Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  2D-modelleren waardevol voor regionaal waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zantvoort, M. \ Kruiningen, F. van \ Heggeler, N. ten \ Spijker, M. \ 2008
  Voor het beantwoorden van watervraagstukken maken waterbeheerders in toenemende mate gebruik van 2D-modellen. Vooralsnog worden deze modellen vooral toegepast om overstromingen te berekenen die het gevolg zijn van het doorbreken van primaire waterker ...
  help
  Hoe belangrijk zijn onze regionale waterkeringen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Rijneker, B. \ Zantvoort, M. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds 2014 gelden nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Nieuw is dat gekeken wordt naar de kans op een overstroming en de gevolgen ervan (inclusief slachtoffers). Voor regionale dijken en wateren gelden nog de oude norm ...
  help
  Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw \ H2O online [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. ...
  help
  Grote potentie voor overstromingsgevolgbeperking in dijkring 44 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zantvoort, M. \ Egas, W. \ Leijen, J. \ Ackooij, C. van \ 2009
  Nederland is goed beschermd tegen overstromingen met dijken. Waar de kans op een overstroming te groot is, wordt de veiligheid verbeterd, vooral door het versterken van de waterkeringen. Hierbij wordt echter weinig aandacht geschonken aan fysieke gev ...
  help
  Bouwstenen voor overstromingsveiligheid in Rijnland : verkennend onderzoek naar een gebiedsgerichte veiligheidsaanpak voor het Hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
  Spijker, M.J. \ Graaf, J. de \ Zantvoort, M. \ HydroLogic, Onderzoeksbureau voor watervraagstukken \ 2009
  Het rapport is het resultaat van een door HydroLogic uitgevoerd onderzoek naar regionale overstromingsveiligheid in het beheersgebied van Rijnland. In dit onderzoek zijn met gedetailleerde modellen de huidige en toekomstige overstromingsrisico's onde ...
  help
  Maatwerk voor polderkaden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zeeberg, J. \ Stoop, J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ 2009
  De waterschappen in West-Nederland zijn begonnen met een grootschalige versterking van de regionale dijken om deze aan de huidige, strengere normen te laten voldoen. De veiligheidseisen voor de dijken (de provinciale normering van de regionale kering ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.