Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verstopping en regeneratie van infiltratieputten bij Waalsdorp [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Raat, K.J. \ Dammers, P. \ Stuyfzand, P.J. \ 2009
  Al 18 jaar bedrijft Duinwaterbedrijf Zuid-Holland met succes het diepinfiltratiesysteem Waalsdorp, waar voorgezuiverd Maaswater in het derde watervoerend pakket wordt geinjecteerd en teruggewonnen. De laatste jaren blijkt uit monitoringsdata dat de i ...
  help
  Concentration and size distribution of particles in abstracted groundwater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Zwart, A.H. de \ Balemans, M. \ Kooiman, J.W. \ Rosmalen, C. van \ Timmer, H. \ Vandersluys, J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2010
  In this contribution the authors present information on the presence and behavior of particles in groundwater abstracted by wells during normal operation, i.e., frequent switching on and off. Reason for this particle count study was the suspected rol ...
  help
  Onderzoek naar duurzame toepassing van warmte-koudeopslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Beelen, P. van \ Visser, P. \ 2010
  Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame en rendabele manier om energie te besparen. De roep om versoepeling van de regelgeving voor open energiesystemen wordt hierdoor steeds groter. De Taskforce WKO heeft begin 2010 minister Cramer geadviseerd hoe ...
  help
  Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
  As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
  help
  Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
  Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
  help
  Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
  Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
  Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
  help
  Veldproef freshmaker Ovezande (Zeeland) [Poster]
  Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ [2013]
  In grote delen van de Zuidwestelijke Delta is in droge perioden sprake van een zoetwatertekort: onvoldoende zoetwater is voorhanden voor irrigatie en lagere gewasopbrengsten zijn het gevolg. Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenze ...
  help
  Kunstmatige infiltratie veelbelovend Nederlands exportproduct [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kooiman, J.W. \ Jonge, H. de \ Kortleve, M. \ Rolf, H. \ Olsthoorn, T.N. \ Stuyfzand, P. \ 2008
  Wereldwijd moeten waterbeheerders omgaan met veranderingen in het klimaat en de waterkwaliteit en moeizame bestuurlijke processen. Daarbij kan de Nederlandse kennis en ervaring met kunstmatige infiltratie van (voorgezuiverd) oppervlaktewater in de on ...
  help
  Oorzaken van verzilting, hun herkenning en de risicofactoren voor de drinkwaterbereiding \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Stuyfzand, P.J. \ 2007
  Grond- en oppervlaktewater kunnen verzilten door minstens 16 uiteenlopende oorzaken. Een goede prognose van het verloop en een effectieve remedie van het euvel vergen een juiste diagnose van de bron van het zout. Hoe chemische tracers, (paleo)hydrolo ...
  help
  How multiple partially penetrating wells improve the freshwater recovery of coastal aquifer storage and recovery (ASR) systems : a field and modelling study \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Zuurbier, K.G. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2014
  Aquifer storage and recovery (ASR) of freshwater in brackish or saline aquifers can be an efficient technique to bridge freshwater shortages in coastal areas. However, buoyancy effects may cause salinization at the bottom of the ASR well during recov ...
  help
  Indentification of potential sites for aquifer storage and recovery (ASR) in coastal areas using ASR performance estimation methods \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Wetenschappelijk artikel]
  Zuurbier, K.G. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Stuyfzand, P.J. \ Bakker, M. \ 2013
  Performance of freshwater aquifer storage and recovery (ASR) systems in brackish or saline aquifers is negatively affected by lateral flow, density effects, and/or dispersive mixing, causing ambient groundwater to enter ASR wells during recovery. Two ...
  help
  Een zeer nauwkeurige berekening van het elektrisch geleidingsvermogen, ter controle en aanvulling van wateranalyses [Boek] - 2e versie
  Stuyfzand, P.J. \ 1987
  help
  Microverontreiniging en duininfiltratie : kwaliteitsveranderingen van oppervlaktewater bij kunstmatige infiltratie in de Nederlandse kustduinen : hygienische aspecten [Boek]
  Stuyfzand, P.J. \ 1984
  help
  De berekening van het elektrisch geleidingsvermogen van natuurlijke wateren : een zeer nauwkeurige methode met voorbeelden van toepassing [Boek]
  Stuyfzand, P.J. \ 1983
  help
  Macroparameters bij duininfiltratie, tevens basisrapport: "Kwaliteitsveranderingen van oppervlaktewater bij kunstmatige infiltratie in de Nederlandse kustduinen : macroparameters", bij 5 deelrapporten (KIWA-SWE 366 t/m 370) [Boek]
  Stuyfzand, P.J. \ 1986
  help
  Methaan in ondiep Nederlands grondwater: verbinding met de diepe ondergrond? \ H2O online [Artikel]
  Cirkel, G. \ Hartog, N. \ Loma Gonzalez, B. de la \ Stuyfzand, P. \ 2015
  Methaan in het grondwater wordt wel gezien als indicatie voor lekkage van gassen uit de diepe ondergrond. Methaan kan echter ook ondiep worden gevormd door bacteriën. Dit artikel geeft een overzicht van methaanconcentraties in het Nederlandse grondwa ...
  help
  Mokkelengoor hydro-ecologische systeemanalyse [Boek]
  Grootjans, A.P. \ Everts, F.H. \ Baaijens, G.J. \ Stuyfzand, P. \ 2004
  Vitens is voornemens een deel van de bestaande winning nabij Wierden te verplaatsen naar het gebied van de buurtschappen Rectum en Ypelo. Daartoe wordt nauw samengewerkt met andere partijen in het gebied, zoals Gemeente Wierden, Waterschap Regge en D ...
  help
  Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
  Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
  In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
  help
  Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief [Boek]
  Stuyfzand, P.J. \ Estrada de Wagt, I. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Oskam, B. \ Loon, D. van \ Everts, H. \ Grootjan, A. \ 2014
  Op drie Waddeneilanden (Borkum, Schiermonnikoog en Texel) en op een zandplaat in het zoute Grevelingenmeer zijn de hydrologische en hydrogeochemische condities onderzocht op de overgang van zoet naar zout, d.w.z. op de overgang van strand naar aangre ...
  help
  Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
  Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
  The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.