Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurherstel begint bij herstel watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhoeff, G. \ Overkamp, B. \ Thijssen, M. \ 2010
  Sommige delen van de zogeheten natte natuurparels, de waardevolste en meest waterafhankelijke natuurgebieden in Brabant, zijn verdroogd of vermest. Verdroging van natuurgebieden is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuurkwal ...
  help
  Nutriënten op hun plek : arrangementen van waarde voor voedselproductie, bodem en water [Boek]
  Westerhof, Roelof \ Graaff, Robert \ Joosten, Leo \ Thijssen, Martijn \ Regeer, Barbara \ Verwoerd, Lisa \ Muilwijk, Hanneke \ 2016
  De hoofdvraag die in dit project voorligt is: “Wat zijn institutionele randvoorwaarden voor regionaal gedifferentieerde arrangementen ter verbetering van de waterkwaliteit?”
  help
  Van milieubeleid naar duurzaamheid - aanpak bij de wortels 'Silent Spring, 50 jaar later' \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
  Thijssen, M. \ Cornielje, O. \ 2013
  Echte overlast in de vorm van lawaai, stof en stank behoort in het merendeel van de gevallen tot het verleden. Maar er dienen zich nieuwe en complexere uitdagingen aan: klimaatverandering, het doorbreken van de stikstofcyclus en het grote verlies aan ...
  help
  Tidal Energy Fish Impact : method development to determine the impact of open water tidal energy converters on fish [Boek]
  Smit, Marck \ Winter, Erwin \ Scheijgrond, Peter \ Bergmeijer, Pieter \ Schuitema, Roelof \ Nichols, Carly \ Visser, Bert \ Thijssen, Martijn \ Quesson, Benoit \ Duren, Luca van \ Griffioen, Ben \ Keeken, Olvin van \ Boom, Lorendz \ Nauw, Janine \ 2016
  The goals of the proposed project are: 1. to develop a robust method and experimental set‐up to determine behaviour of fish in the vicinity of tidal turbines and collision risk in the strong turbid currents of the Marsdiep based on DIDSON technology, ...
  help
  Afvalwater van drinkwaterwinning wordt bodemverbeteraar landbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sjoerdsma, P. \ Laarman, A. \ Thijssen, R. \ Bolt, B. \ 2013
  Humuszuren in veenbodems geven het drinkwater een onaantrekkelijke gele kleur. Drinkwaterbedrijf Vitens ontkleurt het water met ionenwisseling, maar deed tot voor kort niets nuttigs met het afvalwater dat daarbij vrij kwam. Inmiddels blijkt het bruik ...
  help
  Waarde uit water : de terugwinning van humuszuren uit de reststroom van de ontkleuring van drinkwater \ H2O online [Artikel]
  Sjoerdsma, P. \ Laarman, A. \ Thijssen, R. \ Bolt, B. \ 2013
  Humuszuren in veenbodems geven het drinkwater een onaantrekkelijke gele kleur. Drinkwaterbedrijf Vitens ontkleurt het water met ionenwisseling, maar deed tot voor kort niets nuttigs met het afvalwater dat daarbij vrij kwam. Inmiddels blijkt het bruik ...
  help
  Online Atlas Natuurlijk Kapitaal \ H2O online [Artikel]
  Breure, T. \ Thijssen, M. \ Veerdonk, C. van de \ 2015
  Medio dit jaar gaat de eerste online versie van de Atlas Natuurlijk Kapitaal ‘live’. Deze basisversie van de Atlas geeft informatie over het natuurlijk kapitaal van Nederland. U vindt er kaarten over ecosystemen, hun kwaliteit, én hun capaciteit om e ...
  help
  Leren van wateroverlast [Boek]
  Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
  STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
  help
  Nieuw licht op risico Legionella dankzij doorbraak in diagnostiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Thijssen, R. \ Schuren, F. \ Meer, W. van der \ Boer, J. den \ 2008
  Sinds de uitbraak van Legionella in 1999 op de Westfriese flora is enorme belangstelling ontstaan voor de preventie van Legionella in Nederland. In de afgelopen acht jaar zijn de totale kosten als gevolg van deze (preventieve) maatregelen in Nederlan ...
