Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vis, visstandbeheer en visrechten in het hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
  Vuister, Lucienne \ 2016
  Een beleidsnota die de verschillende aspecten rond zowel het visstandbeheer als de uitgifte van visrechten beschrijft is er nog niet. Deze nota voorziet hierin. In deze beleidsnota worden de verschillende bestaande besluiten met betrekking tot vis bi ...
  help
  Visvriendelijk vijzelen : vispassage Halfweg helpt honderdduizenden vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Schaub, B. \ Kesslerová, K. \ Wijk, G. van \ Dam, L. van \ Vuister, L. \ Dulk, F. den \ Dijkstra, M. \ Arntz, J. \ Kroes, M. \ Boer, R. de \ 2014
  Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij gemaal Halfweg in het voorjaar van 2013 voor het eerst gemonitord bij de nieuw aangelegde vispassage. Uit dit onderzoek blijkt dat de passage goed werkt. De resultaten onderstrepen duidelijk nut en noodzaa ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers : onderhoudsplan [Boek]
  Vuister, L. \ 2014
  In Rijnland zijn sinds de jaren ‘90 natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de oevers komt een diversiteit aan planten en diersoorten voor en dragen zo bij aan de ecologische kwaliteit van het water. Dit onderhoudsplan beschrijft welk onderhoud aan n ...
  help
  Bouwsteen nota schoon water KRW2 : begroeide oevers : strategie Rijnland 2015-2027 [Boek]
  Vuister, L. \ 2013
  In de tweede planperiode van de KRW wordt voorgesteld om minder natuurvriendelijke oevers aan te leggen dan in de eerste planperiode is voorgesteld. Deze notitie geeft een onderbouwing voor de maatregelen die in de gebiedsdocumenten van KRW2 worden o ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers : handreiking voor ontwerp, aanleg, inrichting, beheer en onderhoud [Boek]
  Vuister, L. \ 2010
  De hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn algemene hoofdstukken waarin wordt beschreven wat natuurvriendelijke oevers zijn, met welke factoren rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen, aanleggen en inrichten van oevers en hoe het beheer en onderhoud ...
  help
  Evaluatie eutrofiëringsbestrijdingsproject Nieuwkoopse Plassen [Boek]
  Schaik, F.H. van \ Vuister, L.W.M. \ 2000
  help
  Rijnland heeft hart voor vissen : Hoogheemraadschap werkt aan een gezonde visstand \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Schaub, B.E.M. \ Dijkstra, M. \ Vuister, L. \ 2012
  De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht waterbeheerders te streven naar een gezonde en evenwichtige visstand. De monitoring van de aanwezige visstand vormt daarbij een belangrijk vertrekpunt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt deze monitoring s ...
  help
  Kadeverbetering leidt tot vissenparadijs \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Vuister, L. \ 2012
  Naast kwantiteits- en kwaliteitsbeheer zetten waterschappen zich met verve in voor een gezond ecosysteem. Het Hoogheemraadschap van Rijnland richt zich daarbij ook op het verbeteren van de leefomgeving voor vissen.
  help
  Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit : Haarlemmermeerpolder [Boek]
  Beek, C.M. van der \ Vuister, L.W.M. \ Veer, B. van der \ 1999
  help
  Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit : de Binnenduinrand [Boek]
  Beek, C.M. van der \ Vuister, L. \ Veer, B. van der \ 1999
  help
  Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit : Wilck en Wiericke, regio de Gouwelanden [Boek]
  Vuister, L.W.M. \ Veer, B. van der \ 1999
  help
  Roulerende regionale inventarisatie milieukwaliteit Meer en Woude [Boek]
  Beek, C.M. van der \ Vuister, L.W.M. \ Veer van der \ 2000
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.