Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  KRW-beoordeling van macrofauna in kust- en overgangswateren met BEQI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Twisk, F. \ Loon, W. van \ Ysebaert, T. \ Hermann, P. \ 2009
  Voor de beoordeling van de toestand van macrofauna in de Nederlandse kust- en overgangswateren zijn maatlatten ontwikkeld, gebaseerd op de Benthic Ecosystem Quality Index (BEQI). Deze methode gaat uit van een ecosysteembenadering en maakt niet alleen ...
  help
  Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
  Van Damme, S. \ De Winder, B. \ Ysebaert, T. \ Meire, P. \ 2001
  Beschrijving van het abiotisch milieu in het Schelde-estuarium: debiet en getij, zoutgradiënt, dynamiek en troebelheid (zwevende stof), ecotopen (schorren, slikken, platen en geulen), vegetatietypen
  help
  Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
  Moens, T.W.G. \ Herman, P.M.J. \ Ysebaert, T. \ 2001
  Beschrijving van het voedselsysteem in het Schelde-estuarium: koolstofbronnen (organisch materiaal) en de daarop gebaseerde pelagische en benthische voedselwebben
  help
  Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
  Ysebaert, T. \ Meininger, P.L. \ Hostens, K. \ Maes, J. \ Meire, P. \ 2001
  Biodiversiteit in het Schelde-estuarium: soortensamenstelling en trends in de aantalsontwikkeling van bodemdieren (macro- en hyperbenthos), vissen en schaaldieren, watervogels en broedvogels voorkomend in het mariene deel, het brakwaterdeel en het zo ...
  help
  Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
  Ysebaert, T. \ Herman, P.M.J. \ 2001
  Beschrijving van de belangrijkste fysische en chemische processen langs de lengte-as van het Schelde-estuarium (longitudinale gradiënt: overgang van zoet naar zout) en langs de gradiënt dwars daarop (verticale gradiënt: overgang van land naar water), ...
  help
  Het Schelde-estuarium: toekomstvisie [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
  Coosen, J. \ Van Den Bergh, E. \ Ysebaert, T. \ Meire, P. \ 2001
  Uitleg over het project 'Langetermijnvisie Schelde-estuarium', waarin Nederland en Vlaanderen samen een visie voor gebruik en inrichting ontwikkelen. Centraal staan de drie hoofdfuncties veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid (havens). Hoofdk ...
  help
  Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
  Deckere, E.M.G.T. de \ Ysebaert, T. \ Meire, P. \ 2001
  De gewenste ecologische kwaliteit van het Schelde-estuarium benaderd vanuit het 'ecosysteem-gezondheid' principe. Functionele karakteristieken van het systeem (stofkringlopen), structurele eigenschappen (soorten en habitatdiversiteit) en veerkracht ( ...
  help
  The Scheldt estuary: a description of a changing ecosystem \ Hydrobiologia [Artikel]
  Meire, P. \ Ysebaert, T. \ Damme, S. van \ 2005
  Estuaries are naturally highly dynamic and rapidly changing systems, forming a complex mixture of many different habitat types. They are very productive biomes and support many important ecosystem functions: biogeochemical cycling and movement of nut ...
  help
  Molluscan diversity in tidal marshes along the Scheldt estuary (The Netherlands, Belgium) \ Hydrobiologia [Artikel]
  Bruyndoncx, L. \ Jordaens, K. \ Ysebaert, T. \ 2002
  help
  Zonation of intertidal macrobenthos in the estuaries of Schelde and Ems \ Aquatic ecology [Artikel]
  Ysebaert, T. \ Meire, P. \ Coosen, J. \ 1998
  help
  A changing Delta : effects of large coastal engineering works on feeding ecological relationships as illustrated by waterbirds \ Hydro-ecological relations in the Delta Waters of the South - West Netherlands : technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989 [Hoofdstuk uit boek]
  Meire, P.M. \ Seys, J. \ Ysebaert, T. \ 1989
  help
  De Schelde : een stroom natuurtalent [Boek]
  Meire, P. \ Hoffmann, M. \ Ysebaert, T. \ 1995
  help
  Monitoring door Building with Nature en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers: een vergelijking [Boek]
  Sluis, C. van \ Voorbergen, A. \ Ysebaert, T. \ 2013
  De concepten die Ecoshape vanuit het innovatieprogramma Building with Nature (BwN) ontwikkelt en het creëren van Klimaatbuffers door CNK vertonen raakvlakken en Ecoshape en CNK willen het werk aan toekomstige klimaatbuffers verder stroomlijnen en ver ...
