Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een Deltaplan voor de 21ste eeuw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]De integrale essay-studie 'Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw'
  Urbanus, P. \ 2007
  Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Een afgesloten Wadd ...
  help
  Waterkwaliteit Vlaanderen kent hardnekkige problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2009
  Een beleidsmedewerker water bij de Bond Beter Leefmilieu en een woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij verwachten dat Vlaanderen niet zal kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen ...
  help
  Zeeuws-Vlaanderen wil internationaal waterschap \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2006
  Volgens een traktaat uit 1842 is Waterschap Zeeuws-Vlaanderen verplicht een aanzienlijke hoeveelheid water uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen af te voeren. Daarnaast zijn er tal van andere grensoverschrijdende waterproblemen. Beleidsmedewerke ...
  help
  Waterbeheerhistorie in boekvorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2013
  2 lijvige boekwerken completeren een trilogie over de roerige geschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse waterbeheer vanaf de middeleeuwen. Het 1e deel 'Polders en waterschappen in het Hulster Ambacht in Oost-Zeeuws Vlaanderen' verscheen in 2000. Dit boek i ...
  help
  Weers- en seizoensinvloeden op huishoudelijk waterverbruik in DMA's \ H2O online [Artikel]
  Vertommen, I. \ Blokker, M. \ Urbanus, J. \ 2016
  Voor Evides Waterbedrijf is onderzoek gedaan om het waterverbruik beter te kunnen vaststellen. Op basis van reeds beschikbare gegevens van DMA’s (District Metered Areas) zijn in dit onderzoek verschillende typische verbruikspatronen geïdentificeerd ( ...
  help
  Natuurlijkheid blijft kwetsbaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  Vlaanderen en Nederland doen gezamenlijk onderzoek naar duurzaam beheer van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen. Zorgen zijn er over de grotere en landinwaarts verplaatste getijslag, het behoud van het natuurlijke meergeulenstelsel, de ...
  help
  Afsluitdijk als stormvloedkering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2007
  Nader uitgewerkt in het rapport 'Geef de Waddenzee de ruimte voor een klimaatbestendig Nederland' (uitgevoerd door Arcadis) ziet de Waddenvereniging omvorming van de Afsluitdijk tot een open stormvloedkering als ideale optie om de dynamiek, levensvat ...
  help
  Vispassages lijken goed te werken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat oppervlaktewater in goede ecologische en chemische conditie moet zijn. Nederlandse waterschappen leggen daarom steeds meer vispasages aan bij stuwen en gemalen. Bij verschillende gemalen in Zeeland i ...
  help
  Gemeente Maasdriel oneens met invulling Nationaal Waterplan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  Maasdriel heeft zorgen over de wijziging in het Nationaal Waterplan. Het dorp Alem zou een lager beschermingsniveau krijgen tegen hoogwater en er zijn gevolgen voor de voortzetting van agrarische bedrijven. De planvorming houdt ook geen rekening met ...
  help
  Waterbeheer België en Nederland zonder grenzen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  De waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben met de Belgische provincie Antwerpen en met de Vlaamse Milieumaatschappij een samenwerkingscharter ondertekend over het operationele waterbeheer van grensoverschrijdende en grensvormende beken en r ...
  help
  Aanpak oude kades in binnenstad gaat veel geld kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  Honderden kilometers aan kademuren in oude binnensteden verkeren in minder goede of zelfs slechte staat. Overbelasting door zwaar wegverkeer, rottende houten funderingspalen en grondkerende schermen zijn de voornaamste oorzaken. Aanpakken is onontkoo ...
  help
  Exotische waterplanten: veel werk en kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  Woekerende tropische waterplanten zijn een groot probleem voor de Nederlandse waterschappen. Ze verdringen inheemse waterplanten en groeien zo snel dat watergangen compleet dichtgroeien. Sommige soorten zijn bovendien zeer lastig te bestrijden. Wel l ...
  help
  Muskusratten vangst neemt sterk af in Nederland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  Er worden in Nederland steeds minder muskusratten gevangen. Deze daling is zo'n 10 jaar terug ingezet, al wordt soms ineens weer een stijging van de aantallen vangsten zichtbaar. In Oost-Vlaanderen worden nog veel minder muskusratten gevangen. Wel is ...
  help
  Zeeuws-Vlaamse kreek het Groote Gat vol munitie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2013
  Natuurgebied het Groote Gat in Zeeuws-Vlaanderen wordt uitgebaggerd om de waterkwaliteit en de afvoercapaciteit te verbeteren - een kostbare zaak voor waterschap Scheldestromen. Dat er munitie uit de 2e Wereldoorlog zou liggen was te verwachten, maar ...
  help
  Baggerspecie buffer voor verontreinigde bodemas \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, C.P.R. \ 2014
  In een nieuw procedé wordt AEC-bodemas gemengd met baggerspecie en onder water opgeslagen. Zo wordt in de bodemas aanwezige verontreiniging zeer efficiënt gebufferd. Bij droge toepassingen van bodemas is uitspoeling naar het milieu juist een probleem ...
  help
  Plasticvisser nieuw wapen tegen zwerfplastic in water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2013
  Zwerfplastic is wereldwijd een gigantisch probleem. Het merendeel belandt via de rivieren in zee. Om dat te voorkomen is een nieuw wapen ingezet. De plasticvisser, een vaartuig met 2 vangarmen, kan plastic afvangen en sorteren in open water. Met name ...
  help
  Land- en tuinbouwsector aan de slag met watervragen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2013
  Voor duurzame groei heeft de landbouw voldoende en kwalitatief goed zoet water nodig, evenals een goede waterhuishouding. Waterbeheerders zoeken naar ruimte om water vast te houden en willen een betere waterkwaliteit. Binnen het Deltaplan Agrarisch W ...
  help
  Sluiting kringloop door bioraffinage en energieopwekking \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  Bioraffinage is een mogelijkheid om resstromen uit de agrarische sector en die van het waterschap beter te benutten. Waterschap Aa en Maas doet samen met een aantal partners uit de agrarische sector onderzoek naar de winning en verwaarding van produc ...
  help
  Visstand Waddenzee kan profiteren van betere vismigratie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2015
  De visstand in de Waddenzee lijdt onder achteruitgang van het leefgebied. Maatregelen als de vismigratierivier in de Afsluitdijk, kleinere vispassages en visvriendelijk sluisbeheer kunnen de situatie verbeteren. In juni bogen zo'n vijfhonderd interna ...
  help
  Onderzoek naar gevolgen klimaatverandering voor Vlaanderen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Samenvatting doctoraatstudie 'Invloed van klimaatverandering op hydrologische extremen' - Artikel uit het Ingenieursblad 'Impact van klimaatverandering op Vlaamse rivieren'
  Urbanus, P. \ 2008
  Vlaanderen krijgt deze eeuw mogelijk te maken met ernstige watertekorten gedurende de zomers en wateroverlast in de winters. Dat blijkt uit onderzoek door KU Leuven aan de hand van een tiental klimaatmodellen. Waterbeheerder NV De Scheepvaart studeer ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.