Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Plas-dras, weidevogels, wormen en bedrijfsvoering : bodemkwaliteit, weidevogels en bedrijfsvoering in relatie tot plas-dras van grasland percelen [Boek]
  Tolkamp, W. \ Holshof, G. \ Zevenbergen, M. \ Klok, C. \ Hoving, I. \ Guldemond, A. \ 2006
  Onderdeel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is het onder water zetten van een perceel grasland, gedurende twee of drie maanden. En dat over een periode van zes jaar. Het waterpeil mag variëren van 5 tot 20 cm. Doelstelling van dit ...
  help
  Samenwerken en leren aan integraal waterbeheer; impact, organisatie en perspectieven op een learning & action alliance \ Water governance [Artikel]
  Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ Kelder, E. \ Meijers, E. \ Waals, H. \ Os, N. van \ Segeren, T. \ Hendriks, M. \ 2014
  Dit artikel presenteert Learning & Action Alliance (LAA) als een manier van vernieuwend samenwerken in een publiek-private kennisalliantie waarbij beleidsverandering beoogd wordt en innovatieve pilots worden ingezet. In Dordrecht wordt al ruim 10 jaa ...
  help
  Water robust building : a three step approach for the Netherlands linking planning, design, construction and exploitation [Boek]
  Ven, F.H.M. van de \ Gersonius, B. \ Graaf, R. de \ Luijendijk, E. \ Zevenbergen, C. \ Tromp, E. \ Valkenburg, L.A. \ [2010]
  The results of the definition study Water Robust Building offer a methodology and an extensive overview of measures to make the urban area water robust. The methodology aims to embed water robust building in the process of increasing urbanisation.
  help
  Building the Netherlands climate proof: urban areas [Boek]
  Ven, F. van de \ Nieuwkerk, E. van \ Stone, K. \ Veerbeek, W. \ Rijke, J. \ Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ [2011]
  Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de weersomstandigheden veranderen, en dientengevolge ook de geofysische omstandigheden en de kwaliteit en veiligheid van onze woon- en werkomgeving. Klimaatverandering kan dus het vestigingsklimaat voor mensen ...
  help
  Room for the river: international relevance \ Water governance [Artikel]
  Zevenbergen, C. \ Rijk, J. \ Herk, S. van \ Ludy, J. \ Ashley, R. \ 2013
  This paper focuses on the transferability of the concept of Room for the River based on an analysis of the conditional factors of five different river basins: Mississippi River (US), Rhine (Germany, Netherlands), Seine (France), Brisbane River (Austr ...
  help
  Flood risk in unembanked areas - Part C: Vulnerability assessment based on direct flood damages [Boek]
  Veerbeek, W. \ Zevenbergen, C. \ Gersonius, B. \ [2010]
  Een kwetsbaarheidstudie is gedaan naar huidige en toekomstige overstromingsrisico’s binnen de Rijnmond-Drechtsteden regio. Aangezien dit gebied in hoge mate verstedelijkt is, is gewerkt met een hoog detailniveau waarbij overstromingsschade is gemodel ...
  help
  Klaar voor hoog water : verkennend onderzoek naar adaptieve strategieën in het buitendijks gebied in de hotspot Rotterdam [Boek]
  Batterbee, K. \ Dircke, P. \ Eshuis, L. \ Meyer, H. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ Zevenbergen, C. \ 2010
  De regio Rotterdam heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied. De regio heeft de ambitie om de buitendijks gelegen gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. Deze gebieden krijgen naar verwachting te ...
  help
  Samenwerken aan maatwerk : een slimme combinatie van proces en inhoud [Boek]
  Zevenbergen, C. \ Tuijn, J. van \ Rijke, J. \ Bos, M. \ Herk, S. van \ [2013]
  Ruimte voor de Rivier, het grootste Nederlandse waterbouwproject sinds de Deltawerken, is in de uitvoeringsfase gekomen. Het programma is in 2007 van start gegaan en alle 34 projecten zijn nu in uitvoering. Deze brochure laat zien hoe het management ...
