Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Actief Randenbeheer Drenthe lijkt effect te hebben \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, C. de \ Brink, C. van den \ Alebeek, F. van \ Veen, R. van \ Noordam, J. \ Veldsink, G. \ Rozen, D. van \ 2009
  Via monitoring inzicht krijgen in het effect van actief randenbeheer op de oppervlaktewaterkwaliteit en de biodiversiteit in het landelijk gebied en op de inpasbaarheid op de agrarische bedrijven in een bepaald gebied. Dat was het doel van het pilotp ...
  help
  Klimaat Respons Database 2.0 [Brochure]
  Veen, M. van der \ Wiesenekker, E. \ Nijhof, B.S.J. \ Vos, C.C. \ 2010
  Met de ‘Klimaat Respons Database’ kunnen niet alleen wetenschappers maar ook beleidsmakers, planologen, natuurbeheerders en andere geïnteresseerden zelf in kaart brengen welke gevolgen klimaatverandering op flora en fauna kan hebben. Zo is te zien da ...
  help
  Bodemkartering van de buitendijkse gronden gelegen langs zuidoever van Haringvliet en Hollandsch Diep, tussen Stellendam en Moerdijk : intern rapport [Boek]
  Veen, I.J. \ Witmer, M.C.H. \ [1980]
  help
  Waterhuishouding in Nederland [Boek]
  Veen, J. van \ Mesu, F.P. \ 1957
  help
  Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw : addendum bij LEI-rapport 2015-001 naar aanleiding van aangescherpte zuiveringseisen [Boek]
  Buurma, Jan \ Meer, Ruud van der \ Os, Erik van \ Ruijven, Jim van \ Veen, Hennie van der \ 2016
  Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland hebben LEI Wageningen UR en Wageningen UR Glastuinbouw de benodigde extra investeringen voor de zuivering van afvalwater in de glastuinbouw en de betaalbaarheid van die investeringen verder onderzocht. Dit verz ...
  help
  Handreiking voor het beheerregister [Boek]
  Veen, Nelle van \ Schuurman, Hans \ 2018
  De Handreiking beheerregister beschrijft de gegevens die onder het beheerregister vallen en geeft de relatie aan met de zorgplichtprocessen. Het document richt zich op de informatiebehoefte van de beheerder.
  help
  130620 P08 Nelle Jan van Veen [Video]
  Veen, N.J. van \ STOWAvideo \ 2013
  Presentatie 'Optimaal beheer van boezemsystemen door combinatie van berging, bemaling, bescherming door keringen en inzet van crisisorganisatie' door Nelle Jan van Veen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) als onderdeel van de jaarlijkse Land ...
  help
  Op pad met Hans Joosten in de Deurnsche Peel \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Dekker, J. \ Veen, M. van \ 2016
  Hans Joosten is hoogleraar Moorkunde und Paläoökologie aan de Ernst-Moritz-Arndt Universität in Greifswald (Duitsland). Hij houdt zich wereldwijd bezig met de studie en de bescherming van venen. In Nederland heeft hij zich jaren lang ingezet voor het ...
  help
  Attractiepark in waterwingebied \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
  Veen, H. van de \ 2016
  Het Dierenpark Emmen moest verhuizen en er was eigenlijk maar één geschikte nieuwe locatie binnen de gemeentegrenzen: bij het beschermde waterwingebied van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). “Het moet kunnen, hebben we gezegd”, aldus WMD-directe ...
  help
  Als de bevolking krimpt \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
  Veen, H. van de \ 2016
  Aanzienlijke delen van de provincie Limburg hebben of krijgen te maken met bevolkingskrimp. Dat kan leiden tot kapitaalvernietiging. Bestaande voorzieningen draaien nog maar op halve kracht. Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML speelt daar op in door ...
