Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Betekent een ander klimaat grotere riolen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Veldhuis, M. ten \ Clemens, F. \ 2009
  Nieuwe KNMI-klimaatscenario's: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
  help
  Is verticale evacuatie haalbaar of niet? \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Engel, K. \ Harrald, J. \ Kolen, B. \ Torres, M. \ Trainor, J. \ Veldhuis, P. \ Velotti, L. \ Zannoni, M. \ 2010
  Studies in Nederland en internationale ervaringen, zoals in New Orleans, hebben aangetoond dat horizontale evacuatie bij een mogelijke overstroming soms onmogelijk of onwenselijk is. Onwenselijk voor bijvoorbeeld kwetsbare bevolkingsgroepen met speci ...
  help
  De Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de lozingsverordening riolering : een orientatie ten behoeve van overheid, onderwijs en bedrijfsleven [Boek]
  Veldhuis, A.J. te \ 1979
  help
  Decision-tree analysis of factors influencing rainfall-related building structure and content damage \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Artikel]
  Spekkers, M.H. \ Kok, M. \ Clemens, F.H.L.R. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ 2014
  Flood-damage prediction models are essential building blocks in flood risk assessments. So far, little research has been dedicated to damage from small-scale urban floods caused by heavy rainfall, while there is a need for reliable damage models for ...
  help
  Sewer processes and networks : 5th international conference, August 29-31, 2007, Delft, The Netherlands : conference proceedings [Boek]
  Meulen, M. van der \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Schilperoort, R.P.S. \ 2007
  Urban drainage is as old as the existence of cities, therefore on would expect such a field to be fully matured and to lack any challenges for scientists. SPN5, the fifth edition of a specialised conference on Sewer Processes and Networks held every ...
  help
  Monitoringstechnieken ten behoeve van een klimaatadaptief stedelijk watersysteem [Boek]
  Trouwborst, R. \ Veldhuis, M.-C. ten \ Hut, R. \ Nieuwkerk, E. van \ Schilperoort, R. \ Gaans, P. van \ 2009
  Inventarisatie van technologie en concepten om de invloed van klimaatsverandering op het stedelijk watersysteem van Rotterdam te kunnen analyseren en een klimaatbestendig waterbeheersysteem te ontwikkelen.
  help
  Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
  Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
  help
  Onderzoek naar de nauwkeurigheid van debietmetingen in deels gevulde leidingen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Man, H. de \ Clemens, F.H.L.R. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Moens, M.R. \ Klootwijk, M. \ 2008
  Steeds meer gemeenten en waterschappen zijn bezig met het opzetten van meetnetten in het te beheren afvalwatersysteem. De combinatie van meten en modelleren geeft informatie over het fuctioneren van het systeem en kan informatie geven om het toekomst ...
  help
  Water in de stad: een risico voor de volksgezondheid? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Man, H. de \ Leenen, I. \ Veldhuis, M. ten \ 2009
  Op 19 februari 2009 is in Houten een mini-symposium gehouden met als thema: 'Water in de stad, een risico voor de volksgezondheid?'. Het symposium werd georganiseerd door de universiteit van Utrecht, TU-Delft en Grontmij. De aanleiding voor het minis ...
  help
  Losse blokken in Zeeland : Project inventarisatie steenzettingen : waterschappen en Rijkswaterstaat zij aan zij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veldhuis, B.W. \ 1998
  help
  Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Burg, S. van den \ Rood, T. \ Lienen, F. van \ Veldhuis, C. \ 2016
  Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke waarde van de goederen en diensten waarin de natuur voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een bedrijfseconomische toepass ...
  help
  Ondergrondse geheimen Julianapark boven water : een analyse van kwantiteits- en kwaliteitsmetingen van water in de uitlaat van een regenwaterstelsel en in het effluent van een ontvangbak, ingericht als randvoorziening [Studentenverslag]
  Veldhuis, J. A. E. ten \ 1995
  Het doel van het onderzoek is om de afvoer van regenwater en van vuil met het regenwater in modelmatige relaties te beschrijven. Het onderzoek omvat de afvoerprocessen in de wijk, in het regenwaterstelsel en in de ontvangbak, die in het Julianapark a ...
  help
  A statistical analysis of insurance damage claims related to rainfall extremes \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
  Spekkers, M.H. \ Kok, M. \ Clemens, F.H.L.R. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ 2013
  In this paper, a database of water-related insurance damage claims related to private properties and content was analysed. The aim was to investigate whether the probability of occurrence of rainfall-related damage was associated with the intensity o ...
  help
  Quantitative risk analysis of urban flooding in lowland areas [Proefschrift]
  Veldhuis, J.A.E. ten \ 2010
  Analyses van stedelijke wateroverlastrisico’s vereisen kwantitatieve historische gegevens over frequenties en gevolgen van wateroverlast gebeurtenissen om de risico’s te kunnen kwantificeren. Zulke gegevens zijn schaars: gegevensverzameling vindt sle ...
  help
  Een integrale verkenning naar water en ruimte in Rijnenburg (Utrecht) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldhuis, M. \ Holtman, M. \ 2001
  Het gebied Rijnenburg bij Utrecht is in beeld voor zowel waterberging als verstedelijking. Dit biedt kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik en een kwaliteitsimpuls voor het watersysteem, waarmee tegelijk bijgedragen wordt aan de wateroverlastprob ...
  help
  Waterkansenkaart Zuid-Kennemerland : eindrapport [Boek]
  Veldhuis, J.A.E. ten \ Koning, R. de \ 2001
  help
  De Watertoets : een instrument voor ruimtelijk waterbeheer en waterrijke ordening \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Holtman, M. \ Veldhuis, M.C. ten \ 2001
  Verslag van de workshop 'Kansen voor water: Rijn & Burg' (juni 2001), waarin vertegenwoordigers van overheden (provincie, gemeenten, waterschap) en ruimtelijke ordenaars hun licht lieten schijnen over verschillende ruimtelijke modellen voor het combi ...
  help
  Wordt stedelijk waterbeheer steeds duurzamer? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Geldof, G. \ Lems, P. \ Schellart, A. \ Pothof, I. \ Veldhuis, M.C. ten \ 2011
  De kennis over stedelijk waterbeheer heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Maar dat dit nog geen garantie voor duurzaam stedelijk waterbeheer biedt, was goed terug te zien op het congres over dit onderwerp in Porto Alegre (Brazilië). ...
  help
  Gemeente Breda zet stedelijke wateropgave op de kaart : bestuurders goed en volledig informeren [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldhuis, M. ten \ Rooij, K. de \ Moens, M. \ 2006
  Veel gemeente-ambtenaren worstelen met de grote hoeveelheid beleidsvoornemens, op handen zijnde wetswijzigingen en onzekere toekomstbeelden. Zo ook in de gemeente Breda. Water duikt hier steeds vaker op, niet alleen in de plannen, maar ook in de leef ...
  help
  Rationeel vervangen van riolering op basis van zetting \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Dirksen, J. \ Veldhuis, J.A.E. ten \ Clemens, F.H.L.R. \ Baars, E.J. \ 2009
  Als we alle factoren, die het functioneren van de riolering beïnvloeden zouden weten, zou het voorspellen van de restlevensduur relatief gemakkelijk zijn. Omdat de nu gebruikte informatiebronnen (voornamelijk rioolinspecties) geen volledig en correct ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.