Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  The relation between water quantity and water quality in studies of surface waters [Congresverslag]
  Rijtema, P.E. \ Lijklema, L. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1979
  Problems related to quantitative and qualitative water management generally show a strong relationship. The water quality in a river is not only determined by the quantity of pollutants dumped into the river, but also by the river discharge. The Neth ...
  help
  Water- en chloridebalans van de Schermerboezem : april 1971 tot en met maart 1977 [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1979
  help
  Fosfaat- en stikstofhuishouding voor het oppervlaktewater van de Barneveldse beek [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1979
  Waterkwaliteit Gelderse Vallei
  help
  Optimizing the use of soils : new agricultural and water management aspects \ Scientific basis for soil protection in the European Community [Hoofdstuk uit boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Bouma, J. \ 1987
  help
  De chemische samenstelling van bodemvocht en grondwater in een aantal proefgebiedjes van Midden-Brabant : relatieonderzoek landbouw/bosbouw-natuur [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Dam, G. van \ 1977
  help
  Een onderzoek naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Vijfheerenlanden [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Oosterom, H.P. \ 1975
  Bij ruilverkavelingen spelen in veel gebieden meerdere belangen een rol die soms tegenstrijdig zijn, zoals onder andere landbouw en natuurbescherming. Ten behoeve van de landbouw probeert men door bepaalde maatregelen een betere bedrijfsvoering mogel ...
  help
  Onderzoek naar de achteruitgang van de visstand in Zuid-Limburgse beken en de gestuwde Maas ten gevolge van waterverontreiniging [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1970
  Doel van het onderzoek: Het water van de Maas met zijbeken en -rivieren is op verschillende wijzen door menselijke afctiviteit beïnvloed, o.a. door waterverontreiniging, zodat er een verandering in de visstand is waar te nemen. Het is de bedoeling hi ...
  help
  De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1981
  Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landb ...
  help
  Impact of non-point sources on water quality in watersheds and lakes : field measurements and the use of models [Congresverslag]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Rast, W. \ 1981
  help
  Invloed bemesting op de chemische samenstelling van het grondwater [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1978
  Grondwaterverontreiniging kan worden veroorzaakt door diffuse bronnen zoals bemesting, neerslag en wegenzout en door puntbronnen zoals afvalwater van huishoudens en industrie, vuilstortplaatsen, enz. Ongeveer 70% (ca. 2 miljoen ha) van het grondopper ...
  help
  De chemische samenstelling van het ondiepe grondwater bij rundveehouderijbedrijven [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Oosterom, H.P. \ 1977
  help
  De invloed van een aantal factoren op de denitrificatie : een literatuurstudie [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1977
  Aan het denitrificatieproces is de afgelopen decennia bijzonder veel aandacht besteed vanuit het landbouwkundig onderzoek omdat belangrijke hoeveelheden stikstof uit kunstmest en organische mest via dit proces verloren gingen naar de atmosfeer. Recen ...
  help
  Chemische en fysische samenstelling van grond- en oppervlaktewater in enkele gebieden [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ [1974]
  help
  Stikstof-, fosfaat- en chloridebalans van enkele polders in Midden-West-Nederland [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Toussaint, C.G. \ 1974
  help
  Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het waterverbruik in de industrie [Boek]
  Drent, J. \ Hoeks, J. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1975
  help
  The influence of agricultural nutrients and pesticides on Dutch surface waters : country paper of the Netherlands \ Farming without harming : the impact of agricultural pollution on water systems : proceedings, 7-8 October 1998, Norwegian Institute for Water Research, NIVA, Oslo, Norway [Hoofdstuk uit boek]
  Verstappen, G.G.C. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ Liere, L. van \ 1999
  help
  De gevolgen van verschillen in open waterpeil op de stoffenbelasting van het water op het regionaal onderzoek centrum te Zegveld [Boek]
  Pankow, J. \ Toorn, A. v.d. \ Toussaint, C.G. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1985
  help
  Bijdrage vanuit de landbouw aan de stikstof-, fosfaat- en chloridebelasting van het oppervlaktewater in zes afwateringsgebieden in de Zuidelijke Peel (periode oktober 1981 - oktober 1983) [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ Doorne, W. van \ Heesen, A.M.H. van \ 1987
  help
  Nitraatgehalten in grond- en oppervlaktewater van een intensief rundveehouderijbedrijf in relatie tot de hydrologische situatie [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1987
  Bij de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreiniging neemt in Nederland nitraat een belangrijke plaats in vanwege de risico's voor de volksgezondheid en voor de kwaliteit van het natuurlijke milieu. Voor het voeren van een bescherm ...
  help
  Vermindering stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater [Boek]
  Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1988
  Deze nota is geschreven ten behoeve van de Post Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) cursus 'Waterkwaliteit Landelijk Gebied; aspecten van kwaliteitsbeheer'.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.