Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Sampling inspection for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating systems under imperfect defect detection \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
  Kuniewski, S.P. \ Weide, J.A.M. van der \ Noortwijk, J.M. van \ 2009
  The paper presents a sampling-inspection strategy for the evaluation of time-dependent reliability of deteriorating systems, where the deterioration is assumed to initiate at random times and at random locations. After initiation, defects are weakeni ...
  help
  Baggeren en natuurlijker peilbeheer in Friese (natuur)gebieden [Studentenverslag]
  Weide, B.E. van der \ 2009
  In dit onderzoek zijn de effecten van baggeren onderzocht voor de Friese (natuur)gebieden Polderhoofdkanaal en Rottige Meente. De effecten van natuurlijker peilbeheer zijn onderzocht voor het Friese (natuur)gebied De Deelen. Dit is gedaan aan de hand ...
  help
  Schoonmaken spuit vervuilt water flink \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
  Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
  De helft van de emissie naar het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door het vullen en reinigen van een spuit. PPO heeft de risico’s in kaart gebracht
  help
  Gamma processes and peaks-over-threshold distributions for time-dependent reliability \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
  Noortwijk, J.M. van \ Weide, J.A.M. van der \ Kallen, M.J. \ Pandey, M.D. \ 2007
  In the evaluation of structural reliability, a failure is defined as the event in which stress exceeds a resistance that is liable to deterioration. This paper presents a method to combine the two stochastic processes of deteriorating resistance and ...
  help
  Literatuurstudie kritisch doseren MCPA en 2,4-D [Boek]
  Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
  Voor zowel MCPA als 2,4-D wordt de drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor drinkwater af en toe overschreden. Het aantal overschrijdingen neemt echter toe. Een mogelijke oplossing om tot terugdringing van het aantal normoverschrijdingen te ko ...
  help
  Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau [Boek]
  Huurman, Sander \ Weide, Rommie van der \ 2015
  Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen ...
  help
  Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen : resultaten onderzoek 2013 [Boek]
  Dijk, W. van \ Diem, A. van \ Doornbusch, P. \ Grobben, S. \ Kleinhout, G. \ Kroon, A. \ Weide, R. van der \ 2014
  Afgelopen jaar is de pilot met het kweken van algen met afvalwater van de brouwerijlocatie Zoeterwoude geslaagd. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-Acrres. Dit is de eerste inline pilot in de ...
  help
  Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen : resultaten onderzoek 2012 [Boek]
  Dijk, W. van \ Schipperus, R. \ Grobben, S. \ Weide, R. van der \ 2013
  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het ka ...
  help
  Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen [Boek]
  Dijk, Wim van \ Weide, Rommie van der \ Kroon, Arthur \ 2016
  In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel ...
  help
  Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel [Boek]
  Clevering, O. \ Weide, R. van der \ 2008
  Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van g ...
  help
  Libellen Empese & Tondense heide en de Zilvense broekbeek: 2005-2008 : natuurontwikkeling blijkt een succes [Boek]
  Weide, M.J.T. van der \ 2009
  Het natuurgebied de Empese en Tondense Heide ligt tussen de Veluwe en de IJssel in de driehoek Brummen, Loenen en Zutphen (Gelderland) en is in bezit van de Vereniging Natuurmonumenten. De laatste jaren wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de ...
  help
  A conceptual interpretation of the renewal theorem with applications \ Risk, Reliability and Societal Safety, Proceedings of ESREL 2007 - European Safety and Reliability Conference 2007, Stavanger, Norway, 25-27 June 2007 [Hoofdstuk uit boek]
  Weide, J.A.M. van der \ Pandey, M.D. \ Noortwijk, J.M. van \ 2007
  The risk management of degrading engineering systems can be optimised through inspections and renewals. In the probabilistic modelling of life-cycle management, the renewal theorem plays a key role in the computation of the expected number of renewal ...
  help
  Verdrogingsbestrijdingsproject 't Klooster \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Weide, E. \ 1999
  help
  Vullen en reiniging spuitapparatuur als mogelijke emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen : enquête gehouden onder akkerbouwers binnen Telen met toekomst netwerk [Boek]
  Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
  Is de reiniging van spuitapparatuur een (mogelijk) belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen? Doel van het onderzoek is het vaststellen van de omvang van de emissie die ontstaat bi ...
  help
  Bemonstering reinigingswater spuitapparatuur : analyseresultaten van 5 watermonsters genomen op 5 loonbedrijven [Boek]
  Zeeland, M. van \ Kroonen-Backbier, B. \ Weide, R. van der \ 2008
  Is de reiniging van spuitapparatuur een belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met de werkzame stof terbutylazin? Op vier loonwerkbedrijven werd ná het spuitseizoen van herbiciden in maïs en op één bedrijf n ...
  help
  Shellfish reef restoration pilots : Voordelta The Netherlands : annual report 2017 [Boek]
  Sas, H. \ Kamermans, P. \ Have, T.M. van der \ Christianen, M.J.A. \ Coolen, J.W.P. \ Lengkeek, W. \ Didderen, K. \ Driessen, F. \ Bergsma, J. \ Dalen, P. \ Gool, A. van \ Pool, J. van der \ Weide, B.E. van der \ 2018
  As part of the Haringvliet Dream Fund Project (www.haringvliet.nu), ARK Nature and World Wildlife Fund Netherlands are working on shellfish bed restoration in the Haringvliet coastal zone (the so-called Voordelta). The project was started in 2016. To ...
  help
  Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost, jaarrapportage 2015 [Boek]
  Groot, Alma de \ Regteren, Marin van \ Weide, Babeth van der \ 2016
  In 2015 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring naar de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 ...
  help
  Discounted cost model for condition-based maintenance optimization \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
  Weide, J.A.M. van der \ Pandey, M.D. \ Noortwijk, J.M. van \ 2010
  This paper presents methods to evaluate the reliability and optimize the maintenance of engineering systems that are damaged by shocks or transients arriving randomly in time and overall degradation is modeled as a cumulative stochastic point process ...
  help
  Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model [Boek]
  Beltman, W.H.J. \ Wenneker, M. \ Zeeland, M.G. van \ Lans, A.M. van der \ Weide, R.Y. van der \ Werd, H.A.E. de \ 2011
  Puntbronnen kunnen bijdragen aan emissies naar oppervlaktewater. Activiteiten op het erf die tot puntemissies kunnen leiden zijn vergeleken en gerangschikt. POSSUM (POint Sources SUrface waters Model) vergelijkt de risico’s van verschillende activite ...
  help
  Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt [Boek]
  Zwart, K.B. \ Akker, J.J.H. van den \ Bussink, D.W. \ Haas, M.J.O.M. de \ Weide, R.Y. van der \ Paauw, J.G.M. \ Saathoff, W. \ Goense, D. \ Doornbos, A.J. \ 2011
  De ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverdichting van lan ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.