Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De haalbaarheid van waterzuivering bij poldergemalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boorder, N. de \ Griffioen, J. \ Twisk, W. \ Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ Buma, J. \ 2011
  De kwaliteit van veel polderwateren voldoet momenteel niet aan de Kaderrichtlijn Water. Een groot knelpunt is de te grote belasting van het oppervlaktewatersysteem met nutriënten uit de landbouw. Een preventief beleid om de belasting vanuit landbouw ...
  help
  Verdampingssymposium agrohydrologisch colloquium C.O.L.N. en rapport inzake de lysimeters in Nederland (II) = Evaporation symposium and report on the lysimeters in the Netherlands (II) [Congresverslag]
  Wind, R. \ Deij, L.J.L. \ 1960
  COLN congres bestaande uit de bijdragen: Hulpmiddelen bij de berekening van de verdamping uit een vrij wateroppervlak. J . WESSELING; De onzekerheid in de verdamping van een vrii wateropper~lakb erekend volgens de methode van PENMAKal s gevolg van on ...
  help
  Analog modeling of transient moisture flow in unsaturated soil [Proefschrift]
  Wind, G.P. \ 1979
  Some examples of application of analog models on drainage requirements are given. From these it appeared that drain spacing is important to avoid water logging, but that drain depth is more important to obtain workable conditions.
  help
  Simulatie van de verplaatsing van in water opgeloste afvalstoffen door de bodem van maaiveld tot drain [Boek]
  Stasse, G.A. \ Wind, G.P. \ 1973
  help
  An electronic analog for unsaturated flow and accumulation of moisture in soils [Boek]
  Wind, G.P. \ Mazee, A.N. \ 1978
  Non-steady unsaturated flow and accumulation of moisture in soils can be described by models. This has to be done if one wants to forecast effects of drainage, tillage or soil improverneut on the·behaviour of soil moisture under natural, quickly chan ...
  help
  The generation of river alimentation in response to precipitation : a soil physical approach [Boek]
  Wind, G.P. \ Vandenberg, A. \ 1983
  River alimentation can be simulated with the aid of models developed by agricultural hydrologists. One dimensional models with a Fourrier boundary condition are the most appropriote. Chapter of PAO-course Real-time River Flow
  help
  Berekening van grondwaterstanden in bebouwde gebieden [Boek]
  Wind, G.P. \ Buitendijk, J. \ 1984
  help
  Overzicht van de publicaties over de ontwatering van grasland, de inklinking van veen en enkele andere cultuurtechnische onderwerpen van ing. C.J. Schothorst [Boek]
  Wind, G.P. \ Schothorst, C.J. \ 1984
  help
  Enkele kanttekeningen bij de methode Dekker [Boek]
  Wind, G.P. \ Wesseling, J. \ 1984
  De methode Dekker behelst een samenhangend ontwerpsysteem voor het ont- en afwateringsstelsel. In de praktijk blijkt namelijk dat voor beide systemen verschillende criteria worden gebruikt. Het gegevencommentaar hierop heeft vooral betrekking op het ...
  help
  Ontwatering van verbeterde en onverbeterde veenkoloniale grond [Boek]
  Wind, G.P. \ 1965
  help
  Bekalking van de ondergrond [Boek]
  Sluijsmans, C.M.J. \ Wind, G.P. \ Struijs, L.C. \ 1962
  help
  Sea level rise, assessing the problems [Boek]
  Wind, H.G. \ Peerbolte, E.B. \ [ca. 1987]
  help
  Grondwateroverlast bestuurskundig bezien [Boek] - 2e dr.
  Porte, E.A. de la \ Teeuwen, H.H.A. \ Wind, H.G. \ 1988
  help
  Een eenvoudige relatie tussen afvoer, berging en neerslagintensiteit [Boek]
  Wind, G.P. \ 1967
  help
  Analysis of uncertainties in the flood damages of the Meuse floods in 1993 and 1995 \ Proceedings of the 33rd MAFF conference of river and coastal engineers, 1 to 3 July 1998 [Hoofdstuk uit boek]
  Wind, H. \ Blois, C. de \ 1998
  help
  Analysis of flood damages from the 1993 and 1995 Meuse floods \ Water resources research [Artikel]
  Wind, H.G. \ Nierop, T.M. \ Blois, C.J. de \ 1999
  help
  Problem areas in stream rehabilitation projects \ European water management : official publication of the European Water Pollution Control Association [Artikel]
  Jasperse, P. \ Wind, H.G. \ 1999
  help
  Waterschappen en grondverwerving voor natuurontwikkelingsprojecten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jasperse, P. \ Wind, H.G. \ 2000
  Voor drie natuurontwikkelingsprojecten in Oost-Gelderland (beekherstel en anti-verdroging; waterschap Rijn en IJssel) is nagegaan welke juridische instrumenten van grondverwerving door waterschapsambtenaren en -besturen wel of niet worden gebruikt, e ...
  help
  Modellering van nitrificatie in snelfilters : fosfaatdosering bij een lage watertemperatuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kors, L.J. \ Wind, A.P.M. \ 2000
  Gemeentewaterleidingen Amsterdam produceert drinkwater uit ruw water uit de Bethunepolder (Rivier-Plassenwaterleiding). Daarbij wordt ammonium door nitrificerende bacterien afgebroken in biologisch actieve snelfilters (zandfilters). Modelstudies toon ...
  help
  Wadbos : a case study for the design of interdisciplinary water systems \ The learning society and the water-environment = La société cognitive et les problèmes de l'eau : Paris, 2-4 June 1999 : proceedings of the international symposium [Hoofdstuk uit boek]
  Wind, H.G. \ Lieshout, G.M.G.M. van \ 2000
  WADBOS: Waddensea Decision Support System
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.