Login

Hydrotheek

help
Onderhoud watergangen Waterschap Vallei en Eem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoutens, A. \ 1998
help
Canal maintenance in The Netherlands \ Maintenance of irrigation and drainage systems : practices and experiences in India and The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Siefers, H.J. \ 1993
help
Methods of canal maintenance in The Netherlands \ Maintenance of irrigation and drainage systems : practices and experiences in India and The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Hebbink, A.J. \ 1993
help
Slootonderhoud : slootkant bepaalt onderhoudssysteem \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Corporaal, J. \ Houwelingen, K. van \ Verheul, J. \ 1996
help
Aan het Faunatronic'en : bij de Hooby LC 80 Megatronic 7 neemt de elektronica taken over van de machinist \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
De machinist ontlasten en het werk vlotter en preciezer doen, Hobelman in Halle maakt dat met de Hooby LC 80 Megatronic 7 helemaal waar. Tal van Automatic Control-functies nemen het werk van de machinist over. Meest opvallend is de nieuwe werkfunctie ...
help
Frequentie van onderhoud van waterlopen en peilbeheersing \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Siefers, H.J. \ 1985
Een computersimulatie is verricht om de invloed van de frequentie van onderhoud in waterlopen op de waterbeheersing na te gaan. Het betreft het waterschap Riegmeer (Drenthe)
help
Naar een nieuwe digitale legger [Boek]
Waterschap Dollardzijlvest \ 1993
help
Inzicht in de prestatie van watergangen \ H2O online [Artikel]
Berends, T. \ Buijs, P. \ Smit, C. \ 2016
De herfst is in aantocht en de maaiboten varen weer uit. Het baggeren en maaien van sloten staat gepland. Dit betekent lang niet altijd dat het ook echt nodig is. Visuele inspecties zijn echter tijdrovend en waterbeheerders willen voorkomen dat water ...
help
Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jungermann, N. \ Hakvoort, H. \ Rosmalen, T. \ Roelofs, G. \ Groot, S. \ 2015
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de waterschappen afgesproken hun waterrsysteem te toetsen aan de normen voor regionale wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel heeft niet alleen de behoefte om haar watersysteem te toetsen, maar wi ...
help
Dubbeldoelen : de speciale sloot- en bermmaaimachine van Mecalac van Waterschap Velt en Vecht \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2013
"We willen een machine die alles kan." Onder dat motto liet waterschap Velt en Vecht een Mecalac 12 MTX Speeder aanpassen door Ahlmann Nederland. Meest opvallende verandering is de toevoeging van een 2,70 meter brede frontklepelmaaier, aangedreven do ...
help
Het verband tussen de vegetatie-ontwikkeling : de frequentie van bodemmaaien en de waterstroming in een sloot [Studentenverslag]
Ensing, J. \ 1988
help
Milieuvriendelijk onderhoud rond watergangen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonkman, I. \ Leeuw, Y. de \ 2004
Wetterskip Fryslân experimenteert met een andere manier van onderhoud van de hoofdwatergangen. In samenwerking met Grontmij onderzoekt het of het waterschapswerk zo uitgevoerd kan worden dat de natuur meer ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Het pr ...
help
Maaikorven op het randje \ Tuin en park techniek [Artikel]
Smits, M. \ 2005
Schouwpaden vergen aangepaste apparatuur voor het onderhoud. De meest bijzondere zijn de machines voor het maaikorven. Hoe klein de markt ook is, er zijn op dat gebied nog steeds ontwikkelingen
help
Natuurvriendelijk onderhoud bij waterschap De Dommel : 'Hoe krijg je dit tussen de oren bij de uitvoerende medewerkers?' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Beljouw, M. van \ 2007
Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van het ‘maaien van sloten’. Dit komt vooral door gewijzigde inzichten over de functie en het doel van een watergang (beek of sloot) en het aangepaste onderhoud dat die met zich meebrengt. Om deze g ...
help
Unierichtlijn Legger oppervlaktewaterlichamen : richtlijn voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken [Boek]
2013
Om binnen Nederland te komen tot eenduidig opgestelde leggers (en zodoende meer uniformiteit tussen de waterschappen) is reeds in 1991 door de Unie van Waterschappen een modellegger voor de waterkeringen vastgesteld. Daarnaast is in 2009 een modelleg ...
help
Onvoorziene effecten van slootonderhoud op zoetwaterslakken \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ 2012
Vele kilometers sloot doorkruisen ons land en zij vormen habitat voor een weelde aan organismen. Vanwege de noodzakelijke doorstroming worden veel sloten geschoond. Dit intensieve slootonderhoud zorgt vaak voor een grote sterfte van de aanwezige orga ...
help
Model - keur [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1991
help
Schouwbeleid deel 2 : doorkijk naar de praktijk [Boek]
2006
Wetterskip Fryslân wijst nieuwe schouwsloten aan. Wetterskip Fryslân heeft nieuwe kaarten gemaakt met daarop alle schouwsloten in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Er zijn enkele nieuwe schouwsloten aangewezen, sommige andere zijn vervallen. ...
help
Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen : eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014 [Boek]
Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Zumkehr, P.J. \ 2014
Het maaibeheer van taluds en plasbermen in de Noordoostpolder en in Flevoland is sinds 2000 sterk geëxtensiveerd. Als gevolg van het geëxtensiveerde beheer treedt er verruiging van de oevervegetatie van de tochten op. Vooral de toegenomen bedekking v ...
help
Beleidsnotitie onder schouwstelling Wetterskip Fryslân [Boek]
Starre, P. van der \ Palstra, H. \ Projectgroep Harmonisatie onder Schouwstellingsbeleid \ 2006
Wetterskip Fryslân wijst nieuwe schouwsloten aan. Wetterskip Fryslân heeft nieuwe kaarten gemaakt met daarop alle schouwsloten in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Er zijn enkele nieuwe schouwsloten aangewezen, sommige andere zijn vervallen. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.