Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
  Uit onderzoek is gebleken dat de bijdrage van de uitstoot van methaan en lachgas aan de CO2-voetafdruk van een rioolwaterzuivering niet te verwaarlozen is. De belangrijkste bronnen van methaanemissie bleken de slibopslagtanks te zijn ná de gisting. D ...
  help
  Methaan- en lachgasemissies in de Amsterdamse waterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Janse, T. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2012
  Waternet wil in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering realiseren. De klimaatvoetafdruk, die voor de Nederlandse waterketen is berekend, laat zien dat de bijdrage van methaan- en lachgasemissies verrassend groot kan zijn. Deze directe emissies word ...
  help
  Vervolgonderzoek A-trap: bouwstenen voor het A-trap procesontwerp [Boek]
  Graaff, M. de \ Roest, K. \ Brand, T. van den \ Huiting, H. \ Zandvoort, M. \ 2014
  Optimaal ‘oogsten’ van organische stof vormt de drijvende kracht achter het onderzoek naar de A-trap, de hoogbelaste eerste trap van het AB-proces voor afvalwaterzuivering, binnen het project DynaFil, Efficiënte vergisting met dynamische filtratie. U ...
  help
  Conversion of water plants to biomass fuel using TORWASH \ 22nd European biomass conference and exhibitions, 23-26 June 2014, Hamburg [Artikel]
  Pels, J.R. \ Blijendaal, L.P.C. \ Nijman, M.N.W. \ Zandvoort, M.H. \ Cieplik, M.K. \ 2014
  Invasive water plants are harvested in The Netherlands in order to keep waterways open. It is expected that due to improved water quality the growth of these water plants will increase significantly. Waternet wishes to turn this material into useful ...
  help
  Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ H2O online [Artikel]
  Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
  De belangrijkste bronnen van methaanemissie in een rioolwaterzuivering met slibgisting bleken de slibopslagtanks ná gisting te zijn. Dit vormde de aanleiding voor STOWA voor een onderzoek naar de mogelijkheden om deze emissie te inventariseren en te ...
  help
  Full-Scale Highly-Loaded Wastewater Treatment Processes (A-Stage) to Increase Energy Production from Wastewater: Performance and Design Guidelines \ Environmental engineering science [Artikel]
  Graaff, M.S. de \ Brand, T.P.H. van den \ Roest, K. \ Zandvoort, M.H. \ Duin, O. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2016
  Current practice of wastewater treatment does not recover the full potential of energy present in wastewater. The potential of using anammox bacteria for autotrophic nitrogen removal combined with a desire for energy optimization brings new attention ...
  help
  Leren van wateroverlast [Boek]
  Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
  STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
  help
  Beekherstel de Keersop onder strenge voorschriften \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandvoort, P. van \ Thomas, E. \ Berg, N. van den \ 2008
  Begin september 2008 is de uitvoering begonnen van het inrichtingsplan Bergeijk-Keersop. De Keersop behoort voor zowel vissen (23 soorten) als voor macrofauna (meer dan tweehonderd soorten) tot één van de rijkste laaglandbeken van Nederland. De herin ...
  help
  Low temperature treatment of domestic sewage in upflow anaerobic sludge blanket and anaerobic hybrid reactors \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Elmitwalli, T.A. \ Zandvoort, M.H. \ Zeeman, G. \ 1999
  help
  Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp \ H2O online [Artikel]
  Roest, K. \ Brand, T. vqn den \ Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Loosdrecht, M. van \ 2017
  Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van ee ...
  help
  Beleef de hoogwatergeul : IJssel naar een lager peil, gebied naar een hoger plan [Brochure]
  Capers, M. \ Oude Hengel, M. \ Zandvoort, B. \ Augustijn, P. \ Melenhorst, J. \ 2017
  De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een van de maatregelen uit het Programma Ruimte voor de Rivier, maar wel een bijzondere maatregel. De geul waarmee de IJssel meer ruimte krijgt, wordt namelijk gerealiseerd in binnendijks gebied door de aanleg va ...
