Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
  In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
  help
  Duurzame fosfaatverwijdering (vooralsnog) niet haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leusden, M. van \ Kruit, J. \ Uijterlinde, C. \ 2007
  Op veel rwzi's worden ijzerzouten toegepast voor fosfaatverwijdering uit afvalwater. In STOWA-verband is onderzocht of fosfaat uit het afvalwater verwijderd kan worden met effluentpolishing, waarbij een afvalproduct uit de drinkwaterbereiding ingezet ...
  help
  Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
  help
  Review on the state of science on membrane bioreactors for municipal wastewater treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Evenblij, H. \ Uijterlinde, C.A. \ Schulting, F.L. \ 2008
  Over the past two decades the field of application for membane bioreactors has broadened towards the municipal wastewater treatment sector. The Global Water Research Coalition (GWRC) determined MBR technology to be of priority for collaborative resea ...
  help
  Effluentpolishing met algentechnologie [Boek]
  Uijterlinde, C.A. \ Heijkoop, N.W. \ 2010
  Tussenrapportage met de eerste resultaten van het project ‘Effluentpolishing met algentechnologie'. Het doel van dit project is het onderzoeken van de haalbaarheid van vergaande nutriëntenverwijdering uit effluent door algen, onder Nederlandse omstan ...
  help
  Weerwoord op reactie op 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ Kloeze, A.M. te \ 2010
  Als eerste reactie op het commentaar van Johan Raap in H2O nr. 12 van 18 juni op het artikel 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' in H2O nr. 9 van 7 mei willen de auteurs graag de aanleidng van de inventarisatie nog eens toelichten.
  help
  Wordt de rioolwaterzuivering producent van CO2? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Hogendoorn, A. \ Hulzebos, J. \ Betuw, W. van \ Uijterlinde, C. \ 2015
  Op diverse rioolwaterzuiveringen wordt biogas geproduceerd. Daarvan wordt soms weer groengas gemaakt, waarbij (biobased) CO2 vrijkomt, een restproduct dat bij uitstoot het klimaat belast en waarvoor wel degelijk een markt bestaat. Bijvoorbeeld de gla ...
  help
  Nereda-technologie heeft steile leercurve \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Roest, H. van der \ Bentem, A. van \ Uijterlinde, C. \ Man, A. de \ 2016
  De waterschappen die verantwoordelijk zijn voor vijf Nederlandse Nereda®-installaties die worden ingezet bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, werken samen aan optimalisatie van de technologie. Dit gebeurt in het kader van het programma SOON ...
  help
  Energiezuinige beluchting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Uijterlinde, C. \ 2010
  Het doel van het STOWA-project 'Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi's' is het opstellen van een portfolio van beschrijvingen van het beluchtingsysteem en van beluchtingsregelingen van rioolwaterzuiveringsinstallatie ...
  help
  The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
  The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
  help
  Terugwinnen van fosfaatkunstmest uit zuiveringsslib verlaagt kosten van slibverwerking : thema [Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veltman, A. \ Danschutter, J. de \ Uijterlinde, C. \ 2010
  Na de introductie van biologische fosfaatverwijdering bij afvalwaterzuiveringen in Nederland worden deze geconfronteerd met problemen, die voornamelijk optreden in de sliblijn. Afzettingen in leidingen en apparatuur leiden tot verhoogde slijtage en v ...
  help
  Tolueenvorming bij de opslag van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaillard, A. \ Baltussen, J. \ Reitsma, B. \ Uijterlinde, C. \ 2011
  Uit analyses bij rioolwaterzuiveringsinstallaties in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bleek dat in indikkers en buffertanks van secundair zuiveringsslib verhoogde tolueengehalten voor kunnen komen. Dit tolueen wordt tijdens sli ...
  help
  Nieuwe technieken in de water- en slibketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wiegant, W. \ Koopmans, W. \ Knezevic, D. \ Uijterlinde, C. \ 2011
  De afgelopen jaren is in de keten van afvalwaterbehandeling en slibverwerking een groot aantal interessante nieuwe technieken geïntroduceerd, die kunnen bijdragen aan een energiezuiniger behandeling van afvalwater en slib. Deze technieken werden in o ...
  help
  Oude en nieuwe inzichten leveren innovatieve kansen voor slibgistingsproces. 1. Basis en theorie \ WT-afvalwater [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C. \ 2011
  In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationeel communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 RWZI's) slibgisting toegepast waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 slib ...
  help
  OC-meting: onbekend maakt onbemind? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Borger, A. \ Clevering-Loeffen, P. \ Augustijn, M. \ Uijterlinde, C. \ 2009
  Het verminderen van het energieverbruik door rioolwaterzuiveringsinstallaties kreeg de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Uit diverse studies bleek dat de beluchting substantieel bijdraagt aan het energieverbruik van de totale rwzi. InfoMil bereke ...
  help
  Ontwikkelingen rond ontwerp en beheer MBR voor huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bentem, A. van \ Evenblij, H. \ Geraats, B. \ Kruit, J. \ Voorthuizen, E. van \ Uijterlinde, C. \ 2008
  Het gebruik van MBR-technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. In Nederland is in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoeksprogramma ontwikkeld voor ...
  help
  Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de Waterschappen : feiten, cijfers en achtergronden [Boek]
  Schemen, Ruud \ Weeren, Bert-Jan van \ Uijterlinde, Cora \ 2017
  Fosfor. Het stelt waterkwaliteitsbeheerders soms voor grote problemen, maar biedt ze tegelijkertijd veelbelovende kansen. Met het terugwinnen en hergebruiken van fosfor (in de vorm van fosfaat) slaan de waterschappen twee vliegen in één klap. Het zor ...
  help
  Oeso aanbeveling over water \ Water governance [Artikel]
  Boonstra, C. \ Lindert, E. van \ Uijterlinde, R. \ 2017
  Na twee jaar consultaties en onderhandelen heeft de OESO Raad op 13 december 2016 de Aanbeveling over Water aangenomen (OECD Recommendation of the Council on Water, hierna de OESO Water Aanbeveling genoemd).
  help
  Aëroob korrelslib technologie alternatief voor het actiefslibproces? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruin, B. de \ Kreuk, M. de \ Uijterlinde, C. \ 2003
  In opdracht van STOWA is een onderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijkheden van de technologie bij lage zuurstofconcentraties centraal stonden, zodat vergaande stikstofverwijdering zou kunnen worden bereikt. Tevens is een haalbaarheidsstudie uitgevoer ...
  help
  Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 4. Optimalisatie en troubleshooting \ WT-afvalwater [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
  In een reeks artikelen worden in WT-Afvalwater bestaande en nieuwe mogelijkheden van gistingsprocessen voor communaal zuiveringsslib nader toegelicht. In dit vierde en laatste artikel worden optimalisatiemaatregelen en troubleshooting van gistingsins ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.