Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Vlaanderen en Nederland karteren gezamenlijk de Roerdalslenk : naar eenduidige informatie over de ondergrond in de grensstreek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vernes, R.W. \ Deckers, J. \ Dusar, M. \ Heskes, E.J. \ Slenter, C. \ Veer, J. van der \ Verhaert, G. \ 2014
  Geologische en hydrologische processen houden geen rekening met landsgrenzen. Om die reden is (hydro)geologische inforamtie over het buurland veresi bij het beheer en gebruik van de ondergrond. Nederlandse en Vlamse partijen werken nu sinds 2012 same ...
  help
  Nieuw hydrogeologisch ondergrondmodel on line : REGIS II \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
  Doorn, T.H.M. van \ Vernes, R.W. \ 2005
  NITG ontwikkelde een nieuw hydrogeologisch grondwatermodel REGIS, in opdracht van elf provincies (Limburg sluit in 2007 aan). Het is gebaseerd op nieuwe inzichten, uitgewerkt in een nieuwe lithostratigrafie en LKN (geologische kartering, landsdekkend ...
  help
  Hydrologische systeemanalyse Noordwest Overijssel [Boek]
  Hoogendoorn, J.H. \ Vernes, R.W. \ 1994
  De natuurgebieden de Weerribben en de Wieden staan door hun bijzondere waarde voor de natuur reeds lang in de belangstelling. Door toenemende knelpunten ten aanzien van landbouw, recreatie en gronwaterwinning is nader hydrologisch onderzoek voor het ...
  help
  Aandachtsgebieden veenkaden : inventariatie van gebieden met veenkaden of kaden op veenondergrond [Boek]
  Weerts, H.J.T. \ Maskake, B. \ Maas, G.J. \ Bont, C.H.M. de \ Kruse, G.A.M. \ Veldkamp, J.G. \ Vernes, R.W. \ 2004
  Het voorliggende rapport “Aandachtsgebieden Veenkaden (ivm verschuiving veenkade Wilnis door droogte)” beschrijft de inventarisatie van gebieden waar veenkaden of kaden op veenondergrond kunnen voorkomen. Het rapport presenteert de “Veenkade aandacht ...
  help
  Kwantificering van de geohydrologische effecten van peilaanpassing in het oostelijke deel van de Noordoostpolder [Boek]
  Vernes, R.W. \ 1993
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.