Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek op rwzi Horstermeer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Zijlstra, W. \ Menkveld, H.W.H. \ Scherrenberg, S.M. \ 2009
  De rwzi Horstermeer is een zuiveringsinstallatie die in 1985 is gebouwd en is toen alleen ontworpen voor nitrificatie. Begin jaren negentig is denitrificatie geïntroduceerd en is een verbetering in de stikstofverwijdering gerealiseerd. De rwzi loost ...
  help
  Waterberging Hoekpolder maakt Westland klimaatbestendig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nederpel, A.C. \ Zijlstra, H. \ Troost, F. \ 2008
  Hoogheemraadschap Delfland onderzocht de waterhuishouding in 1999 in het beheersgebied bij Rijswijk. Vergroten van de bergingscapaciteit van de Hoekpolder was een van de maatregelen. Uitgangspunt bij het ontwerp was het vullen van de berging binnen 2 ...
  help
  Monitoring 1-STEP® filter Horstermeer [Boek]
  Dekker, A. \ Zijlstra, W. \ 2013
  Dit rapport bevat de resultaten van een monitoringonderzoek dat is uitgevoerd naar de werking van het 1-STEP® filter op rwzi Horstermeer van AGV/Waternet. Het filter verwijdert in één (na)behandelingsstap een groot aantal stoffen vergaand uit het eff ...
  help
  1-STEP filter : in één nageschakelde zuiveringsstap naar KRW-kwaliteit \ WT-afvalwater [Artikel]
  Zijlstra, W. \ Menkveld, W. \ Bechger, M. \ Scherrenberg, S. \ Dikkenberg, J. van den \ Kramer, F. \ 2010
  Het 1 STEP filter is een neerwaarts doorstroomd filter met actiefkool als filtermedium, dat geschikt is voor de verwijdering van stikstof, fosfaat en microverontreinigingen. Via uitgebreid pilotonderzoek is aangetoond dat effluent van een rwzi met he ...
  help
  Effecten op flora en fauna Afferdense en Deestse Waarden : een effectbeschrijving op flora en fauna van de MER plichtige delen en op de aanleg van de nevengeul in de Afferdense en Deestse Waarden [Boek]
  Pelsma, T. \ Zijlstra, M. \ 2005
  Het uitvoeren van het rivierverruimingsplan Afferden-Deest waarbij een meestromende nevengeul wordt aangelegd en 1.2 miljoen kubieke meter grond zal moeten worden verplaatst, zal effecten hebben op de thans aanwezig flora en fauna. In een eerder vers ...
  help
  Ecologie Afferdense en Deestse Waarden : flora en fauna van de Afferdense en Deestse Waarden langs de Waal bij Druten [Boek]
  Pelsma, T. \ Zijlstra, M. \ 2003
  De Afferdense en Deestse Waarden vormen wat betreft natuur een gevarieerd gebied. Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland (DON) bereidt een rivierverruimingsproject (Aanleg meestromende nevengeul) voor in de Afferdense en Deestse Waarden (het plangeb ...
  help
  Prestatiemonitoring full-scale 1-STEP filter op rwzi Horstermeer: vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen uit rwzi-effluent \ WT-afvalwater [Artikel]
  Dekker, A. \ Zijlstra, W. \ Piekema, P. \ Bechger, M. \ 2014
  Strengere effluenteisen voor rwzi Horstermeer en de toenemende bezorgdheid om microverontreinigingen waren de aanleiding voor de ontwikkeling van het 1-STEP filter. In de zomer van 2012 is de full-scale filterinstallatie op rwzi Horstermeer opgestart ...
  help
  Kansenoverzicht : samenwerken in de afvalwaterketen [Boek]
  Zijlstra, S. \ 2012
  Deze brochure brengt de gezamenlijke intenties van gemeenten en waterschappen voor een gewenste kwaliteit van de afvalwaterketen
  help
  Inleiding op de 9e Vakantiecursus in behandeling van afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zijlstra, K.C. \ 1974
  help
  Een beknopt beeld van de verontreiniging van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zijlstra, K.C. \ 1980
  help
  Werken aan de bodem : thema bodem krijgt structuur \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
  Zijlstra, G. \ Steinbusch, M. \ 2018
  De bodem is de komende jaren één van de beleidsterreinen waarvoor extra aandacht is. Dat biedt kansen voor cumelaondernemers, bijvoorbeeld door bodemverbeteringswerken, maar ook bedreigingen. De sector werkt namelijk met grote en zware machines. Hoe ...
  help
  Verkenning laat baten aangroei Hollandse kust zien \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Stronkhorst, J. \ Zijlstra, R. \ Evenhuis, E. \ 2008
  Extra zandsuppleties langs de Hollandse kust kunnen geleidelijk terreinwinst en meer veiligheid brengen. Een economische verkenning laat over een periode van 50 jaar de kosten en baten zien
  help
  Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands \ De levende natuur [Artikel]
  Vulink, J.T. \ Tosserams, M. \ Daling, J. \ Manen, H. van \ Zijlstra, M. \ 2010
  Er is meer dan dertig jaar kennis en ervaring opgedaan met beheer van oevervegetaties in zoetwatermoerassen en ondiepe meren in Nederland. Begrazing door grauwe ganzen (Anser anser) blijkt naast waterpeilbeheer een belangrijke sturende factor te zijn ...
  help
  Drainage machines \ Proceedings, symposium 25th International course on land drainage : twenty-five years of drainage experience : International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI and International Agricultural Centre/IAC, Wageningen, The Netherlands, 24 - 28 November 1986 [Hoofdstuk uit boek]
  Zijlstra, G. \ 1987
  help
  Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
  Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
  help
  Het vraagstuk van de slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zijlstra, K.C. \ 1968
  help
  Waterkwaliteitszorg in de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zijlstra, K.C. \ Koolen, J.L. \ 1978
  help
  Ontwikkeling bij de centrale zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zijlstra, K.C. \ 1976
  help
  Delfland zorgt voor minder vissterfte in gemalen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Zijlstra, H.J.B. \ Bakker, J.M. \ Hibma, K. \ 2009
  Het Hoogheemraadschap van Delfland is in september 2009 gestart met de bouw van het nieuwe gemaal Hoekpolder in Rijswijk. Om het gemaal voor vissen passeerbaar te maken, maakt het hoogheemraadschap gebruik van visvriendelijke vijzels
  help
  Wetterskip Fryslân inventariseert veiligheidsrisico’s in bebouwd gebied : boezemkaden via 'afpelmethode' identificeren [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Krol, J. \ Zijlstra, L. \ Oterdoom, T. \ 2006
  Wetterskip Fryslân inventariseert de risico’s van wateroverlast vanuit de boezemwateren in bebouwd gebied. Begonnen is met een pilotstudie in Dokkum, Sneek, Warten en Tirns. Aan de hand van de door Arcadis ontwikkelde 'afpelmethode' zijn stapsgewijs ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.