Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Impact of hydrodynamic changes on the zonation of helophytes \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
  Coops, H. \ Velde, G. van der \ 1996
  This paper explores the implications of hydrological change that has occurred in many water bodies in The Netherlands for the helophyte vegetation and the management of the littoral zone. In particular, the Rhine-Meuse estuary in The Netherlands will ...
  help
  Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Velde, J.L. van de \ Berg, F.P.W. van den \ Janssen-Roelofs, K. \ Zwanenburg, C. \ Hamer, D.A. den \ Harmsen, J. \ Zon, W. van der \ 2009
  Versterkte baggerspecie is een innovatieve, ter plaatse maabare en daardoor direct toepasbare bouwstof voor bijvoobeeld waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodeconstructies en kribben. Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat ...
  help
  Twents Water Kompas [Boek]
  Velde, R. van der \ Tekstmaat \ 2005
  ‘Het waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor een optimaal waterbeheer en voor de instandhouding van het voor Twente karakteristieke bekensysteem. Dat betekent dat het waterschap ervoor zorgt dat het oppervlakte- en grondwater kwalitatief ...
  help
  Afkoppelen ingeburgerd, maar met kanttekeningen! \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]Bijbehorende website
  Velde, R. van der \ 2009
  Op dinsdag 29 september 2009 vond in Ede de 3e Afkoppeldag van RIONED plaats. Hoofdthema was de vraag of je particulieren kunt verplichten om af te koppelen. Gedurende de dag ontstond het beeld dat afkoppelen duidelijk ingeburgerd begint te raken, ma ...
  help
  Trophic relationships in the Rhine food web during invasion and after establishment of the Ponto-Caspian invader Dikerogammarus villosus \ Hydrobiologia [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Marguillier, S. \ Dehairs, F. \ Vaate, A. bij de \ 2006
  The Rhine ecosystem is highly influenced by anthropogenic stresses from pollution, intensive shipping and increased connectivity with other large European rivers. Canalization of the Rhine resulted in a reduction of heterogeneity to two main biotopes ...
  help
  Interference competition between alien invasive gammaridean species \ Biological invasions [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2009
  The relative abundances of gammaridean species in the river Rhine have profoundly changed since the invasion of Dikerogammarus villosus in 1994/1995. This study tested whether these changes in gammaridean dominance could have been determined by inter ...
  help
  The river Rhine: a global highway for dispersal of aquatic invasive species \ Biological invasions [Artikel]
  Leuven, R.S.E.W. \ Velde, G. van der \ Baijnens, I. \ Snijders, J. \ Zwart, C. van der \ Lenders, H.J.R. \ Vaate, A. bij de \ 2009
  This paper describes the development of invasion corridors and the distribution of non-indigenous macroinvertebrate species in freshwater sections of the river Rhine. The study is restricted to aquatic macroinvertebrates that live in the main channel ...
  help
  Invasions by alien macroinvertebrates and ecological rehabilitation: lessons from the Rhine \ Forgotten kingdoms : proceedings of a seminar on the conservation of small and hidden species at the occasion of the retirement of Wim Bergmans as scientific director of IUCN NL [Hoofdstuk uit boek]
  Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2008
  The large river Rhine has gone through periods of severe ecological deterioration due to human impact, alternating with periods of some ecological improvement. Measures taken since 1986 in the context of ecological rehabilitation programs have led to ...
  help
  Biological invasions: concepts to understand and predict a global threat \ Wetlands: functioning, biodiversity conservation, and restoration [Hoofdstuk uit boek]
  Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Kuyper-Kollenaar, M. \ Vaate, A. bij de \ Thieltges, D.W. \ MacIsaac, H.J. \ 2006
  Charles Elton was the modern founder of the science of biological invasions. He wrote that 'biological invasions are so frequent nowadays in every continent and island, and even in the oceans, that we need to understand what is causing them and try t ...
