Gezien de taakstellingen om het zoetwaterverbruik ...
  help
  Pilot Ecoboeren, Schermer-Zuid, Noord-Holland: alternatieve vormen van duurzaam bodemgebruik en waterbeheer door en voor agrariërs [Boek]
  Velstra, Jouke \ Staveren, Goswin van \ Oosterwijk, Jacob \ Oord, Arjen \ 2013
  Agrariërs en waterbeheerders hebben sterke behoefte aan praktijkervaring met maatregelen voor duurzaam bodem- en waterbeheer op perceelschaal. Om deze praktijkervaring te versterken is in 2012 door een breed consortium een proefperceel ingericht in d ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.