Login

Hydrotheek

help
Omvang gebruik bestrijdingsmiddelen op verhardingen : eindrapport [Boek]
Syncera WaterSyncera Water \ 2005
De centrale doelstelling van het project is het verkrijgen van inzicht in de omvang van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Specifiek voor het gebruik op verhardingen zijn de volgende nevendoelstellingen geformuleerd: - vaststellen ...
help
Conference on policies on pesticide use by local and regional authorities, 25th April 2006, Wageningen UR, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Graugaard, S. \ Danish Institute of Agricultural Sciences \ 2006
Table of Contents: 1. Inventory of policies on pesticide use by local and regional authorities in the 7 project countries (DE, DK, FI, LV, NL, SE, UK) [Palle Kristoffersen & Anne Merete Rask (DK)]; 2. Dutch policy regarding pesticide use on hard surf ...
help
LCA-quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden : eindrapport [Boek]
Jonkers, N. \ 2012
Vanwege technische vooruitgang en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis omtrent onkruidbestrijdingstechnieken, is het belangrijk de onderlinge vergelijking van deze methodes met enige regelmaat te updaten. IVAM heeft de afgelopen jaren meerder ...
help
Onkruidbeheer verhardingen [Boek]
[ca. 2012]
DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende onkruidbestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch, mits wettelijk toegestaan, aantoonbaar effectief en milieuverantwoord. Kiest men ...
help
De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
help
Evaluatie van de richtlijn voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) op verhardingen [Boek]
Kempenaar, C. \ Kok, H. \ 2005
Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB) heeft als doel om onkruiden op verhardingen in te perken en om de emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het DOB-systeem bestaat onder meer uit twee shortlisten met r ...
help
Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen : beleidsadvies voor emissiebeperking in het onkruidbeheer op verhardingen [Boek]
2006
Het advies bestaat uit een voorstel voor maatregelen die zijn weergegeven in een beslisboom. De beslisboom geeft een voorkeursvolgorde van maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een afname van de emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhard ...
help
Trade off between costs and environmental effects of weed control on pavements \ Crop protection : an international journal of pest, disease and weed control [Artikel]
Kempenaar, C. \ Lotz, L.A.P. \ Horst, C.L.M. van der \ Beltman, W.H.J. \ Leemans, K.J.M. \ Bannink, A.D. \ 2007
An actor-participative project on sustainable weed control on pavements was started in 2000 in the Netherlands. The aim of the project was to develop a new concept of weed management that provides cost-effective and environmentally sound weed control ...
help
Effectiveness of weed control methods on pavement [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ Kempenaar, C. \ [ca. 2007]
De Nederlandse overheid wil het gebruik van herbiciden terugbrengen, ook op de stoepen. Niet chemische methoden zijn minder effectief dan pleksgewijs spuiten. Bovendien zijn de kosten voor niet-chemische bestrijding 4 tot 5 maal hoger. Het doel van h ...
help
Inventarisatie onkruidbestrijding op verhardingen [Boek]
Cuperus, G. \ Welsem, P. van \ Ooms, J. \ 2013
De doelstellingen van dit onderzoek waren: - verschaffen van een overzicht van technieken voor onkruidbestrijding; - bepaling van de kosten van de verschillende technieken; - bepaling van de effectiviteit van de verschillende technieken; - nagaan wel ...
help
Gif van de straat : reductieprogramma chemische onkruidbestrijding op verhardingen [Boek]
Sluijsmans, J.J.L. \ Spijker, J.H. \ Betist, M.H.H. \ Galjaard, B.J. \ Oosting, A.J. \ Tooren, B. \ 1997
help
The SWEEP concept: a cost-benefit analysis [Boek]
Kempenaar, C. \ Dijk, C.J. van \ 2006
SWEEP demonstrates a new concept for weed control on hard surfaces. The concept aims at a substantial reduction of herbicide emission to surface and soil waters. The concept is a decision support system with protocols that guarantee a substantial red ...
help
Dossier onkruidbestrijding op verhardingen [Dossier]
2012
Dossier over onkruidbestrijding op verhardingen, waarbij aandacht voor de voor- en nadelen van herbiciden en toepassing van alternatieve of preventieve methoden, duurzaam onkruidbeheer, het maatschappelijk debat, het gebruik van onkruidbestrijdingsmi ...
help
Chemische onkruidbestrijding op verhardingen : advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen [Boek]
Smit, C.E. \ Linden, A.M.A. van der \ Cornelese, A.A. \ 2015
Advies over de mogelijke uitwerking van een uitzonderingsbeleid voor laag-risicostoffen Het kabinet heeft een verbod aangekondigd op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals stoepen en wegen. Een uitzondering is vo ...
help
Afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, M. de \ Beltman, W.H.J. \ 2003
In een veldproef is de afspoeling van drie herbiciden vanaf een betonklinkerverharding gemeten. Een deel van de afspoelingsroutes is gekwantificeerd. Daardoor ontstond inzicht in het afspoelingsproces. Een belangrijk deel van de gedoseerde herbicide ...
help
Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat [Boek]
Kempenaar, C. \ Groeneveld, R. \ Michielsen, J.-M. \ Uffing, A. \ Velde, P. van \ 2010
Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te w ...
help
Afwegingskader voor duurzame onkruidbestrijding : preventie en aanpassen verharding van belang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Er is een afwegingskader vastgesteld om onkruidbestrijdingsmddelen te beoordelen op onder andere hun duurzaamheid. Preventie, zoals het aanpassen van verharding, scoort het best. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan gereduceerd worden door altern ...
help
How Dutch drinking water production is affected by the use of herbicides on pavements \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Bannink, A.D. \ 2004
About forty per cent of drinking water in The Netherlands is produced from surface water. Dutch water companies, that have to rely on this source, are dealing with major water quality problems due to the use of herbicides on pavements. Voluntary meas ...
help
Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
help
Gaan we glyfosaat missen? \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2014
Over anderhalf jaar mogen gemeenten geen gebruik meer maken van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat om trottoirs en bedrijventerreinen van onkruid te ontdoen. Is Nederland goed af met dat verbod?
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.