Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
  Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland \ H2O online [Artikel]
  Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
  In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van kl ...
  help
  RO-concentraatbehandeling met continue zandfilters \ H2O online [Artikel]
  Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ Vet, W. de \ Wouters, H. \ Berg, R. van der \ 2014
  Drinkwaterbedrijf Oasen gaat de komende jaren op verschillende locaties anaerobe reverse osmosis (RO) toepassen in de drinkwaterproductie. Het bedrijf onderzoekt daarom diverse mogelijkheden om de concentraatstroom die daarbij wordt geproduceerd duur ...
  help
  Case study: towards a Bangladesh deltaplan: exploring the field \ Water governance [Artikel]
  Heer, J. de \ Terwisscha van Scheltinga, C. \ Bergh, D. van den \ 2012
  Bangladesh en Nederland hebben gezamenlijk de betekenis en mogelijkheid verkend van de ontwikkeling van een Deltaplan voor Bangladesh. Een Deltaplan is daarbij opgevat als een op de lange termijn (50 tot 100 jaar) gericht, geïntegreerd en holistisch ...
  help
  Vergaande oxidatie kan rwzi-effluent verbeteren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ Malsch, A. \ Elzen, J.J.M. den \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2008
  Op de demonstratie-installatie van rwzi Leiden-Zuidwest is een verkennend onderzoek gestart naar vergaande oxidatietechnieken om een selectie van prioritaire stoffen uit het effluent te verwijderen. Ozon- en waterstofperoxide/uv-technologie worden op ...
  help
  Report on applications of Waterwise in the case study areas Rhine, Elbe and Nile [Boek]
  Jaspers, F. \ Terwisscha van Scheltinga, C. \ Walsum, P. van \ Groot, A. \ Siderius, C. \ Roest, K. \ 2009
  This report addresses the role of Waterwise as tool for eco-hydrological assessments in stakeholder negotiations on spatial planning issues. The often complex situations under uncertainty ask for a clear role for the stakeholders and Waterwise offers ...
  help
  Verkenning actief-kooladsorptie en geavanceerde oxidatietechnieken : nageschakelde zuiveringstechnieken op de AWZI Leiden Zuid-West [Boek]
  Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ 2009
  Het toepassen van technieken van nageschakelde filtratie van rwzi-effluent is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de afvalwaterzuivering. Dit rapport bevat waardevolle resultaten en de uitkomsten van het demonstratie-onderzoek betreffende vergaan ...
  help
  Demonstratieonderzoek vergaande nutriëntenverwijdering : nageschakelde zuiveringstechnieken op de AWZI Leiden Zuid-West [Boek]
  Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ 2009
  Het toepassen van technieken van nageschakelde filtratie van rwzi-effluent is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de afvalwaterzuivering. Dit rapport bevat waardevolle resultaten en de uitkomsten van het demonstratie-onderzoek betreffende vergaan ...
  help
  Kennisdoorwerking bij aanpassing aan klimaatverandering [Boek]
  Terwisscha van Scheltinga, C.T.H.M. \ 2009
  Vanuit het programma Klimaat voor Ruimte is het leerproces onderzocht rondom aanpassing (adaptatie) aan klimaatverandering, en hoe kennisdoorwerking dit effectiever kan maken. Een zevental personen werd gevraagd welke acties ondernomen waren op het g ...
  help
  Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen : omzetting van gewasbeschermingsmiddelen met geavanceerde oxidatie : onderzoeksrapport TKI Watertechnologie [Boek]
  Rietdijk, Jessy \ Beerendonk, Erwin \ Terwisscha van Scheltinga, Sytse \ Baken, Kirsten \ Harmsen, Danny \ Beerling, Ellen \ Ruijven, Jim van \ Hofman-Caris, Roberta \ 2016
  Het doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de vraag in hoeverre de kwaliteit van geloosd spuiwater met gewasbeschermingsmiddelen verbetert door het toepassen van (geavanceerde) oxidatietechnieken, en om zicht te krijgen op mogelijke negatiev ...
  help
  Vis door de dijk : Vismigratierivier Afsluitdijk: natuur-inclusieve passage tussen Wad en IJsselmeer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Terwisscha van Scheltinga, K. \ 2020
  Natuurorganisaties, vissers en overheden werken samen aan een wereldwijd uniek concept op de Afsluitdijk: de Vismigratierivier. Door een permanente ‘open’ verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer kunnen verschillende trekvissoorte ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.