Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Water is geen probleem maar een ontwerpopgave : uitwerking van 'overstromingsrisico als ruimtelijke opgave' [RPB 2007] [Boek]
  Stoutjesdijk, T. \ Maccabiani, J. \ Tromp, E. \ 2008
  In dit rapport wordt afgestapt van de vooronderstelling dat klimaatverandering alleen maar problemen veroorzaakt. Door een andere insteek te kiezen wordt duidelijk dat, mits er gewerkt wordt met een visie op de langere termijn, grote kansen liggen om ...
  help
  Stormvloedkering Oosterschelde: ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming, hoofdrapport [Boek]
  Stoutjesdijk, T. \ 2012
  Naast de bodembescherming van de Stormvloedkering in de Oostersehelde zijn inmiddels aanzienlijke ontgrondingen ontstaan. Rond deze ontgrondingskuilen zijn zettingsvloeiingen opgetreden, waarbij delen van de bodembescherming zijn beschadigd. De ontgr ...
  help
  Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis [Boek]
  Rijke, W.G. de \ Rijke, W.G. de \ Klein Breteler, M. \ Stoutjesdijk, T.P. \ Philipse, L.A. \ Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) \ 1992
  In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras ...
  help
  Peilbesluiten bij Hollandse Delta [Boek]
  Boeyen, H. \ Stoutjesdijk, E. \ Gorsel, J. van \ 2013
  Peilbeheer is een belangrijke taak van het waterschap. De doelstellingen zijn functie gerelateerd of beheer gerelateerd. In het Waterbeheerplan (2009-2015) van Hollandse Delta is aangekondigd dat het beleid voor peilbeheer verder zal worden uitgewerk ...
  help
  Beter bergen dan malen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Schuurmans, W. \ Hakvoort, H.A.M. \ Stoutjesdijk, C.I. \ 2000
  Onderzoek in het gebied van het waterschap Goeree-Overflakkee toont aan dat benutting van de bestaande berging het meest effectief is tegen wateroverlast. Dit kan worden gerealiseerd door peilstuwen lokaal te automatiseren
  help
  Natuurontwikkeling Bavelsche Leij : een poging tot het benutten van een kans \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Stoutjesdijk, J. \ 1997
  help
  Invloed van de zee op de neerslagverdeling en de frequentie van wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoes, O. \ Biesma, J. \ Stoutjesdijk, K. \ Kruiningen, F. van \ 2005
  Voor het dimensioneren van water- en rioleringsystemen wordt veelal gebruikt gemaakt van de neerslag van De Bilt of van ontwerpbuien die van deze reeks zijn afgeleid. Diverse waterschappen langs de kust vermoeden dat het in het kustgebied harder of v ...
  help
  Lessen uit Wilnis en Terbregge : bezinning na kadeverschuivingen [thema droogte wateroverlast] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Stoutjesdijk, T. \ Dekker, H. \ 2004
  Dit artikel geeft een indruk van het onderzoek naar boezemkades; de normering en de relatie met peilbeheer. Een globaal totaaloverzicht van de problematiek van verdrogende veengronden
  help
  Goeree-Overflakkee wil landelijk en stedelijk water scheiden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Stoutjesdijk, C.I. \ Mannetje, J.C. 't \ 2002
  In opdracht van het Waterschap Goeree-Overflakkee hebben studenten onderzocht of er een scheiding tussen landelijk en stedelijk water was te realiseren om tot een betere normering voor kansen op fouten te komen. De studenten ontwikkelden een beslismo ...
  help
  Bomen op en nabij waterkeringen, achtergrondenrapport [Boek]
  Stoutjesdijk, T. \ 2001
  help
  Handleiding voor beplanting op en nabij boezemkaden [Boek]
  Stoutjesdijk, T. \ 2001
  help
  Werken aan een robuust fundament voor een duurzaam beheer van regionale keringen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Stoutjesdijk, T. \ Wentholt, L.R. \ Hemert, H. van \ 2003
  Er dient meer inzicht te komen over de indicatoren die de stabiliteit van boezemkades bepalen
  help
  De Kier : een kleine stap naar een gezonde Delta \ De levende natuur [Artikel]
  Stoutjesdijk, C.I. \ Burgers, M.S.E. \ 2004
  In 2000 is besloten de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. In drie vragen volgt een impressie van beleidsoverwegingen van Rijkswaterstaat en Waterschap Goeree-Overflakkee bij het project realisatie kier
  help
  Amfibieen in het oostelijk deel van het stroomgebied van de Bovenmark : inventarisatie van amfibieen in de beheerseenheden Ulvenhout en Chaam en de consequenties daarvan voor beheer en inrichting van de objecten Ulvenhout, Chaam, Strijbeek en het beekdallandschap van het Merkske [Boek]
  Stooker, G.A.C.R. \ Stoutjesdijk, J.J.M.R. \ 1992
  help
  Kolonisatie van nieuwe drinkpoelen in de landinrichting "Baarle - Nassau" : een monitoringsonderzoek naar de waarde van nieuwe drinkpoelen als voortplantingsplaats voor amfibieen en (tijdelijk) leefgebied voor andere faunagroepen in het landinrichtingsgebied Baarle - Nassau in 1994 [Boek]
  Crombaghs, B. \ Stoutjesdijk, J. \ Hoogerwerf, G. \ 1995
  help
  Micro-instability at dike inner slopes \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
  Groot, M. de \ Mastbergen, D. \ Bezuijen, A. \ Stoutjesdijk, T. \ 2011
  Micro-instability at the inner slope is one of the potential failure mechanisms of sand dikes. This is certainly the case if the slope is not covered by clay or a revetment. It may occur when the phreatic level in the core of the dike becomes high du ...
  help
  Wet op de waterkering zorgt voor handen vol werk : bodemgegevens waterkeringen moeten beter in kaart worden gebracht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dekker, J. \ Stoutjesdijk, T.P. \ 1996
  help
  Kolonisatie van nieuwe drinkpoelen in de landinrichting "Baarle-Nassau" : de resultaten van de monitoring in de periode 1994 - 1996 met de nadruk op de kolonisatie door amfibieen en inrichtingsvoorstellen voor poelenaanleg in het landelijk gebied [Boek]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ Stoutjesdijk, J.J.M.R. \ 1997
  help
  Informatievergaren is investeren in de toekomst : legger en beheerregister voor waterkeringen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Stoutjesdijk, T.P. \ Dekker, J. \ 1996
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.