  help
  Ecological impact of crustacean invaders: general considerations and examples from the Rhine River \ The biodiversity crisis and Crustacea: Proc. 4th intern. Crustacean congress, Amsterdam, July 20-24, 1998 [Hoofdstuk uit boek]
  Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Kelleher, B. \ Muskó, I. \ Vaate, A. bij de \ 2000
  The paper reviews the impact of and success factors for crustacean invaders in aquatic systems. As an example, recent invasions of crustaceans in the Rhine River are considered in more detail. In this river, 19 crustacean invaders have been recorded ...
  help
  Interference competition between alien invasive gammaridean species \ Biological invasions [Artikel]
  Riel, M.C. van \ Velde, G. van der \ Vaate, A. bij de \ 2009
  The relative abundances of gammaridean species in the river Rhine have profoundly changed since the invasion of Dikerogammarus villosus in 1994/1995. This study tested whether these changes in gammaridean dominance could have been determined by inter ...
  help
  Long-term developments in ecological rehabilitation of the main distributaries in the Rhine delta: fish and macroinvertebrates \ Hydrobiologia [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Breukel, R. \ Velde, G. van der \ 2006
  Significant anthropogenic pressure in the Dutch part of the River Rhine is present from the 12th century. River engineering and water pollution were the main stress factors for flora and fauna. From the middle of the 20th century measures were taken ...
  help
  De zuurstofbalans en plankton van brak slootwater [Boek]
  Velde, L. van de \ 1979
  Gedurende twee maanden werden enkele details belicht van de zuurstofbalans: deze onderzoekingen werden uitgevoerd in brakke sloten door de werkgroep Structuur en Dynamiek van Instabiele Aquatische Oecosystemen van het Delta Instituut. De belangrijkst ...
  help
  Een betere ecologische waterkwaliteit in de stad met verbeterd gescheiden rioolstelsels? \ H2O online [Artikel]
  Hoijtink, R. \ Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ Velde, R. van der \ 2016
  Leiden verbeterd gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOW ...
  help
  Waterwinning en verdroging [Boek]
  Maas, C. \ Baggelaar, P.K. \ Velde, G. van der \ Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1991
  De vier artikelen die in deze bundel zijn opgenomen weerspiegelen het keerpunt waarop de Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving zich bevindt. De eerste twee artikelen betreffen geohydrologische en agrohydrologisch onderwerpen, die weliswa ...
  help
  Heringerichte Zweringbeek wordt hart van groene zone : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Velde, R.S. te \ Oude Groote Beverborg, B.C. \ 2007
  De herinrichting van een braakliggend terrein langs een beek in Enschede
  help
  Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH : veldmetingen 2011 [Boek]
  Stallinga, H. \ Wenneker, M. \ Zande, J.C. van der \ Michielsen, J.M.P.G. \ Velde, P. van \ Nieuwenhuizen, A.T. \ Luckerhoff, L. \ 2013
  De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaar ...
  help
  Samenwerking in Twente: app(etijtelijk) \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2014
  Samenwerkingsverbanden zijn in. Een beetje gemeente of waterschap zit om de tafel met een collega en draagt dat vol trots uit. Maar wat levert zo’n samenwerking – op publiciteit na – eigenlijk op? In Twente heeft een pact tussen veertien gemeenten en ...
  help
  Netwerk pleit voor experiment en expertise \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. vsn der \ Ven, F. van de \ 2014
  Expertnetwerk Riolering is de verzamelnaam van rioleurs van een achttal ingenieursbureaus, die lid zijn van de brancheorganisatie NLingenieurs. In dit netwerk wordt kennis gedeeld en er wordt nagedacht over uitdagingen waar de watersector voor staat. ...
  help
  Leren, innoveren, discussiëren : Rioneddag 2014 \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Velde, R. van der \ 2014
  Kennisuitwisseling staat centraal op deze interactieve Rioneddag. Maar zoals elk jaar is de ontmoeting minstens zo belangrijk als het programma.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.