Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De gevolgen van klimaatverandering voor het drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2007
  Ongeveer 75 geïnteresseerden, waaronder veel directeuren van waterleidingbedrijven van alle continenten, maar ook vertegenwoordigers van VN-organisaties, zoals het World Meteorological Organization, discussieerden op 5 oktober in Amsterdam over de ge ...
  help
  Water en klimaat wederom centraal tijdens World Water Week in Stockholm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2008
  De World Water Week in Stockholm is een belangrijke jaarlijkse mondiale waterbijeenkomst. Belangrijk vanwege de goede mix van wetenschap en beleid, de juiste grootte en uitstekende organisatie die tezamen garant staan voor een effectieve week
  help
  Vooral data Nationaal Hydrologisch Instrumentarium gewild \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Valk, M. van der \ 2009
  Verslag van de op 22 januari 2009 gehouden bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) over het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Het NHI wordt vrij beschikbaar en zal als startpunt voor meer gedetailleerde modelstudies ...
  help
  World Water Week kijkt vooral vooruit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2007
  In Stockholm vond van 12 tot en met 18 augustus 2007 wederom de World Water Week plaats. Het thema was dit jaar 'Progress and prospects on water: striving for sustainability in a changing world'. Circa 2.500 deelnemers uit 140 landen woonden de speec ...
  help
  Voedsel en economie centraal tijdens World Water Week in Stockholm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2012
  De World Water Week in Stockholm, die plaatsvond in de laatste week van augustus, trok dit jaar opvallend veel deelnemers uit Nederland. Na de Verenigde Staten, Zweden (het gastland) en Duitsland was Nederland met bijna 100 personen vertegenwoordigd, ...
  help
  Sedimentaire systeem van de Waddenzee [Factsheet]
  Vroom, J. \ Wang, Z. \ Valk, B. van der \ Oost, A. \ 2014
  Het migreren van geulen zowel bij buitendelta’s als in de bekkens kan direct een bedreiging vormen voor de veiligheid tegen overstromen. Meer inzicht in het gedrag van migrerende geulen bij dijken, de risico’s voor stabiliteit van dijken en mogelijke ...
  help
  Boekbespreking : Different strokes for different folks : 50 years of agreements and disagreements in the Rhine, Meuse, Scheldt and Ems river basins \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2016
  Boelbespreking. Different strokes for different folks gaat over de historie van 50 jaar praten over water.
  help
  Water and environment in decision-making : water assessment, environmental impact assessment, and strategic environmental assessment in Dutch planning, a comparison [Proefschrift]
  Dijk, J.M. van \ 2008
  Water en milieu in besluitvorming: een vergelijking van de watertoets, milieueffectrapportage en strategische milieubeoordeling in de Nederlandse planning. De watertoets is in 2001 geïntroduceerd in de context van een nieuwe benadering op het raakvla ...
  help
  Hydrologische kennis essentieel voor ontwikkeling en voortbestaan Nederland, verslag 28 september 2013, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2014
  Op 28 september 2013 vond bij Deltares te Utrecht een bijeenkomst over water plaats, georganiseerd door de Nederlandse Geologische Vereniging (Okke Peijters c.s., tevens NHV-lid) en de Nederlandse Hydrologische Vereniging (Michael van der Valk). Dit ...
  help
  Verslag Irish National Hydrology Conference 2013, 12 november 2013, Tullamore, Ierland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2014
  De organisatie was in handen van de Ierse Nationale Comités voor het IHP (International Hydrological Programme van UNESCO) en het ICID (International Commission on Irrigation and Drainage). De nationale comités verzorgen de Ierse contacten met beide ...
  help
  Zon op dijken : verkennend en ontwerpend vooronderzoek [Boek]
  Linge, Jan Maurits van \ Stroeken, Frank \ Valk, Jan \ Nederlanden, Hernine der \ 2018
  Zonne-energie op dijken kan een relevante bijdrage leveren aan de nationale energievraag. Dit rapport beschrijft onder welke voorwaarden zonne-energie op dijken opgewekt kan worden.
  help
  Flip Witte, bijzonder hoogleraar in de 'ecologische aspecten van interacties tussen water en vegetatie': "Waterbeheer ten bate van biodiversiteit" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2008
  Op 28 februari 2008 houdt dr.ir. J.P.M. (Flip) Witte zijn inaugurele rede aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1 maart 2007 is hij aldaar bijzonder hoogleraar (voor één dag per week) bij de afdeling Systeemecologie. Zijn werk heeft veel met ...
  help
  Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
  Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
  Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
  help
  Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst : het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek [Boek]
  Holzhauer, H. \ Valk, B. van der \ Dalfsen, J. van \ Baptist, M. \ Janssen, G. \ cop. 2009
  Zandsuppleties. Het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” is een onderzoeks- en monitoringsprogramma voor de middellange termijn (2009-2014) met als doelstelling meer inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties va ...
  help
  Zinkfabriek in Budel evalueert zestien jaar beheersen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Valk, D. van der \ Elsen, H. van den \ Kruijf, H. de \ Boode, J. \ Steketee, J. \ 2009
  Begin jaren '80 van de vorige eeuw werd men zich in Nederland meer en meer bewust dat door menselijke en bedrijfsactiviteiten de bodem op veel plaatsen ernstig was verontreinigd. Omstreeks 1985 werd het toenmalige Budelco door de provincie Noord-Brab ...
  help
  Bioaccumulation in yellow eel (Anguilla anguilla) and perch (Perca fluviatilis) from the Dutch branches of the Rhine : mercury, organochlorine compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons [Boek]
  Valk, F. van der \ Pieters, H. \ Wegman, R.C.C. \ 1989
  M.b.t. de baars zijn weinig gegevens bekend, omdat deze vissoort moeilijk te vangen is
  help
  Hydrogeologisch onderzoek naar de invloed van het relief van de hydrologische basis op de waterscheiding van het Hupselse Beekgebied [Studentenverslag]
  Rus, F. \ Valk, J. van der \ 1987
  help
  3D-grondwatermodel voorkomt overdimensionering dijken : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Valk, M. van der \ Berbee, B. \ 2015
  In de natuur zijn rechte lijnen een zeldzaamheid. In een geoptimaliseerd dijkontwerp zijn 2D-grondwaterstromingsberekeningen dan ook slechts een benadering, maar is dit voldoende? Het gebruik van 3D-grondwatermodellen bij dijkontwerpen kan belangrijk ...
  help
  Wat zeggen de metingen in verondiepte zandwinplassen? : verondiepen van zandwinplassen, puzzelen met data \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kooij, L.A. van der \ Vliet, M.E. van \ Lijzen, J.P.A. \ Valk, W.J.M. van der \ 2015
  Na de totstandkoming van de handreiking herinrichting diepe plassen hebben RIVM en de gezamenlijke uitvoerende grondbranches verenigd in een Stuurgroep Uitvoerende Grondbranches (SGUG) een onderzoek laten uitvoeren naar de resultaten van metingen in ...
  help
  Boekbespreking : Key concepts in water resource management, a review and critical evaluation \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Valk, M. van der \ 2015
  Key concepts in water resource management beschrijft op een groot aantal van deze begrippen en wijdt een zestal uitgebreidere hoofdstukken aan de volgende begrippen: Water scarcity, water governance, water security, water productivity, virtual water ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.