  help
  Drijvende kassen [duurzaam ruimtegebruik] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Gersonius, B. \ Penning, E. \ Zevenbergen, C. \ Bakker, E. \ 2004
  Er ligt een basis voor het drijvende kassen plan, waaraan een consortium gestalte geeft, in de locatie Rijsenhout. Door drijvende kassen boven de noodzakelijke waterberging te ontwikkelen kan een economische functie aan deze ruimte worden gegeven. He ...
  help
  Aangepast bouwen vermindert schade bij overstroming : Europees congres over wateroverlast in stedelijke gebieden [dossier watersnood] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Zevenbergen, C. \ Segeren, W.A. \ Nolet, M. \ 2004
  Tijdige maatregelen en voorzieningen in woningen en gebouwen kunnen schade door wateroverlast flink terugdringen, zoals blijkt uit ervaringen in Duitsland en Groot-Brittannië, die ter sprake kwamen op de International Expert Meeting Urban Flood Manag ...
  help
  Waterkwaliteit meetnet spruitkool : rapportage resultaten 1997 - 2001 [Boek]
  Zevenbergen, L. \ Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ 2002
  help
  Meetnet gewasbeschermingsmiddelen 2002 [Boek]
  Zevenbergen, H.A. \ Gorsel, J.D. van \ 2003
  help
  Ervaringen met monitoring gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gorsel, J. van \ Zevenbergen, L. \ 2004
  Gewasbeschermingsmiddelen vormen nog altijd een probleem voor de kwaliteit van oppervlaktewater. Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden besteedt veel aandacht aan het terugdringen van concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen. De maatregelen ...
  help
  Adapting to climate change: using urban renewal in managing long-term flood risk \ Flood recovery, innovation and response [Hoofdstuk uit boek]
  Zevenbergen, C. \ Veerbeek, W. \ Gersonius, B. \ Thepen, J. \ Herk, S. van \ 2009
  Cities are dynamic systems. Understanding the role of time and the way it shapes the urban fabric and structure is crucial to assess urban flood vulnerability and to manage the capacity of cities to adapt to changes in demography as well as in climat ...
  help
  Efficiency of private flood proofing of new buildings: adapted redevelopment of a floodplain in The Netherlands \ Flood recovery, innovation and response [Hoofdstuk uit boek]
  Gersonius, B. \ Zevenbergen, C. \ Puyan, N. \ Billah, M.M.M. \ 2009
  A number of cities in Europe’s deltaic and coastal regions, such as the London metropolis, Hamburg and Dordrecht, share in part similar challenges such as (re)development activities and expansions onto floodplains and they recognize the need for new ...
  help
  Lijnen uitgezet voor nader onderzoek : inventarisatie belasting oeverbeschermingsmaterialen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Seinen, S. \ Kroes, P.J. \ Zevenbergen, C. \ 1993
  help
  Uitloogtesten voor verontreinigde grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zevenbergen, C. \ Keijzer, J. \ 1989
  help
  Stand van zaken rond waterveiligheid in Nederland : deelprogramma veiligheid, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gersonius, B. \ Zevenbergen, C. \ Jonkman, B. \ Kanning, W. \ Horst, W. ter \ 2012
  Vorig jaar kwamen de resultaten van de derde landelijke toetsing van de veiligheid van de primaire waterkeringen beschikbaar. Ongeveer eenderde van de meer dan 3.700 km dijken en duinen voldoet niet aan de normen. Er bestaat dus een aanzienlijke opga ...
  help
  Waterkwaliteit in akkerbouwgebieden : rapportage 1995-1998 [Boek]
  Zevenbergen, L. \ 1999
  help
  Klimaatadaptatie : een verkenning van de markt [Brochure]
  Caris, L. \ Zevenbergen, B. \ 2019
  De aarde warmt op, ongeacht of we er vanaf nu alles aan gaan doen om die verandering tegen te gaan of niet. Deze veranderingen kunnen zorgen voor verliezen aan welvaart en welzijn, ook in Nederland. Overheden, bedrijven en burgers zullen zich moeten ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.