Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterhergebruik: goede praktijk en hindernissen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
  Bixio, D. \ De Heyder, B. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Wintgens, T. \ Van de Steene, B. \ 2007
  In tegenstelling tot Noord-Amerika, Japan en Australië, wordt waterhergebruik in Europa niet aanvaard als standaard praktijk. Om waterhergebruik te laten gelden als één van de basisinstrumenten voor duurzaam en integraal beheer van de watercyclus, is ...
  help
  PASST een RTC strategie in Vlaanderen? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Dirckx, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
  Real Time gestuurde stelsels laten toe om de werking van de bestaande afvalwaterinfrastructuur te optimaliseren met een minimum aan ingrepen, en dit tegen een berperkte investeringskost, zeker als men dit afweegt tegen de dure klassieke oplossingen z ...
  help
  Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2009
  Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. 'Discfilter' filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen v ...
  help
  Evaluatie van ultrasoontechnologie door 1 jaar praktijkervaring op RWZI Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
  Cauwenberghs, J. \ Thoeye, C. \ Weemaes, M. \ Hellinck, N. \ De Gueldre, G. De \ 2011
  Extreme schuimvorming bij het vergisten van surplusslib op RWZI Turnhout heeft geleid tot het stilleggen van de vergistingsinstallatie. De aanwezigheid van filamenteuze bacteriën (Microthrix, Nostocoïda) in het te vergistensurplusslib liggen aan de b ...
  help
  Modelleringsstudie van een full scale hybride MBR systeem \ WT-afvalwater [Artikel]
  Fenu, A. \ Wambecq, T. \ Roels, J. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2010
  Een dynamisch biologisch en kostenmodel werd gekalibreerd voor Aquafin’s volle schaal hybride rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde (België). Op volle schaal werd een gedetailleerd onderzoek verricht naar de voorbehandelingefficiëntie, de impact ...
  help
  Kickoff in Flemish wastewater treatment : Belgium [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geenens, D. \ Peer, T. van de \ Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ 2001
  Rioolwaterzuivering in Vlaanderen met behulp van membraanbioreactoren (MBR): in studie voor rwzi Heist en operationeel in 2002 bij rwzi Schilde.
  help
  Evaluatie van de milieuimpact van rioolafvalwaterzuivering met nutriëntverwijdering met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) \ WT-afvalwater [Artikel]
  Clauwaert, P. \ Roels, J. \ Thoeye, C. \ Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2010
  Met behulp van een levenscyclusanalyse werd een evaluatie gemaakt van de milieu-impact van rioolwaterzuivering met nutriëntverwijdering. Het betrof een Vlaamse rwzi van 25.000 IE.
  help
  MBR Schilde: anderhalf jaar onderzoek en operationele ervaring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wilde, W. de \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2005
  In België is in augustus 2003 de eerste membraanbioreactor (MBR) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in de Benelux gebruik genomen, door Aquafin op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde. De MBR functioneert parallel met een convent ...
  help
  Activated sludge model (ASM) based modelling of membrane bioreactor (MBR) processes : a critical review with special regard to MBR specificities \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Fenu, A. \ Guglielmi, G. \ Jimenez, J. \ Spèrandio, M. \ Saroj, D. \ Lesjean, B. \ Brepols, C. \ Thoeye, C. \ Nopens, I. \ 2010
  A concise overview of the most recent literature on ASM-based MBR modelling is given in this review work. Clarity was sought by categorizing models as unmodified or modified ASMs, underlining the strong relationship with the modeller’s target: modell ...
  help
  Grondwaterinfiltratiepotentieel als hulpmiddel bij het bepalen van de oorzaak van verdunning van het afvalwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Dirckx, G. \ Thoeye, C. \ 2009
  Grondwaterinfiltratie door lekke leidingen heeft een belangrijk aandeel in het totale plaatje van de verdunning van afvalwater. Dit is niet verbazingwekkend aangezien er slechts sinds de jaren ’80 de nodige aandacht wordt besteed aan kwaliteitsvolle ...
  help
  Problemen met H2S: praktijkervaring in Vlaanderen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Smolders, S. \ Verhoest, L. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2008
  Geurhinder aan de uitstroom van persleidingen was de eerste aanzet tot een onderzoek dat naar sulfiden leidde. Naast geurhinder vindt ook aantasting van de leidingen plaats. Aangetoond werd dat H2S-gas de gemeenschappelijke deler is voor veel problem ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.