Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ozon- én UV-AOP voor effectieve en synergetische omzetting van organische microverontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Knol, T. \ Hart, P. van 't \ Willigen, G. van \ 2012
  Dunea heeft de achterliggende jaren veel onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om het gehalte aan organische microverontreinigingen te verlagen. Zo verrichtte het drinkwaterbedrijf onderzoek naar lamptechnologieën voor toepassing van UV/H2O2. Hieru ...
  help
  Zeldzame vissen in het ijsselmeergebied : jaarrapport 2005 [Boek]
  Leeuw, J. de \ Tulp, I. \ Boois, I.J. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
  In opdracht van RWS, Directie IJsselmeergebied is in 1994 een monitoringprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevangen migrerende vissoorten een indruk ve ...
  help
  Nitraatophoping in de bodem en nitraatuitspoeling ten gevolge van stikstofbemesting in de landbouw [Boek]
  Groot, J.J.R. \ Willigen, P. de \ Wadman, W.P. \ 1989
  help
  Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2006 [Boek]
  Leijzer, T.B. \ Boois, I.J. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
  In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevang ...
  help
  Zeldzame vissen in het IJsselmeer in 1999 [Boek]
  Hartgers, E.M. \ Willigen, J.A. van \ 2000
  help
  Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2009 [Boek]
  Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ Graaf, M. de \ 2010
  Uit de open water monitoring blijkt dat de visstand net zoals in voorgaande jaren in het geheel lager is in het Markermeer dan in het IJsselmeer. De vangsten in beide meren worden gedomineerd door pos, aal, snoekbaars, baars, spiering, blankvoorn, br ...
  help
  Modelstudie naar het effect van onbemeste stroken op de stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater [Boek]
  Assinck, F.B.T. \ Willigen, P. de \ Beek, C.L. van \ 2002
  Door middel van modelberekeningen is het effect van onbemeste bufferstroken op de uitspoeling van anorganisch stikstof naar grond- en oppervlaktewater onderzocht voor onbeweide grasland-percelen.
  help
  Waterproductiebedrijf Heel gaat cruciale rol spelen in zuidoost-Nederland : officiële opening op 23 mei [Thema: Waterproductiebedrijf Heel] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Willigen, F. van der \ Koks, G. \ Timmer, J. \ 2002
  Het drinkwaterproductiebedrijf Heel is één van de weinige recente grootschalige nieuwbouwplannen voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater. Het project maakt het mogelijk om kwetsbare en niet-duurzame grondwaterwinningen in Limburg op te ...
  help
  Fussim2 version 5 : new features and updated user's guide [Boek]
  Heinen, M. \ Willigen, P. de \ 2001
  FUSSIM2 is a two-dimensional simulation model for describing movement of water, solute transport and root uptake of water and nutrients in partially saturated porous media. It has been documented in 1998 (Heinen and de Willigen, QASA Report 20, AB-DL ...
  help
  Lot van het stikstofoverschot : analyse van STONE-berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2002 [Boek]
  Willigen, P. de \ 2003
  Op nationale schaal wordt de belasting van het oppervlaktewater met stikstof uit de bodem berekend met het model STONE (nutrientenemissiemodel ontwikkeld door DLO, RIVM en RIZA). Met de uitkomsten van het model is het Nederlandse Mestbeleid 2002 geëv ...
  help
  Comparison of the root water uptake term of four simulation models [Boek]
  Willigen, P. de \ Dam, J.C. van \ Javaux, M. \ Heinen, M. \ 2011
  Water uptake by plant roots is an important component of the soil water balance. In this report we studied four water uptake models, of different complexity, that were all embedded in a greater model dealing with transport of water in (an unsaturated ...
  help
  Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2010 [Boek]
  Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Willigen, J. van \ 2011
  In dit rapport worden de gegevens van de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren, die in 2010 zijn verzameld, gepresenteerd. Voor de passieve monitoring wordt op 31 locaties, normaliter in de periode april tot en met november, do ...
  help
  Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2010 [Boek]
  Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ Graaf, M. de \ 2011
  IMARES voert ter ondersteuning van het visserijbeleid en ten behoeve van integraal water- en visstandbeheer een jaarlijkse monitoring uit van de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer. De vismonitoring bestaat uit een aantal onderdelen die same ...
  help
  Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2009 [Boek]
  Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Willigen, J. van \ 2010
  In dit rapport worden de gegevens van de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren, die in 2009 zijn verzameld, gepresenteerd. Voor de passieve monitoring wordt op 29 locaties, normaliter in de periode april tot en met november, do ...
  help
  Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2002 [Boek]
  Tulp, I. \ Willigen, J.A. van \ 2003
  In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de vangsten in de periode 1994 t/m 2002, waarbij voor de hele periode een selectie gemaakt is van de vissers die gedurende de laatste twee jaren de bemonstering uitgevoerd hebben. Van negen zeldzame ...
  help
  Het ontwikkelen van een glasaalval ten behoeve van monitoring [Boek]
  Leijzer, T.B. \ Dijkman Dulkes, H.J.A. \ Heul, J.W. van der \ Willigen, J.A. van \ 2009
  Naar de intrek van glasaal wordt al sinds 1938 onderzoek gedaan, door middel van een kruisnet. Vanaf 1980 deed zich een snelle daling voor, waarna een periode begon met een heel lage intrek, die voortduurt tot op de dag van vandaag. In 2009 is beslot ...
  help
  Glasaalintrek in gebied Waterschap Zeeuwse Eilanden [Boek]
  Winter, H.V. de \ Bult, T.P. \ Willigen, J.A. van \ 2007
  In het beheersgebied van Waterschap Zeeuwse Eilanden zijn sinds 1995 veel inspanningen verricht om de intrek van glasaal te verbeteren. Zo zijn bij een vijftal gemalen aalgoten aangelegd. In deze rapportage wordt op basis van gerichte metingen en tes ...
  help
  Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2008 [Boek]
  Overzee, H.M.J. van \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ 2009
  IMARES maakt ten behoeve van het visserijbeleid, het integraal waterbeheer en het visstandbeheer door middel van het reguliere bemonsteringsprogramma een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie van de visstand op basis van monitoring van de visbesta ...
  help
  Vismonitoring in het ijsselmeer en Markermeer in 2006 [Boek]
  Jansen, H. \ Boois, I. de \ Hille Ris Lambers, R. \ Os-Koomen, B. van \ Willigen, J. van \ Leeuw, J. de \ 2007
  Ten behoeve van het visserijbeleid, het integraal waterbeheer en het visstandbeheer wordt een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie gemaakt van de visstand op basis van monitoring van de visbestanden en de visserij
  help
  10. Modellering van tweedimensionaal transport van water in de grond \ Jaarverslag 1992 IB-DLO / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [Artikel]
  Willigen, P. de \ Heinen, M. \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.