Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Hoe belangrijk zijn onze regionale waterkeringen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Rijneker, B. \ Zantvoort, M. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds 2014 gelden nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Nieuw is dat gekeken wordt naar de kans op een overstroming en de gevolgen ervan (inclusief slachtoffers). Voor regionale dijken en wateren gelden nog de oude norm ...
  help
  Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw \ H2O online [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. ...
  help
  Gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk voor waterveiligheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijkers, M. \ Zeeberg, J. \ Graaf, J. de \ Stoop, J. \ 2009
  Op het gebied van waterveiligheid wordt veelal ‘groot’ gedacht met provincie-overschrijdende primaire dijkringen en potentiële miljardenschades bij doorbraak. De dagelijkse zorg voor waterveiligheid betreft ook de zorg voor regionale keringen. De wat ...
  help
  Noodzaak voor een integrale aanpak van overstromingsrisico's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Kootstra, D.S. \ Zeeberg, J. \ 2009
  In Nederland spelen verschillende initiatieven rond overstromingsrisico's, met name voor de primaire keringen: 'Ruimte voor de Rivier', de Taskforce Management Overstromingen, 'Veiligheid Nederland' in Kaart en het Deltaplan. Deze initiatieven levere ...
  help
  Waterkering en veiligheid : dijkversterking door het hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
  Zeeberg, JaapJan \ 2009
  Klimaatontwikkeling, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn randvoorwaarden voor de waterhuishouding in de 21ste eeuw. De waterkeringen moeten hoog en stevig genoeg zijn om de veranderingen die nu op ons afkomen het hoofd te bieden. In de komende jar ...
  help
  Maatwerk voor polderkaden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zeeberg, J. \ Stoop, J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ 2009
  De waterschappen in West-Nederland zijn begonnen met een grootschalige versterking van de regionale dijken om deze aan de huidige, strengere normen te laten voldoen. De veiligheidseisen voor de dijken (de provinciale normering van de regionale kering ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.