  help
  Optimalisatie stikstofverwijdering rwzi Weert \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Thijssen, L. \ 1998
  help
  Denitrificatie op de rwzi Wijlre \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Thijssen, L. \ 1998
  help
  Het specifieke energieverbruik van de rwzi Gennep \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Thijssen, L. \ 1998
  help
  Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie [Boek]
  Thijssen, M. \ 2017
  Het is niet mogelijk om indicatieve waterkwaliteitsnormen te bepalen voor twee perfluorverbindingen die kunnen vrijkomen bij de productie van teflon met de zogeheten GenX-technologie. Er ontbreken gegevens over de mate waarin deze stoffen in vissen o ...
  help
  Bodemfysische karakterisering van gronden in het waterschap Rijn & IJssel : een bodemfysische schematisatie op basis van bodemkaarten [Boek]
  Thijssen, G.L. \ 2004
  Voor de bodemfysische karakterisering van gronden in het waterschap Rijn & IJssel is gebruikt gemaakt van De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 en verschillende detailbodem¬kaarten, schaal 1 : 10 000. Eenheden van bodemkaarten met bodemfysis ...
  help
  Leven met schoon water : niet wachten, maar liften [Boek]
  Thijssen, M. \ Both, J. \ 2003
  'Nederland leeft met water' is de nieuwe slogan van de overheid. Hiermee wil zij de aandacht van het publiek vestigen op de waterproblematiek in Nederland. Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties hebben een reizende fototentoons ...
  help
  Kaderrichtlijn water; waterkwaliteitseisen waterdicht geregeld \ Milieu en recht [Artikel]
  Thijssen, M. \ Woldendorp, H.E. \ 2009
  De voorbereiding van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) heeft tot buitengewoon veel discussie geleid over diverse onderwerpen die erin worden geregeld. Dit is opmerkelijk. Het Bkmw 2009 is een vrijwel één op één vertalin ...
  help
  Waterkwaliteitseisen: waterdicht gereld? \ Milieu en recht [Artikel]
  Woldendorp, H.E. \ Thijssen, M. \ 2009
  In dit artikel wordt in aanvulling op een vorig artikel (van: Aerts en De Putter) ingegaan op enkele discussiepunten die in de juridische literatuur over de waterkwaliteitseisen naar voren zijn gekomen. De kernvraag luidt: Is de regeling van de water ...
  help
  Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd : tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst [Boek]
  Tiktak, Aaldrik \ Bleeker, Albert \ Boezeman, Daan \ Dam, Jan van \ Eerdt, Martha van \ Franken, Ron \ Kruitwagen, Sonja \ Uyl, Roos den \ Boon, Polly \ Gerritsen-Ebbe, Rianda \ Leendertse, Peter \ Spoorenberg, Piet \ Stokkers, Rob \ Thijssen, Martijn \ Verschoor, Anja \ Verstand, Daan \ 2019
  help
  Plasdras: balans tussen weidevogel, landbouw en waterkwaliteit [Brochure]
  Rotterdam, D. van \ Diggelen, J. van \ Smolders, F. \ Thijssen, D. \ Ros, G.H. \ 2019
  Om de achteruitgang in de weidevogelstand een halt toe te roepen is één van de gesubsidieerde maatregelen binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) het tijdelijk plasdras zetten van agrarische graslanden. Plasdras heeft een sterk aantre ...
  help
  Verbetering en uitbreiding stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden in de Oeffelter Meent [Boek]
  Rotterdam, D. van \ Sival, F.P. \ Thijssen, H.C.J. \ 2018
  In het Natura 2000 gebied de Oeffelter Meent is op een beperkt areaal stroomdalgraslanden (H 6120) en glanshaver- en vossenstaarthooilanden (H 6510, glanshaver) aanwezig. De belangrijkste opgave voor Staatsbosbeheer Noord-Brabant in de Oeffelter Meen ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.