  help
  Veel mogelijkheden voor klimaatadaptatie in de stad \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Veen, J.F.A. van der \ 2013
  In steden komt klimaatadaptatie van relatief kleine projecten. Waterpleinen houden water vast, parken hebben een sterk verkoelende werking et cetera. Mogelijkheden voor klimaatadaptatie in de stad kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbest ...
  help
  Selectie en gebruik van polyelectrolyten bij ontwatering van slib met zeefbandpersen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heide, B.A. \ Kampf, R. \ Veen, H.J. van \ Visser, M.A. \ 1982
  help
  How to motivate people to assume responsibility and act upon their own protection from flood risk in the Netherlands if they think they are perfectly safe? \ Proceedings of ESREL 2008 & 17th SRA Conference, 22-25 September, Valencia, Spain. [Congresverslag]
  Bočkarjova, M. \ Veen, A. van der \ Geurts, P.A.T.M. \ 2008
  The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. The focal point of the discussion in this context is the designated shift of r ...
  help
  De meerwaarde van een frequentiegestuurde bemaling met behulp van niveaumeting [Studentenverslag]
  Veen, M.K.V. \ Spikker, B. \ 2014
  In het kader van duurzaamheid zijn verschillende bemalingsmethoden ontwikkeld die het bemalingsproces optimaliseren. Eén van deze methoden is een frequentiegestuurde bemaling met behulp van niveaumeting. Hiermee kunnen tijdens een bemaling verschille ...
  help
  Tool catalogue frame-based information tools [Boek]
  Wardekker, J.A. \ Boer, J. de \ Kolkman, M.J. \ Sluijs, J.P. van der \ Buchanan, K.S. \ Jong, A. de \ Veen, A. van der \ 2009
  In the perception, knowledge production and policymaking on complex issues (‘wicked problems’), such as climate change, frames and framing play an important but often hidden role. Frames relate to one’s ‘schemas of interpretation’; the conceptual ima ...
  help
  De informatiemaatschappij daagt uit en vernieuwt : waterinfodag \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veen, H. ter \ 2013
  OP 13 februari 2014 vindt de Waterinfodag plaats. Een bazaar van ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in de watersector. Wat mag u daar verwachten?
  help
  Boom en water, vriend of vijand? : een onderzoek naar de effecten van vernatting op de productiebossen van landgoed Boschoord [Studentenverslag]
  Straaten, M. van \ Veen, B. van der \ 2014
  In dit rapport worden de effecten van vernatting op het productiebos op Landgoed Boschoord in kaart gebracht. Daarnaast worden de huidige en toekomstige financiële waarden bepaald van het bosgebied. Hierbij wordt tevens gekeken naar de natuurwaarden ...
  help
  Het Mosterdveen : een doorstroomveen op het Veluwe-massief \ De levende natuur [Artikel]
  Veen, P.H. \ Dijk, G. van \ Karsemeijer, M.P. \ 2014
  Het natuurgebied Mosterdveen wordt gekenmerkt door afstroming van grondwater over een ondiep in de ondergrond aanwezige slecht doorlatende leemlaag. Vanuit de wijdere omgeving van het natuurgebied stroomt grondwater af naar een stelsel van vennen waa ...
  help
  Dealing with uncertainty in flood management through diversification \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
  Aerts, J.C.J.H. \ Botzen, W.J.W. \ Veen, A. van der \ Krywkow, J. \ Werners, S.E. \ 2008
  This paper shows, through a numerical example, how to develop portfolios of flood management activities that generate the highest return under an acceptable risk for an area in the central part of the Netherlands. The paper shows a method based on Mo ...
  help
  Controversies in water management: frames and mental models \ Environmental impact assessment review [Wetenschappelijk artikel]
  Kolkman, M.J. \ Veen, A. van der \ Geurts, P.A.T.M. \ 2007
  Controversies in decision and policy-making processes can be analysed using frame reflection and mental model mapping techniques. The purpose of the method presented in this paper is to improve the quality of the information and interpretations avail ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.