Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
  Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
  help
  De dijkzorg in Overijssel 1800 - 1880 \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Ven, G.P. van de \ 2006
  In deze bijdrage aandacht voor de Dijkwet van 1810; de watersnood van 1825 (de grootste, die Overijssel trof; in de zeedijk van Vollenhove tussen Kuinre en Zwartsluis vielen 22 doorbraken, waarbij gaten ontstonden tot 13 m onder maaiveld); aansluiten ...
  help
  Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Driessen, A.M.A.J. \ Ven, G.P. van de \ 2007
  Overzicht van publicaties, naar aanleiding van het afscheid van Van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam)
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Verdeel en beheers! : 300 jaar Pannerdensch Kanaal [Boek]
  Ven, G. van de \ 2007
  Het 11 kilometer lange Pannerdensch Kanaal is gegraven tussen 1701 en 1709, aanvankelijk als verdedigingslinie, gevoed door de IJssel en de Neder-Rijn en zonder verbinding met Rijn en Waal. Die verbinding werd enkele jaren later pas gelegd, om de wat ...
  help
  Alternative water management options to reduce vulnerability for climate change in the Netherlands \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Artikel]
  Graaf, R. de \ Giesen, N. van de \ Ven, F. van de \ 2007
  Urbanization, land subsidence and sea level rise will increase vulnerability of the urbanized low-lying areas in the western part of the Netherlands. In this article possibilities are explored to reduce vulnerability of these areas by implementing al ...
  help
  EuroCeramic niet kribbig om Cradle to Cradle certificaat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]Bijbehorende website
  Ven, F. van de \ 2009
  Begin september 2009 ontving EuroCeramic het felbegeerde 'silver Cradle to Cradle' certificaat voor de EuroTrad lijn (met andere woorden voor alle producten die in de beide productielocaties in Belfeld en Reuver geproduceerd worden). Het bedrijf ontv ...
  help
  Wat wil de klant van het waterbedrijf? [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vloerbergh, I. \ Frijns, J. \ Hegger, D. \ Ven, A. van de \ 2010
  In het kader van bedrijfstakonderzoek Client21 voerde KWR Watercycle Research Institute met collega-instituten in het Europese onderzoeksproject TECHNEAU een studie uit naar klantwensen en bedrijfsprestaties. Met medewerkers van de Wageningen Univers ...
  help
  Receptivity to transformative change in the Dutch urban water management sector \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Graaf, R.E. de \ Dahm, R.J. \ Icke, J. \ Goetgeluk, R.W. \ Jansen, S.J.T. \ Ven, F.H.M. van de \ 2009
  This paper evaluates the receptivity of professionals to transformative change in urban water management. Currently, there are a few international examples of research on professional perceptions in urban water management. The aim of this study is to ...
  help
  Gemeenten over... pompen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2010
  D.m.v. een belronde werden 5 gemeentes gevraagd naar de meest voorkomende problemen op pompgebied en wat uitbesteed wordt? Dit waren de gestelde vragen: Welke problemen komt u het meest tegen met pompen? Heeft u alles van één merk of juist niet en ho ...
  help
  Betekent een ander klimaat grotere riolen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ven, F. van de \ Veldhuis, M. ten \ Clemens, F. \ 2009
  Nieuwe KNMI-klimaatscenario's: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
  help
  Rijswijk-Zuid proeftuin voor integraal ontwerpen : civieltechnici vroeg betrokken bij planvorming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Valkenburg, L.A. \ Ven, F.M.H. van de \ Berg, H. van den \ 2010
  De woningbouwlocatie Rijswijk-Zuid is aangewezen als proeftuin voor bouw- en woonrijp maken. Dit biedt veel ruimte voor een innovatief en duurzaam ontwerp en voor intensieve samenwerking tussen betrokken partijen. Het doel is te komen tot breedgedrag ...
  help
  Een rekenmodel voor het beschrijven van de afvoer in het landelijk gebied van Flevoland [Boek]
  Ven, G.A. \ 1979
  help
  Water robust building : a three step approach for the Netherlands linking planning, design, construction and exploitation [Boek]
  Ven, F.H.M. van de \ Gersonius, B. \ Graaf, R. de \ Luijendijk, E. \ Zevenbergen, C. \ Tromp, E. \ Valkenburg, L.A. \ [2010]
  The results of the definition study Water Robust Building offer a methodology and an extensive overview of measures to make the urban area water robust. The methodology aims to embed water robust building in the process of increasing urbanisation.
  help
  Arnhemse onderwereld: plaatselijk instabiel : moerriool moet aangepakt worden \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2012
  In het februari-nummer (2012) van vakblad Riolering stond een artikel over het moerriool uit Arnhem. Het stelsel dateert uit de 19e eeuw. De gemeente wilde weten wat de staat van het riool was en op aanraden van senior rioolbeheerder Erik Laurentzen ...
  help
  Bouwbesluit biedt kansen en uitdagingen : Nationaal Congres Sanitaire Technieken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2012
  Het in april aangepaste Bouwbesluit 2012 biedt uitdagingen voor de rioleringssector. Vooral op het gebied van energiewinning en samenwerking is veel eer te behalen. Dat zijn de conclusies van het Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat onlangs ge ...
  help
  Waterbeheerders moeten jongeren voor watersector interesseren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2012
  Er is een groot tekort aan nieuwe aanwas in de riolerings- en watersector. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van gedreven en goed opgeleide mensen moet er actie ondernomen worden. Maar hoe laat je jongeren weten dat water geen stoffig onderwerp ...
  help
  Val afvalwater niet af : afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt grondstoffenfabriek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2012
  Als het aan Charlotte van Erp Taalman Kip, innovatietechnoloog van waterschap Hollandse Delta ligt, gaan de waterschappen in de toekomst grondstoffen terugwinnen uit afvalwater. Uit afvalwater kunnen een hoop energie en nuttige stoffen gehaald worden ...
  help
  'Duurzaamheid is mooi, maar niet het belangrijkste' : branchevereniging kunststof leidingsystemen presenteert kennisdossiers \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2013
  Volgens recent Europees onderzoek scoren kunststofleidingsystemen hoog qua functionaliteit en duurzaamheid. De studie is in opdracht van Teppfa (de Europese vereniging voor kunststof leidingproducenten) uitgevoerd en de uitkomsten hebben bij BureauLe ...
  help
  Prestaties spuitkop en spoeldruk gecontroleerd : gemeente Arnhem controleert rioolreinigingsvoertuigen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ven, F. van de \ 2013
  IKT Nederland heeft onlangs in opdracht van de gemeente Arnhem een aantal testen en metingen uitgevoerd bij drie rioolreinigingsvoertuigen. De proeven hadden o.a. als doel om de druk vast te stellen waarmee het water de spuitkop verlaat. Het vermogen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.