Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natuurherstel begint bij herstel watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhoeff, G. \ Overkamp, B. \ Thijssen, M. \ 2010
  Sommige delen van de zogeheten natte natuurparels, de waardevolste en meest waterafhankelijke natuurgebieden in Brabant, zijn verdroogd of vermest. Verdroging van natuurgebieden is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van natuurkwal ...
  help
  35 kilometer natuur(vriende)lijke oevers voor de Maas ; drie jaar van planvorming tot uitvoering \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
  Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. De oude meanders zijn afgesneden en gedempt, de oevers zijn va ...
  help
  Waterrobuustheid Nederlandse ziekenhuizen: [Boek]
  Beek, G. van \ Calon, M.C.M. \ Heumen, S.P.M. van \ Traversari, A.A.L. \ Verhoeff, O. \ 2015
  In de VS (als gevolg van de orkaan Katrina en meer recent in Engeland, Duitsland en Oost-Europa hebben zich overstromingen voorgedaan met ernstige gevolgen voor niet in de laatste plaats een aantal belangrijke ziekenhuizen. Ook in Nederland kunnen de ...
  help
  Kwelmilieus langs de Terrassenmaas : praktische adviezen voor herstel en ontwikkeling \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ 2018
  In het rivierengebied was tot voor kort weinig aandacht voor kwelmilieus terwijl ze tot de meest bijzondere en meest zeldzame ecosystemen van onze rivierdalen behoren. Kwelmilieus komen voor waar grondwater uittreedt in het rivierbed langs hoger gele ...
  help
  Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
  Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
  help
  Ingezonden : het is tijd voor normalisatie \ Waterwonen [Artikel]
  Verhoeff, E. \ 2009
  De waterwoonmarkt ontwikkelt en professionaliseert zich momenteel in hoog tempo. Echter, veel partijen hebben bij de bouw van drijvende woningen moeite met de toepassing van de huidige bouwregelgeving. Daarnaast ontbreekt op dit moment een overkoepel ...
  help
  Sanering waterbodem Burgel (stadsgracht) in Kampen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Verhoeff, A. \ 2000
  help
  Grip op medicijnresten in ons water : eindrapportage [Boek]
  Diels, J. \ Muis, J. \ Verhoeff, A. \ Vliet, B. van \ Hendriksen, A. \ Wijn, G. \ 2015
  Een rapportage over de bronaanpak van medicijnresten in het water.
  help
  "Anders omgaan met hemelwater" : onderzoek naar koploperprojecten [Boek]
  Moens, M. \ Verhoeff, G. \ 2004
  De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat we in bestaand stedelijk gebied aanlopen tegen de grenzen van het huidige (gemengde) rioolsysteem. Een verminderde maatschappelijke acceptatie van riooloverstortingen, de te verwachten klimaatverandering ...
  help
  Anders omgaan met hemelwater; onderzoek naar koploperprojecten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]het complete eindrapport
  Moens, M. \ Verhoeff, G. \ Vonk, D. \ 2004
  Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. Vooruitlopend op de voo ...
  help
  Eenvoudig instrument ontwikkeld voor doorlatendheidsbepaling en grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Herweijer, J.C. \ Verhoeff, E.K. \ 1983
  Bepaling van de doorlatendheid van watervoerende lagen met behulp van puntmeting. Met het ontworpen instrument wordt grondwater door middel van een onderdruk onttrokken. Een filterkamer met filterpeil wordt op minimaal 50 cm onder de grondwaterspiege ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.