Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Oases van biodiversiteit : beheer, aanleg en analyse van soortenrijke kleine wateren in Nederland [Boek]
  Struijk, R.P.J.H. \ Zollinger, R. \ Termaat, T. \ Koese, B. \ 2010
  Tot 2005 zijn veel soortbeschermingsplannen verschenen en uitgevoerd die betrekking hadden op een of enkele soorten of een bepaalde groep. In de laatste vijf jaar is het soortenbeleid steeds verder geïntegreerd geraakt met het gebiedenbeleid. RAVON h ...
  help
  Libellen van zeventien beken op en rond de Veluwe : nulmeting [Boek]
  Termaat, T. \ Bos, F. \ 2008
  In december 2007 is het project Kansen voor Beeklibellen op de Veluwe van start gegaan. Dit project heeft als doelstelling om in beken rond de Veluwe de situatie te verbeteren voor libellen en andere beeksoorten. Samen met de Waterschappen Veluwe, Va ...
  help
  Basisrapport rode lijst libellen : volgens Nederlandse en IUCN-criteria [Boek]
  Termaat, T. \ Kalkman, V.J. \ 2011
  In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Libellen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 1997 worden vervangen. In dit ...
  help
  Een overzicht van de nieuwe vindplaatsen van de Rivierrombout (Gomphus flavipes) in Nederland in 1999 \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Termaat, T. \ 2000
  Dat de Rvierrombout is teruggekeerd in Nederland is geen nieuws meer. Na een afwezigheid van 94 jaar werd in 1996 een larve gevonden in en koelwaterfilter van de EPON centrale van Nijmegen. Daarna is intensief naar de soort gezocht langs de Waal, in ...
  help
  Gaffellibel duikt weer op in de Dommel \ Nature Today [Artikel]
  Termaat, T. \ Veling, K. \ 2015
  Het is een goed jaar voor de gaffellibel. Deze zeldzame soort is tientallen jaren afwezig geweest in Nederland, maar sinds 1996 zit hij weer in Limburg. Drie jaar geleden werd de gaffellibel gezien in de Dommel en daar wordt hij ook nu weer gezien.
  help
  Sterk herstel van libellen in Nederland \ Nature Today [Artikel]
  Termaat, T. \ Grinsven, R. van \ 2015
  Het gaat goed met de Nederlandse libellenfauna. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten die in de twintigste eeuw sterk achteruit gingen zich de laatste 25 jaar hersteld hebben. Soorten van stromend water en warmteminnende soorten nemen he ...
  help
  Poelen.nu: stimulans voor poelenbeheer \ Vlinders [Artikel]
  Termaat, T. \ 2017
  Poelen zijn belangrijk als leefgebied van libellen, maar ook van kikkers, salamanders, en waterplanten. Veel soorten worden landelijk gezien zelfs het meest waargenomen in dit watertype. Goed onderhoud van poelen is dus belangrijk om deze soorten te ...
  help
  Nieuwe Rode Lijst libellen: natuurbescherming werkt \ Nature Today [Artikel]
  Termaat, T. \ Veling, K. \ 2011
  Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van ...
  help
  Environmental DNA als inventarisatiemethode voor libellen \ Vlinders [Artikel]
  Herder, J.E. \ Termaat, T. \ Valentini, A. \ 2013
  Voor een adequate soortbescherming en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over de verspreiding van soorten. Voor soorten die (deels) in het water leven is deze kennis niet altijd even gemakkelijk te verzamelen. De methode envi ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.