Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Niet afwentelen : een verkennend onderzoek naar de toename van piekafvoeren na klimaatverandering op hoogwater op de Gelderse IJssel [Boek]
  Hakvoort, Hans \ Zwet, Joost van der \ 2013
  Dit onderzoek heeft als doel het in beeld brengen van de afvoertoename door klimaatverandering en het effect daarvan op de MHW (maximale hoogwaterstand) in de Gelderse IJssel. Ook wordt het effect van maatregeltypen onderzocht om daarmee de afvoertoe ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Actieplan IMPREX / KPP IA case ARK-NZK - 2016 [Boek]
  Delsman, J. \ Zwet, J. van der \ Versteeg, R. \ Schasfoort, F. \ 2016
  In de projecten IMPREX en Instrumentarium Afwegingen – Economie wordt gewerkt aan een integrale, kwantitatieve, risicobenadering voor droogte en verzilting, die afwegingen bij het bepalen van maatregelen ondersteunt. De case ARK-NZK is een van de dri ...
  help
  Maatschappelijke kosten-batenanalyse : planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden – fase 1 [Boek]
  Rienstra, S. \ Meulendijk-de Mol, P. \ Zwet, E. van \ 2012
  Voor de Zeetoegang IJmuiden is in de periode tot oktober 2008 een MIRT verkenning uitgevoerd. Deze verkenning heeft geleid tot een convenant tussen de betrokken partijen (Rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam), op basis waarvan de ministe ...
  help
  Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders : een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 [Boek]
  Zwet, H. van \ 2009
  In de eeuwenoude strijd van onze voorouders tegen het water geldt het droogleggen van de grote Noord-Hollandse meren in de zeventiende eeuw nog altijd als een verbluffend staaltje van technisch vakmanschap en gedurfd ondernemerschap. In deze disserta ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.