Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
  Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
  The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
  help
  Model-based decision support for adaptation pathways: a proof of concept [Boek]
  Kwakkel, J.H. \ Thissen, W.A.H. \ 2014
  Dit rapport presenteert de resultaten van het toepassen van verkennend modelleren op een zoetwater case. Verkennend modelleren is een manier om modellen te gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming onder diepe onzekerheid. Om deze methode te dem ...
  help
  Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
  Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
  Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
  help
  Provinciale planning met water \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
  Stam, F. \ Thissen, P. \ 1998
  help
  Dealing with uncertainties in fresh water supply: experiences in the Netherlands : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Thissen, W. \ Kwakkel, J. \ Mens, M. \ Sluijs, J. van der \ Stemberger, S. \ Wardekker, A. \ Wildschut, D. \ 2017
  This paper, first, offers a brief overview of developments in the field of planning under (deep) uncertainty. Next, we illustrate application of three different approaches to fresh water provision planning under uncertainty in case studies in the Net ...
  help
  Besluitvorming bij inundatie: een spel voor volwassenen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Muller, M. \ Bots, P. \ Thissen, W. \ 2003
  Het nabootsen van complexe besluitvorming door middel van een spelsimulatie maakt het mogelijk het ontwerp van besluitvormingsprocessen en de uitvoering in de praktijk te verbeteren. Jarenlange ervaring met spelsimulaties, ook binnen de waterwereld, ...
  help
  Grondwaterafhankelijke flora in en rond het Ketelwald \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Thissen, J.B.M. \ 2006
  De heuvels van het Ketelwald vormen het inzijgingsgebied van een regionaal grondwatersysteem. Een deel van het grondwater komt na een aantal jaren in de vorm van bronnen weer aan de oppervlakte in de dalen. Dit regionale kwelwater is dan inmiddels ve ...
  help
  Amfibieën en reptielen in het Ketelwald \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Krekels, R.F.M. \ Thissen, J.B.M. \ Valk, J.L. de \ 2006
  Behalve veel bos omvat het gebied van het Ketelwald ook de nodige kleine watertjes en wat heide. Daardoor is het gebied soortenrijk aan amfibieën en reptielen. Dit artikel geeft de verspreiding van de fauna, die voornamelijk worden waargenomen in vel ...
  help
  Rivierprikken in de Kendel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Kranenburg, J. \ Spikmans, F. \ Thissen, J.B.M. \ Bruin, A. de \ Herder, J.E. \ 2012
  Vanuit de kustwateren van de Noordzee trekken honderdduizenden Rivierprikken (Lampetra fluviatillis) de Nederlandse Rivieren op. De meeste trekken door naar Duitsland via de Rijn en de Eems, of naar België via de Schelde. De optrekkers van de Maas ga ...
  help
  Adaptief deltamanagement : slim omgaan met onzekerheden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hammer, F. \ Termeer, C.J.A.M. \ Thissen, W. \ 2012
  Adaptief deltamanagement is bij de start van het Deltaprogramma in 2010 al benoemd als dé manier om met onzekerheden in toekomstscenario's om te gaan. Een gedachte die in belangrijke mate zijn oorsprong vindt in wetenschappelijk werk, maar waarmee no ...
  help
  Rug- en hangbouwbevloeiing in Nederland : een negentiende - eeuwse cultuurtechnische innovatie die niet doorzette \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Thissen, P.H.M. \ Meijer, M. \ 1991
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.