Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Modelmatige effectenvoorspellingsmethodiek ten aanzien van de relatie grondwater-flora (WAFLO) : onderdeel : verificatie en ijking van WAFLO [Boek]
  Vrielink, J.G. \ Beekman, A.G. \ 1983
  help
  Waterbergen op blauwgraslanden : blues in the Marshes \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vrielink, A. \ Vonk, A.W. \ 2014
  In de Moerputten, Honderdmorgen en het Vlijmens Ven worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Zo wordt op 170 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en wor ...
  help
  Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties [Boek]
  Herwaarden, G.J. van \ Groenendijk, P. \ Hommel, P.W.F.M. \ Vrielink, J.G. \ 1990
  help
  Broekbossen van het Naardermeer \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
  Hommel, P.W.F.M. \ Vrielink, J.G. \ Waal, R.W. de \ 1996
  help
  Effecten van waterbeheer op standplaatsfactoren van korte vegetaties - 6: Toepassing van de stalenmethode in het herinrichtingsgebied Noorderpark [Boek]
  Herwaarden, G.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Vrielink, J.G. \ 1990
  help
  Veranderingen in bodem en vegetatie van het Speulderbos [Boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Leeters, E.E.J.M. \ Vrielink, J.G. \ 1991
  Door vergelijking van twee vegetatiekaarten van het Speulderbos wordt een beeld gegeven van de vegetatie-veranderingen gedurende de periode 1958-1988. De vegetatie-veranderingen worden beschreven in termen van verandering van trofie-niveau. Eveneens ...
  help
  Herinrichting "Schoonebeek" : hydrologische systeembeschrijving [Boek]
  Vrielink, A. \ 1990
  help
  Evaluation of flooding scenarios for riverine pastures along the river Dinkel, The Netherlands \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
  help
  Evaluatie van inundatie-scenario's voor rivierbegeleidende graslanden langs de Dinkel \ Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Hommel, P.W.F.M. \ Dirkx, G.H.P. \ Prins, A.H. \ Wolfert, H.P. \ Vrielink, J.G. \ 1995
  help
  Grondwaterbeheermodel omgeving Glindhorst : toelichting op de verzameling en de bewerking van de bodemkundige gegevens [Boek]
  Holst, A.F. \ Vrielink, J.G. \ 1975
  Bodemkundig onderzoek grondwaterwinning Gelderse Vallei
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.