Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Analyse van de leveringszekerheid van pompstations [thema Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonnet, I. \ Klein, M. \ Worm, I. \ 2010
  Met een strenge elementdefinitie en extra bedrijfseigen eisen spaart PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland zich zelf niet bij het analyseren van de leveringszekerheid van haar pompstations. De analyse levert een lijst van kritische elementen op die d ...
  help
  Vispassage en watermolen samen één geheel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Worm, T.M. \ Kerkhoff, M. \ 2013
  De vispassage en de naastgelegen watermolen in de Vierlingsbeekse Molenbeek vormen samen één geheel. Ondanks de passage kan de molen nog altijd elektriciteit opwekken. Het project is uitgevoerd onder het programma Natuurlijke Grenswateren. Hierin wer ...
  help
  Regelbare drainage: de feiten op een rij \ H2O online [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Worm, B. \ Kuijper, M.J.M. \ 2014
  Regelbare drainage kan een oplossing zijn voor sommige wateropgaven. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Nederland gebaat bij inzicht in de reële mogelijkheden en beperkingen ...
  help
  Waar of niet waar? Over veronderstellingen rond regelbare drainage \ H2O online [Artikel]
  Worm, B. \ Bakel, P.J.T. van \ Kuijper, M.J.M. \ 2014
  Regelmatig wordt de indruk gewekt dat regelbare drainage dé oplossing is voor alle wateropgaven. Dit verdient op zijn minst nuancering. Om tot goede keuzes voor maatregelen in het watersysteem te komen zijn alle betrokkenen bij het waterbeheer in Ned ...
  help
  Nederlandse drinkwatersector : benchmarken, hoe kan dat leiden tot verbeteringen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Goede, M. de \ Enserink, B. \ Worm, I. \ Hoek, J.P. van der \ 2016
  De Nederlandse drinkwaterbenchmark wordt uitgevoerd sinds 1997 en heeft geleid tot veel verbeteringen in de sector. Verschillende ontwikkelingen hebben gezorgd voor stagnatie van verdere verbeteringen: de onderlinge verschillen op de gebenchmarkte pr ...
  help
  Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
  Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen behoefte aan zoetwater. Voor de hoge zandgronden in Nederland wordt daarom ingezet op een systeem en beheer dat is gericht op het vast ...
  help
  Op weg naar GGOR 2.0 \ H2O online [Artikel]
  Bakel, J. van \ Harmsel, A. ten \ Schaap, J. \ Prak, H. \ Worm, B. \ 2015
  Het Nederlandse waterbeleid probeert hetzelfde waterdruppeltje elke keer in een ander hokje te stoppen. De ene keer valt het onder de NBW, de andere keer moet het voldoen aan WB21 en als het niet uitkijkt komt het in een KRW-waterlichaam terecht. In ...
  help
  The human sensor : hoe we slim gebruik maken van data \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Schotsman, R. \ Buyten, H. \ Worm, I. \ 2015
  Steeds meer data worden verzameld om meer grip te krijgen op het maken en distribueren van drinkwater. Moeten we daarmee steeds verder gaan? Of kunnen we beschikbare data wellicht beter gebruiken? En wat kunnen we met de input van onze eigen klanten? ...
  help
  Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal \ H2O online [Artikel]
  Kuijper, M.J.M. \ Louw, P. de \ Worm, B. \ Roelofsen, F. \ Bakel, P.J.T. van \ 2015
  Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het voor ...
  help
  Vispassage Vierlingsbeek, meer dan alleen veel vis \ H2O online [Artikel]
  Kerkhoff, M. \ Keulen, J. van \ Brugmans, B. \ Worm, T. \ Puts, T. \ 2015
  De watermolen bij Vierlingsbeek was al eeuwen een barrière voor vismigratie. Een vispassage moest deze barrière opheffen, maar het ontwerp had met veel factoren rekening te houden: een cultuurhistorisch waardevolle watermolen die energie opwekt en da ...
  help
  Hoe robuust is ons hydrologisch systeem (2)? : hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking als gevolg van extra beregening op het watersysteem in Oost-Nederland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, J. van \ Staarink, H. \ Huinink, J. \ Arts, M. \ Schaap, J. \ Worm, B. \ 2015
  Hoe robuust is het hydrologisch systeem in het vrij afwaterende deel van Nederland? Kan het de gevolgen van een toename in grondwateronttrekkingen (door beregening) in combinatie met een grotere verdampingsvraag door klimaatverandering en technologis ...
  help
  Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw? \ H2O online [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Raat, K. \ Worm, B. \ Oosterhuis, M. \ Eertwegh, G. van den \ 2016
  Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen zoetwaterbehoefte. Onder andere door gezuiverd restwater van rioolwaterzuiveringen en industrieën niet af te voeren via het open water ...
  help
  GeBeVe Lage Raam : eindrapport [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Worm, P.B. \ 1996
  help
  Flood / discharge management : Rhine action plan on flood defence \ International workshop on river basin management, The Hague, 27-29 October 1999 : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
  Worm, J. \ Villeneuve, C.H.V. de \ 2000
  help
  Lucht / waterspoeling bij ultrafiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Worm, I. \ Verberk, J. \ Dijk, J. van \ Futselaar, H. \ 2000
  Drie typen experimenten (bellenpatroonproef; koeklaagproef; drukvalexperiment) gaven inzicht in de optredende fenomenen bij een nieuwe reinigingsmethode voor membranen, lucht/waterspoeling of AirFlush, en toonden de effectiviteit van de methode aan
  help
  De Dommel door Eindhoven : het voorbeeld van een ontwerp-stads(e)corridor \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Worm, P.B. \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Jansen, E.J. \ 2000
  Waterschap De Dommel beoordeelde de kansen en mogelijkheden voor de 'Stadsdommel' als ecologische corridor door stedelijk gebied
  help
  De praktische toepassing van natuurdoeltypen in inrichtingsprojecten \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Worm, P.B. \ Kwaadsteniet, P.I.M. de \ Faber, H. \ 1998
  Eerste ervaringen met een methode voor de vertaling van natuurdoeltypen naar in de praktijk hanteerbare standplaatstypen en vice versa
  help
  Risico's van gebiedsvreemd water voor aquatische ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Worm, P.B. \ Jansen, E.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Klapwijk, S.P. \ 1997
  help
  SAM, een nieuw instrument voor ecohydrologisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Worm, P.B. \ Jeurink, N. \ 1997
  help
  Maaiveldafvoer in beeld \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, J. van \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Worm, B. \ 2018
  Maaiveldafvoer is één van de slechtst bekende hydrologische verschijnselen, terwijl het belang van meer kennis erover evident is voor iedereen die in het ruimtelijk domein werkzaam is. Van de boer en waterbeheerder tot de strategische planner. Immers ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.