Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De juiste techniek op de juiste plaats; een pilot met pipe cracking en inspectie van een drinkwaterleiding \ H2O online [Artikel]
  Vossen, J. van \ 2017
  Met de toename in het aantal vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker, maar besluiten wanneer welke techniek toe te passen is niet eenvoudig. Binnen het TKI-project ‘Slim renoveren ...
  help
  Hoog water in een riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Slijkoord, F. \ Vossen, G.H. van de \ 1981
  help
  Planten in diep water in een aantal Maasplassen in Midden-Limburg : onderzoek naar het voorkomen van planten door middel van duiken met ademlucht (Scuba diving) \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Bruinsma, J. \ Vossen, J. \ 2014
  Over de plantengroei op de oevers van de zand- en grindgaten langs de Maas is menigmaal geschreven. Minder bekend is dat er ook onder water planten staan, in sommige plassen dieper dan velen denken. Op verzoek van Natuurmonumenten (die en aantal zand ...
  help
  De juiste techniek op de juiste plaats: waterleiding saneren met pipe cracking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vossen, J. van \ Brink, E. van den \ Dijkstra, R. \ 2018
  Traditioneel worden drinkwaterleidingen in Nederland vervangen met een open ontgraving. Dit geeft vaak hinder voor de omgeving en het is duur. Inmiddels zijn verschillende sleufloze technieken ontwikkeld. Daarbij worden de meeste werkzaamheden onderg ...
  help
  Slim renoveren van waterleidingen [Boek]
  Vossen, J. van \ Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ Moerman, A. \ Brand, T. van den \ 2017
  Het doel van dit TKI project is het genereren van inzicht in de toepasbaarheid van de verschillende, beschikbare technieken voor sanering van het leidingnet door: 1) Het benoemen en toepassen van kansrijke innovatieve sleufloze renovatie- en vervangi ...
  help
  Een onderbouwing voor keuzes tussen saneringstechnieken \ H2O online [Artikel]
  Vossen, J. van \ Mesman, G. \ Nooijen, M. \ Wijst, M. van de \ Henzen, J. \ 2017
  Met de toename in vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker. De benodigde kennis voor een onderbouwde keuze is niet voor alle weegcriteria (zoals hinder, kosten en betrouwbaarheid) v ...
  help
  Toekomst Afsluitdijk : antwoorden op vijf onderzoeksvragen [Boek]
  Vossen, B. van \ 2010
  Door verschillende instellingen zijn vier visies opgesteld t.a.v. de Afsluitdijk. Vervolgens heeft ook Rijkswaterstaat een tweetal referenties opgesteld. Verschillende vragen over visies en referenties zijn naar voren gekomen. Een vijftal vragen zijn ...
  help
  UKNOW : zicht op leidingdegradatie door samenhang in informatiesystemen [Boek]
  Moerman, A. \ Vossen, J. \ Beuken, R.H.S. \ Slaats, P.G.G. \ 2016
  De beslissing welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie ...
  help
  Het verborgen verleden van het Engelanderholt [Boek]
  Boosten, Martijn \ Gaag, Marijn van der \ Genugten, Ciska van der \ Jansen, Ineke \ Kramer, Susan \ Kuijpers, Willem \ Mansfeld, Marijke van \ Marschel, Ella \ Munk, Coert \ Nieuwenhuize, Chris \ Pas, Bram van der \ Ringrose, Jeffrey \ Rondeboom, Lodewijk \ Teule, Ben \ Veenhuizen Dick \ Velden, Herma van der \ Velden, Jan van der \ Wijngaard, Anne \ Parlevliet, Masja \ Vossen, Nathalie \ Hoeflaken, Peter van \ Zuyderwyk, Janneke \ 2016
  Beschrijving van de geschiedenis van het Engelanderholt.
