Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Water en ruimte: het koningskoppel: 12 dilemma's in stedelijk gebied die bestuurlijke keuzes vragen \ Water governance [Artikel]
  Kuks, S. \ Voskamp, T. \ 2016
  Op 15 december 2015 is het ‘Jaar van de Ruimte’ afgesloten met een Manifest 2040. Water en ruimte worden daarin betiteld als ‘het koningskoppel voor de toekomst’. Op 17 december 2015 volgde de presentatie van het nieuwe Nationale Waterplan dat aanzet ...
  help
  Evaluatie doelmatigheid drinkwaterwet : eindrapportage [Boek]
  Voskamp, Irene \ 2017
  Het rapport bevat een evaluatie van de Drinkwaterwet die geldt vanaf 2011. Het kijkt daarbij naar de investeringsopgave voor drinkwaterbedrijven en de de drinkwatertarieven en de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarbij.
  help
  Water en energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hofman, J. \ Palsma, B. \ Voskamp, T. \ Hoven, T. van den \ 2008
  Dat de kwaliteit en de kosten niet de enige belangrijke kwesties zijn bij de behandeling van (afval)water, bleek op de workshop 'Energie en Water' op 20 en 21 februari 2008 in Londen. De Global Water Research Coalition (GWRC) verzorgde de bijeenkomst ...
  help
  Haalbaarheidsstudie gesloten waterkringloop UT Campus Enschede \ WT-afvalwater [Artikel]
  Susebeek, J. \ Voskamp, T. \ Helmyr, S. \ Moens, M. \ 2011
  Het Facilitair Bedrijf van de Universiteit Twente en waterschap Regge & Dinkel (WRD) hebben gezamelijk een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden en kansen voor sluiting van de waterkringloop op de campus van de Universiteit. Het onderzoe ...
  help
  Afkoppelen / niet aankoppelen : beleid en beslisbomen [Boek]
  Voskamp, T.J. \ Projectgroep afkoppelbeleid \ 2002
  De beleidsuitgangspunten in genoemde nota's zijn de basis geweest voor deze notitie, die daardoor gezien kan worden als een uitwerking van het nieuwe waterbeheerplan en de beleidsnota Stedelijk water. Deze notitie geeft richting aan het afkoppelen va ...
  help
  Waardecreatie in de Twentse afvalwaterketen : een actorenanalyse ten behoeve van de strategievorming [Boek]
  Voskamp, T. J.. \ 2004
  Op welke wijze kan de sector waterketen waarde creëren in de Twentse afvalwaterketen, binnen de wettelijke kaders en de mogelijkheden van het afvalwaterakkoord?
  help
  Waardecreatie in de (afvalwater)keten : waterschap Regge en Dinkel en Twentse gemeenten hanteren bedrijfskundige en sociologische theorieën bij samenwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Voskamp, T. \ 2005
  Ongeacht wie de waterketendienst levert; de burger moet het gevoel hebben dat de geleverde dienst meer waard is dan hij er voor betaalt. Dit betekent dat waarde gecreëerd moet worden. Naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Water ...
  help
  Aansluitvergunningen essentiële schakel in de keten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lijzenga, S. \ Grevelink, I. \ Voskamp, T. \ 2002
  De emissieanalyses van waterkwaliteitsbeheerders geven een helder beeld van de probleemstoffen en de bronnen die verantwoordelijk zijn voor de belasting van het oppervlaktewater. Effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties blijken vaak de belangr ...
  help
  Het landelijk gebied als bron van zware metalen? - Rapport 2: Verkenning van de problematiek in het stroomgebied van de Reutumerbeek [Boek]
  Voskamp, T.J. \ 2002
  help
  Het landelijk gebied als bron van zware metalen? - Rapport 1: Verkennend onderzoek op perceelsniveau [Boek]
  Voskamp, T.J. \ 2002
  help
  Kwaliteit bergingsvijvers de Thij : de knelpunten op een rij [Boek]
  Voskamp, T. \ 2003
  help
  Nieuwe inzichten over uit- en afspoeling van meststoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Torenbeek, R. \ Voskamp, T. \ 2003
  Nabij Enschede is veldonderzoek verricht naar de belasting van het oppervlaktewater door uit- en afspoeling van meststoffen uit grasland op zandgrond. Het onderzoek maakt deel uit van een nationaal project, waarin metingen worden verricht op zand-, k ...
  help
  Metalen uit landelijk gebied belemmeren betere waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Voskamp, T. \ 2003
  De stofbalansen van het stroomgebied van de Regge vertonen forse gaten. Met name voor de probleemstoffen koper, nikkel en zink zijn grote negatieve sluitposten gevonden. Minder dan de helft van de koper-, nikkel- en zinkvrachten kan verklaard worden ...
  help
  Masterplan Water en Energie in de praktijk : waterschap werkt breed samen voor energiereductie [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Voskamp, T. \ Jogems, J. \ 2011
  Om doelstellingen van energie-efficiency en duurzaamheid in de waterkringloop te halen, is volgens Waterschap Regge en Dinkel in Twente een brede filosofie nodig. Het waterschap werkt daarom samen met bouw-, afvalverwerkings- en bio-energiebedrijven
  help
  Geokunststoffen soms kritisch onderdeel van constructie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vastenburg, E.W. \ Bezuijen, A. \ Voskamp, W. \ 2011
  In de waterbouw hebben geokunststoffen zich ontwikkeld van 'een doekje ertussen'tot een soms kritische overgangsconstructie. Kennis van kwaliteitcontroles en uitvoeringsaspecten over deze materialen is gebundeld in een recente publicatie.
  help
  Masterplan : energieneutrale stedelijke waterkringloop : 'naar een energieneutrale waterkringloop' : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Clevering-Loeffen, P. \ Buunen, A. \ Frijns, J. \ Mulder, M. \ Roorda, J. \ Voskamp, T. \ Schepman, H. \ 2011
  Met het oog op de huidige klimaatproblematiek en toekomstige beschikbaarheid zijn water en energie belangrijke thema's die met elkaar samenhangen. Een van de kenmerken van klimaatverandering is dat de aarde opwarmt met als gevolg dat de winters gemid ...
  help
  Evaluatie van aanpak Zeeuwse Zwakke Schakelprojecten : veiligheid én ruimtelijke kwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Voskamp, M. \ Dieperink, C. \ 2006
  Met de Zeeuwse Zwakke Schakelprojecten wordt ingezet op het integraal benaderen van het kustgebied. Getracht wordt zowel de kustveiligheid te garanderen als de ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied te verbeteren. Hoewel een groot aantal van de suc ...
  help
  Waterbodembeleid : hoe lang is de weg naar een samenhangend beleid? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Voskamp, J. \ 1989
  help
  Praktische oplossingen in afvalwatersysteem Almelo \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kole, L. \ Kwakkel, J. \ Voskamp, T. \ Roordink, M. \ 2012
  'Beheren als ware het één systeem' is een opgave die door de gemeente Almelo en waterschap Regge en Dinkel al meer dan tien jaar serieus genomen wordt. Vanuit het gezamenlijk streven naar het leveren van een waardevolle afvalwaterketendienst brengen ...
  help
  Collaboration essential for an energy neutral urban water cycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Frijns, J. \ Mulder, M. \ Roorda, J. \ Schepman, H. \ Voskamp, T. \ 2013
  Two Dutch water boards prepared a Master Plan with measures to substantially reduce their energy use by 2027. In total, more than 100 measures were identified such as bubble aeration and heat recovery from effluent. Together these measures result in ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.