  help
  Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : kansen voor toepassing en meerwaarde ten opzichte van traditionele dijken in het kader van beleidsondersteuning voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta [Boek]
  Tangelder, M. \ Groot, A. \ Sluis, C. van \ Loon-Steensma, J. van \ Ysebaert, T. \ Luttik, J. \ 2013
  In het kader van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) heeft het ministerie van Economische Zaken aan IMARES, Alterra, Wageningen University (Earth System Science Group) en Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar ‘innovatieve dijkco ...
  help
  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische onderbouwing - Dl. 1: Ecologische onderbouwing [Boek]
  Ysebaert, T. \ Tangelder, M. \ Wijsman, J. \ Troost, K. \ 2013
  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert een studie uit naar “Samenhang in de delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta”. Het doel van deze studie is het opstellen van een gedeeld beeld van mogelijke ontwikkelingsrichtingen vo ...
  help
  From past to present: biodiversity in a changing delta [Boek]
  Troost, K. \ Tangelder, M. \ Ende, D. van den \ Ysebaert, T.J.W. \ 2012
  A large-scale coastal engineering project (the ‘Delta works’) changed large-scale, dynamic estuarine nature in the southwest of the Netherlands into a diverse mosaic of ecosystems with different characteristics. This led to a suite of ecological prob ...
  help
  On combining coastal defence and aquaculture : opportunities in the Southwest Delta of the Netherlands [Boek]
  Sluis, C. van \ Ysebaert, T. \ 2012
  In reaction to an extreme flooding event in 1953 in the south-western part of the Netherlands, the Dutch shortened and strengthened their estuarine coastline with dams, dikes and land reclamation. In retrospect, the construction of these large scale ...
  help
  Samenhang in de Delta, ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta: ecologische onderbouwing - Dl. 2: Ecologische ontwikkeling van habitats en levensgemeenschappen [Boek]
  Ysebaert, T. \ Tangelder, M. \ Wijsman, J. \ 2013
  De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar daarmee verdween ook een groot deel van een zeer waardevol estuarien ecosysteem. Het oorspronkelijk stelsel van estuaria veranderde in een serie van elkaar gescheiden waterbekkens. Zoet en zout water ...
  help
  Klimaatbestendige dijken : het concept wisselpolders [Boek]
  De Mesel, I. \ Ysebaert, T. \ Kamermans, P. \ 2013
  Het concept wisselpolder gaat uit van een cyclisch opslibben van laaggelegen, ingeklonken binnendijkse gebieden en tegelijkertijd indijken van hooggelegen buitendijkse gebieden en deze zo beschikbaar te stellen voor traditionele landbouw. Het verwach ...
  help
  Benthos herstel suppletie : onderzoek naar het herstel van de benthische macrofauna na de proefsuppletie op de Galgeplaat en bepaling van mogelijke factoren die de rekolonisatiesnelheid beïnvloeden [Boek]
  Verkruysse, B. \ Ysebaert, T. \ Schaap, J. \ 2012
  Rijkswaterstaat Zeeland zal in de toekomst mogelijk suppletiewerkzaamheden verrichten in de Oosterschelde om de gevolgen van de zandhonger te herstellen. Zandhonger is het proces van afbraak van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde als gev ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.