  help
  Reactive versus anticipative adaptive management of deltas : the Sacramento-San Joaquin delta and the Rhine-Meuse delta compared \ Water governance [Artikel]
  Vlieg, T.J. \ Zandvoort, M. \ 2013
  In dit artikel zijn het Californische Adaptief Management (AM) enerzijds en het Nederlandse Adaptief Delta Management (ADM) anderzijds vergeleken. Beide concepten zijn in een beleidscontext geïntroduceerd om met verschillende typen onzekerheid in wat ...
  help
  Nickel and cobalt sorption on anaerobic granular sludges: kinetic and equilibrium studies \ Journal of chemical technology and biotechnology : the international journal for biotechnical and chemical processes [Artikel]
  Hullebusch, E.D. van \ Zandvoort, M.H. \ Lens, P.N.L. \ 2004
  The kinetics and equilibria of sorption of the divalent metal ions cobalt and nickel onto anaerobic granular sludge are described. Single component and binary equimolar systems were studied at different pH values (pH 6, 7 and 8). The kinetic modellin ...
  help
  Essential metal depletion in an anaerobic reactor \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Osuna, M.B. \ Iza, J. \ Zandvoort, M. \ 2003
  The effect of the absence of trace elements on the conversion of a mixture of volatile fatty acids by a distillery anaerobic granular sludge was investigated. Two UASB reactors were operated under identical operational conditions except for the influ ...
  help
  Trace metal dynamics in methanol fed anaerobic granular sludge bed reactors [Proefschrift]
  Zandvoort, M.H. \ 2005
  Trace metals are essential for anaerobic microorganisms, because they are present as cofactor in many of their enzymes. Therefore anaerobic wastewater treatment systems using these microorganisms to perform biological conversions are dependent on the ...
  help
  De Snelle Loop in De Peel herleeft : uitvoering eerste deel opgeleverd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijks, B. \ Zandvoort, P. van \ Louw, B. de \ 2005
  Te midden van het reconstructiegebied De Peel loopt de Snelle Loop: een doorsnee afwateringssloot. De kenmerken van de plek vragen echter om een andere aanpak. Is het mogelijk de Snelle Loop een plek te geven binnen de Reconstructie en Belvedère? Kor ...
  help
  Gedrag van herbiciden in de bodem \ Handboek onkruidkunde [Hoofdstuk uit boek]
  Boesten, J.J.T.I. \ Zandvoort, R. \ 1990
  help
  Van noodzaak naar nut: Register Gemeentelijke Ondergrond \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Weijzen, E. \ Zandvoort, P. van \ Hage, B. \ 2012
  De gemeente Venray heeft vrijwel direct na de ingangsdatum (1 jan. 2012) van de inspanningsverplichting van het ‘grondwaterloket’ een adviesbureau gevraagd om het nut en noodzaak van het meer uitgebreide takenpakket te onderzoeken. Voorkomen moest wo ...
  help
  What are vulnerable features? : an investigation into what extent the evacuation needs of vulnerable groups in society is being addressed in dike ring 43 in the Province of Gelderland, in the context of the operationalization of the third layer of the FSM policy package [Studentenverslag]
  Biezen, V. van der \ 2013
  Deze thesis is geïnspireerd door het concept van Meerlaagsveiligheid (MLV). Deze studie onderzoekt in hoeverre de evacuatiebehoefte van kwetsbare groepen wordt aangepakt, meer specifiek ouderen in verzorgingshuizen. Om inzicht te krijgen in dit onder ...
  help
  Adaptief omgaan met verandering bij vervangingsinvesteringen : lessen uit de Overijsselse Vechtdelta \ Water governance [Artikel]
  Zandvoort, M. \ Vlist, M.J. van der \ 2019
  Waterbeheer in Nederland is bijna volledig gereguleerd door middel van infrastructuur. Denk aan stuwen, sluizen, dijken en inlaten. Maar ook aan kades, bruggen en aquaducten, die ervoor zorgen dat water overgestoken of gebruikt kan worden voor scheep ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.