  help
  Overzicht van aanleg-, reparatie- en renovatietechnieken voor sanering van leidingen [Boek]
  Vossen, Jojanneke van \ Eijk, Ronald van \ Beuken, Ralph \ Slaats, Nellie \ 2015
  Beslissingen om leidingen te vervangen dan wel te renoveren leiden tot grote investeringen voor waterbedrijven. Naast de kosten spelen andere afwegingen een rol bij deze beslissingen, zoals het oplossen van technische problemen, de omgang met omgevin ...
  help
  UKNOW: ondersteuning bij saneringsbeslissingen \ H2O online [Artikel]
  Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2016
  Een van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet is wanneer welke leiding vervangen moet worden. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie te la ...
  help
  Grondwater, drinkwater en mijnbouw : achtergronddocument ten behoeve van de Structuurvisie Ondergrond [Boek]
  Vossen, Jojanneke van \ Cirkel, Gijsbert \ Sulmann, Gerda \ 2016
  In dit document worden de achtergrond en de verhouding tussen mijnbouw en grondwaterwinning toegelicht. Hoe vindt interactie plaats tussen deze mijnbouwactiviteiten en de drinkwatervoorziening en welke risico’s zijn hierbij aan de orde? Om dit toe te ...
  help
  Kaderrichtlijn komt eraan : heerlijk helder water \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
  Vossen, M. \ 2004
  Reacties op de EU Kaderrichtlijn water over de juistheid en haalbaarheid van de kant van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, van LTO-Nederland en van Stichting Natuur en Milieu
  help
  Een hulpmiddel bij het proces van ontwerp tot aanleg van een natuurvriendelijke oever : handreiking natuurvriendelijke oevers [Boek]
  Vossen, J. van \ Verhagen, D. \ 2009
  In de waterwereld krijgen natuurvriendelijke oevers in toenemende mate aandacht. Er leven veel vragen over de aanleg, onderhoud en ecologie. Een succesvolle natuurvriendelijke oever is het product van een goede samenwerking tussen veel partijen. Deze ...
  help
  The influence of soil variability on the amount of nitrogen leaching to the groundwater \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Veld, M. in 't \ Vossen, K.J.I. \ 1993
  help
  UKNOW: leidingen vervangen op het juiste moment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vossen, J. van \ Moerman, A. \ Beuken, R. \ Blokker, M. \ 2017
  Het is voor drinkwaterbedrijven van groot belang te weten wanneer welke leiding aan vervanging toe is. UKNOW combineert alle beschikbare informatie en brengt onzekerheden in beeld. Het denkraam helpt op die manier bij het nemen van de best mogelijke ...
  help
  Omgaan met risicovolle bedrijfsactiviteiten in grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht [Boek]
  Vossen, K.J.I. \ Darwinkel, B. \ Tieleman, Y. \ Veld, M. in 't \ 1993
  help
  Functioneren leidingnet na overstroming [Boek]
  Vossen, J. van \ Wols, B. \ Moerman, A. \ 2018
  Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de effecten van overstromingen op de levering van drinkwater met focus op het drinkwaterleidingnet. De aanname bij deze studie is dat de drinkwaterproductielocaties ofwel in werking blijven of zeer ...
  help
  Beheer van afsluiters : handleiding en achtergronden [Boek]
  Moerman, A. \ Vossen, J. van \ Agudelo-Vera, C.M. \ Slaats, P.G.G. \ 2018
  Met een methodiek, opgesteld in dit rapport, zijn waterbedrijven in staat om hun afsluiterbeheer efficiënt vorm te geven dankzij goede prioritering. Ook zijn mitigerende maatregelen onderzocht voor verlaging van de kans op of het effect (risico) van ...
  help
  Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland [Boek]
  Clevers, Sharon \ Hup, Kay \ Dorland, Edu \ Vossen, Jojanneke van \ Verschoor, Anthony \ Emke, Erik \ Frijns, Jos \ 2019
  Het doel van deze studie is om een actueel overzicht te geven van de buffercapaciteit die drinkwaterbedrijven tot hun beschikking hebben om perioden van droogte en/of onvoldoende waterkwaliteit te kunnen overbruggen. Hoofdstukken 2 en 3 geven respect ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.