Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zoeken naar DNA-sporen : Environmental DNA als nieuwe bemonsteringsmethode voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2012
  Er is een nieuwe methode ontwikkeld om het visbestand in een water te inventariseren: Environmental DNA. De methode is gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water voorkomt en afkomstig is van levende soorten. De eerste resultaten wijzen uit dat ...
  help
  Persistence of environmental DNA in freshwater ecosystems \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
  Dejean, T. \ Valentini, A. \ Duparc, A. \ Pellier-Cuit, S. \ Pompanon, F. \ Taberlet, P. \ Miaud, C. \ 2011
  The precise knowledge of species distribution is a key step in conservation biology. However, species detection can be extremely difficult in many environments, specific life stages and in populations at very low density. The aim of this study was to ...
  help
  Improved detection of an alien invasive species through environmental DNA barcoding: the example of the American bullfrog Lithobates catesbeianus \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Dejean, T. \ Valentini, A. \ Miquel, C. \ Taberlet, P. \ Bellemain, E. \ Miaud, C. \ 2012
  Alien invasive species (AIS) are one of the major causes of biodiversity loss and global homogenization. Once an AIS becomes established, costs of control can be extremely high and complete eradication is not always achieved. The ability to detect a ...
  help
  Detectie van grote modderkruipers met behulp van Environmental DNA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Herder, J.E. \ Valentini, A. \ Kranenbarg, J. \ 2012
  In oktober 2008 presenteerde een Franse onderzoeksgroep de ontdekking van Environmental DNA (afgekort eDNA): een nieuwe inventarisatiemethode, gebaseerd op de detectie van DNA dat soorten, die in het water leven, achterlaten. Door watermonsters te an ...
  help
  Op jacht naar DNA : effectief zoeken naar grote modderkruipers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Valentini, A. \ 2013
  Afgelopen jaar verscheen er in Visionair een artikel over Environmental DNA (afgekort e-DNA), een nieuwe inventarisatiemethode gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water levende soorten daarin achterlaten. Inmiddels is er veel ervaring opgedaa ...
  help
  Environmental DNA, krachtig gereedschap voor het monitoren van fauna \ De levende natuur [Artikel]
  Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Bellemain, E. \ Valentini, A. \ 2013
  Environmental DNA (afgekort eDNA) is een nieuwe inventarisatiemethode, gebaseerd op de detectie van DNA dat door soorten in hun omgeving wordt achtergelaten. Sinds de eerste publicatie over het gebruik van eDNA bij Amerikaanse brulkikkers in 2008, vo ...
  help
  Environmental DNA als inventarisatiemethode voor libellen \ Vlinders [Artikel]
  Herder, J.E. \ Termaat, T. \ Valentini, A. \ 2013
  Voor een adequate soortbescherming en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over de verspreiding van soorten. Voor soorten die (deels) in het water leven is deze kennis niet altijd even gemakkelijk te verzamelen. De methode envi ...
  help
  Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding \ Molecular ecology [Artikel]
  Valentini, A. \ Taberlet, P. \ Miaud, C. \ Civade, R. \ Herder, J. \ Thomsen, P.F. \ Bellemain, E. \ Besnard, A. \ Poulet, E. \ Roset, N. \ Copp, G.H. \ Geniez, P. \ Pont, D. \ Crivelli, A.J. \ Olivier, A. \ Acqueberge, M. \ Le Brun, M. \ Møller, P.R. \ Willerslev, E. \ Dejean, T. \ Argillier, C. \ Baudoin, J.-M. \ Peroux, T. \ 2016
  Global biodiversity in freshwater and the oceans is declining at high rates. Reliable tools for assessing and monitoring aquatic biodiversity, especially for rare and secretive species, are important for efficient and timely management. Recent advanc ...
  help
  eDNA: game changer voor KRW-vismonitoring? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2020
  Sinds 2013 vindt in Nederland onderzoek plaats naar de toepassing van eDNAmetabarcoding voor de Kaderrichtlijn Water-vismonitoring. De resultaten zijn veelbelovend: deze hightech-methode detecteert meer soorten waarbij zelfs de eDNA-verhoudingen tuss ...
  help
  Environmental DNA : toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten [Boek]
  Herder, J. \ Valentini, A. \ Bellemain, E. \ Dejean, T. \ Delft, J. van \ Thomsen, P.F. \ Taberlet, P. \ 2014
  De methode om met environmental DNA (eDNA) de verspreiding van soorten te bepalen is een relatief nieuwe benadering. Met deze methode is het mogelijk soorten te detecteren zonder ze daadwerkelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij wordt gebruik gema ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.