Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Communicatie rond overstromingsgevaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Woelders, L. \ Verkerk, M. \ Bos, A. \ Loenen, A. van \ Kootstra, D.-S. \ 2007
  Al duizenden jaren vecht Nederland tegen het water. We hebben een drassig stuk rivierdelta met behulp van dijken en gemalen omgevormd tot een leefbaar en welvarend gebied. Rampen of bijna-rampen, zoals de stormvloed van 1953 en de hoogwaters van 1993 ...
  help
  Activiteiten van de Technische Werkgroep Infiltratie Veluwe ten behoeve van de Commissie Infiltratie Veluwe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verkerk, P.J. \ 1974
  help
  Naar een KRW-maatregelenpakket in het Hollands Noorderkwartier : samen werken aan schoon water \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Verkerk, M. \ Schreijer, M. \ Hilders, M. \ 2008
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel om in 2027 een goede chemische en ecologische waterkwaliteit in de Europese wateren te bereiken. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ging ambitieus aan de slag, onder meer met een multicrit ...
  help
  Integrated water resources management in the Netherlands : historical trends and current practices in the governance of integration \ International journal of water governance [Wetenschappelijk artikel]
  Verkerk, J. \ Buuren, M.W. van \ 2013
  Dutch water management has experienced a gradual evolution in which integration has become an important objective. Recently, over a short period, the pace has quickened in the integration of water management and land-use planning practices in the Net ...
  help
  Samen verder werken aan de Delta : de governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 [Boek]
  Buuren, A. van \ Teisman, G.R. \ Verkerk, J. \ Eldering, M. \ 2014
  In dit evaluatie-rapport met het oog op de toekomstige aanpak van het Deltaprogramma is de evaluatie uitgevoerd langs de volgende vragen: 1. Wat levert de aanpak van het Deltaprogramma meer en anders op dan overheden binnen het huis van Thorbecke al ...
  help
  Beschrijving van onderdelen van het simulatiemodel (+ aanvulling) [Boek]
  Bresser, A.H.M. \ Verkerk, P.J. \ Stuurgroep Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening \ 1980-1982
  help
  Eindrapport Stuurgroep Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland [Boek]
  Verkerk, ␛PP.J. \ Stuurgroep Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland \ 1983
  Eindrapport van onderzoek IODZH van RID, Provincie, CML en WL. In opdracht van VROM, CRM en Gedepueerde Staten Zuid-Holland
  help
  The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Boek]
  Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
  The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
  help
  Deltaplan hoge zandgronden, klimaatonderzoek in wetenschap en praktijk [Presentatie]
  Verkerk, M. \ 2011
  Klimaatbestendige watervoorziening en ruimtelijke inrichting op hoge zandgronden Zuid‐Nederland.
  help
  Resultaten Survey Deltaprogramma [Boek]
  Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ Teisman, G. \ 2014
  Als onderdeel van de evaluatiestudie naar het Deltaprogramma, is een survey uitgezet onder alle aanwezigen bij het Deltacongres 2013. In deze rapportage worden de resultaten van de survey weergegeven. De 1481 aangemelde bezoekers van het Deltacongres ...
  help
  Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid : met maatwerk meters maken [Boek]
  Buuren, A. van \ Teisman, G. \ Ellen, G.J. \ Verkerk, J. \ Horst, S. van der \ 2013
  Het is niet eenvoudig om in een land dat excelleert in deltatechnologie en sinds 1953 een streng regime heeft om haar dijken op sterkte te houden, na te denken over vormen van waterveiligheid waarbij ook de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing ...
  help
  Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
  Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
  Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
  help
  Opslag van Maaswater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verkerk, P.J. \ 1973
  help
  Delegatie TU Delft bezoekt rwzi's in Scandinavie : nieuwe technieken kunnen voor Nederland interessant zijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verkerk, J. \ 1999
  Verslag van een studiereis naar Zweden en Noorwegen, met aandacht voor de toegepaste zuiveringstechnieken in een aantal rwzi's, en het onderzoek op dit gebied van de technische universiteiten
  help
  De waterproblemen van Vlaanderen en Wallonië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verkerk, P.J. \ 1972
  help
  Congres mest en milieu in 2000 : visie vanuit het landbouwkundig onderzoek [Congresverslag]
  Verkerk, H.A.C. \ 1991
  help
  Technische aspekten verbonden aan de kunstmatige infiltratie van gezuiverd oppervlaktewater in de Veluwe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verkerk, P.J. \ 1975
  help
  Het onverwachte succes van een waterschapspartij: Water Natuurlijk en de balans tussen chaos en orde \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
  Verkerk, J. \ Buuren, A. van \ 2010
  In 2008 werden voor het eerst de waterschapsverkiezingen via een lijstenstelsel gehouden. Niet alleen de gevestigde politieke partijen doen mee, ook enkele nieuwe waterschapspartijen profileren zich. Eén daarvan is Water Natuurlijk. Deze organisatie ...
  help
  Praktijkproef met afzinken HDPE-folie voor Volgermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Verkerk, A.J. \ Gerritsen, R.H. \ 2010
  De voormalige stortplaats Volgermeer bij Amsterdam krijgt een bovenafdichting van HDPE-folie over een oppervlakte van 1 miljoen m2. Tijdens een praktijkproef is onderzocht of de gekozen werkmethode ook voldoet bij de watergangen.
  help
  Het belang van goed beheer van procesautomatisering : leren van ervaringen uit de industrie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Monsma, S. \ Verkerk, C. \ 2004
  Het zuiveringsproces wordt meer en meer geautomatiseerd. Daarnaast zijn de eerste automatiseringssystemen van een decennium geleden aan vervanging toe. De afhankelijkheid van de procesautomatisering neemt daardoor toe, evenals de kosten. Goed beheer ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.