Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effecten van landgebruiksveranderingen op gemiddelde en extreme afvoer in het Rijnstroomgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
  Recentelijk heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de invloed van klimaatverandering te kwantificeren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld kan er op basis van gemeten data een extreme-waardenverdeling worden geëxtrapoleerd. Een d ...
  help
  Evaluation of a bias correction method applied to downscaled precipitation and temperature reanalysis data for the Rhine basin \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Terink, W. \ Hurkmans, R.T.W.L. \ Torfs, P.J.J.F. \ Uijlenhoet, R. \ 2010
  The objective of this study was to compare downscaled ERA15 (ECMWF-reanalysis data) precipitation and temperature with observed precipitation and temperature and apply a bias correction to these forcing variables. Precipitation is corrected by fittin ...
  help
  Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
  Eekhout, J.P.C. \ 2014
  Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
  help
  Hydrological drought : characterisation and representation in large-scale models [Proefschrift]
  Huijgevoort, M.H.J. van \ 2014
  De verwachting is dat door klimaatverandering de intensiteit van droogte zal toenemen in verschillende gebieden op de wereld. Uitkomsten van vijf hydrologische modellen in combinate met drie klimaatmodellen voor het A2 emissie scenario zijn gebruikt ...
  help
  Simulating Rhine river discharges using a land surface model \ Adaptive and Integrated Water Management : Coping with Complexity and Uncertainty [Congresverslag]
  Hurkmans, R.T.W.L. \ Troch, P.A.A. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ 2007
  The Rhine basin will shift from a combined rainfall and snow melt regime to a more rainfall dominated regime, resulting in increased flood risk in winter and a higher probability of extensive droughts in summer. To be prepared for these projected cha ...
  help
  Monitoring and profiling with CESAR Observatory [Boek]
  Russchenberg, H. \ Uijlenhoet, R. \ Leijnse, H. \ Brauer, C. \ Stricker, H. \ Beek, R. van der \ Bokhorst, J. \ Terink, W. \ Boersema, M. \ cop. 2011
  The climate system is complex. Although it is understood in qualitative terms, there are still many physical processes of which the impact on climate change is far from quantifi able. A well-known example of such a process is the interaction between ...
  help
  Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
  This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
  help
  Improving operational flood forecasting using data assimilation [Proefschrift]
  Rakovec, O. \ 2014
  Hoogwatervoorspellingssystemen die betrouwbaar en nauwkeurig overstromingen kunnen voorspellen zijn erg belangrijk, omdat dit het aantal slachtoffers en de economische schade van overstromingen kan beperken. Het begrijpen van het gedrag van extreme h ...
  help
  Effects of land use changes on streamflow generation in the Rhine basin \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
  Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
  The hydrological regime of the Rhine basin is expected to shift from a combined snowmelt-rainfall regime to a more rainfall-dominated regime because of climate change, leading to more extreme flood peaks and low flows. Land use changes may reinforce ...
  help
  Changes in streamflow dynamics in the Rhine basin under three high-resolution regional climate scenarios \ Journal of climate [Wetenschappelijk artikel]
  Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Torfs, P.J.J.F. \ Jacob, D. \ Troch, P.A.A. \ 2010
  Due to global warming, the hydrologic behavior of the Rhine basin is expected to shift from a combined snowmelt and rainfall driven regime to a more rainfall dominated regime. Previous impact assessments have indicated that this leads, on average, to ...
  help
  Precipitation measurement at CESAR, the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ Beek, C.Z. van de \ Overeem, A. \ Otto, T. \ Unal, C.M.H. \ Dufournet, Y. \ Russchenberg, H.W.J. \ Figueras i Ventura, J. \ Klein Baltink, H. \ Holleman, I. \ 2010
  The Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR) observatory hosts a unique collection of instruments related to precipitation measurement. The data collected by these instruments are stored in a database that is freely accessible throug ...
  help
  Twee en een half jaar landsdekkende regenkaarten uit radiostraalverbindingen van een mobiel telefonienetwerk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Overeem, A. \ Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ 2017
  Alhoewel regenschatting met radiostraalverbindingen van mobiele telefonienetwerken wordt gezien als een nieuwe, veelbelovende meettechniek, moeten de mogelijkheden voor operationele regenmonitoring op grote schaal nog worden aangetoond. Deze studie d ...
  help
  Hydrometeorological application of microwave links : measurement of evaporation and precipitation [Proefschrift]
  Leijnse, H. \ 2007
  Metingen van neerslag boven land zijn van groot belang voor het voorspellen van het weer, en voor het begrip van de uitwisseling van water tussen het landoppervlak en de atmosfeer. Deze uitwisseling is weer zeer belangrijk in klimaatmodellen. Het is ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Landsdekkende regenkaarten uit het mobiele telefonienetwerk \ WT-afvalwater [Artikel]
  Overeem, A. \ Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ 2013
  Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan het aardoppervlak zijn cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, de weersverwachting, het klimaatonderzoek en voor grondvalidatie van neerslagschattingen met satellieten. Echter, het overgrote deel va ...
  help
  Middagsymposium Ondergrondparameters : 26 januari 2017, Deltares, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Uijlenhoet, R. \ 2017
  Een onderwerp dat spannend kan zijn! Een symposium ondergrondparameters is natuurlijk altijd goed, want ondergrondparameters zijn toch wel de 'bokszak' van de hydrologie. Ze zitten eerst in REGIS, om vervolgens in modellen te worden getankt, waarna a ...
  help
  De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden1 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Brauer, C. \ Torfs, P. \ Teuling, R. \ Uijlenhoet, R. \ 2016
  De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, pa ...
  help
  Terrestrial water storage change from temporal gravity variation [Proefschrift]
  Hasan, S. \ 2009
  Er is momenteel een revolutie gaande in hydrologisch onderzoek, waarbij een massa nieuwe gegevens en kennis uit andere aardwetenschappelijke disciplines wordt toegepast, onderzocht en getest. Een voorbeeld van deze nieuwe gegevens is de zeer nauwkeur ...
  help
  Effect of climate variability and land use change on the water budget of large river basins [Proefschrift]
  Hurkmans, R.T.W.L. \ 2009
  Het is de verwachting dat klimaatverandering een grote invloed zal hebben op de waterhuishouding van stroomgebieden. Toenemende extreme neerslaggebeurtenissen, langere droge periodes en afnemende buffering door sneeuw kunnen leiden tot zowel frequent ...
  help
  Putting hydrological modelling practice to the test [Proefschrift]
  Melsen, Lieke Anna \ 2017
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.