Login

Hydrotheek

help
Opmaat Deltabeslissingen : risico's 'piping' mogelijk overschat bij toetsing rivierdijken \ Waterforum online [Artikel]
Kamerling, G.E. \ Beaufort, G.A. \ 2014
Uit de resultaten van het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) en het rapport van de Commissie Vrijling kan worden afgeleid dat het gevaar voor ‘piping’ in het verleden is onderschat. Met de huidige toetsingsregels kunnen de risico’s op piping ...
help
Piping : realiteit of rekenfout? [Boek]
Vrijling, J.K. \ 2010
Zandmeevoerende wellen geven aan dat het proces van piping al begonnen is en dat gevaar reëel is. Echter, de huidige regels beschrijven een kritiek waterstandsverschil dat de dijk nog juist kan keren en het optreden van zandmeevoerende wellen die bij ...
help
Piping: over 100 years of experience : from empiricism towards reliability-based design \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Beek, V. van \ Knoeff, H. \ Schweckendiek, T. \ 2011
Backward piping is the process of channel formation in a sandy aquifer under river dikes. During high water periods this process manifests itself by the formation of sand boils. A long history of cases and experiments has contributed to the insights ...
help
Flow slides along flood defences in The Netherlands \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Ham, G. van den \ Groot, M. de \ Meijers, P. \ 2011
Over the past years awareness increased that flow slides form a major threat for flood defences along (estuary) coastlines and riverbanks in the Netherlands. Such flow slides may result in severe damage to dikes and structures, eventually leading to ...
help
Piping Regionale Keringen : memo [Boek]
Meer, M. van der \ Halter, W. \ Calle, E. \ 2011
Door STOWA is gevraagd om een beknopte discussienotitie op te stellen over de ‘vertaling’ van de nieuwe rekenregels voor piping naar regionale keringen.
help
Meer proeftuinen nodig voor d70-bepaling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, M.M. de \ Kanning, W. \ Koopmans, R. \ 2014
De d70-waarde is een belangrijke parameter voor het bepalen van de weerstand tegen piping volgens de nieuwe rekenregel van Sellmeijer. Dit artikel gaat in op een onderzoek betreffende variatie in korrelgroote (d70) en de invloed van de meetdichtheid ...
help
Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
help
Videoverslag Platform bijeenkomst : Kennis en Kunde Toetsen Waterveiligheid [Video]
Goessen, P. \ 2015
Verslag van de bijeenkomst van het Kennis en Kunde platform Waterveiligheid - Toetsen Primiare Waterkeringen (PWK) - vrijdag 9 oktober 2015 - Het Waterschapshuis - Amersfoort. Georganiseerd door STOWA i.s.m. de waterschappen en met bijdragen van RWS ...
help
Onderzoek zandmeevoerende wellen Tielerwaard [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1977]
Bij het ontwerp van rivierdijkverbeteringen speelt het aspect van het gevaar voor ernstige zandmeevoerende wellen een belangrijke rol. Met name wordt daarbij gelet op het vertikale verhang over de doorgaans aanwezige, relatief slecht doorlatende klei ...
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 1 : P14 - Timo Schweckendiek [Video]
Schweckendiek, T. \ STOWAvideo \ 2012
The title of the presentation: Updating levee reliability with performance observations : how do field observations affect the probability of piping? (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessio ...
help
Deriving scenarios for stochastic characterisation of the subsurface \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Kruse, G.A.M. \ 2011
The procedure for schematizing the subsurface aims at establishing scenarios representing the build-up and properties of the subsurface for a stretch of water defences in lowland terrain. The scenarios in this section represent the relevant character ...
help
Verticaal zanddicht geotextiel als piping-preventiemaatregel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Förster, U. \ Kolk, B.J. van der \ Berg, S.G. van den \ 2013
Piping is voor veel dijken een dominant faalmechanisme. Een alternatieve preventiemaatregel tegen piping is verticaal zanddicht geotextiel. Dit is een robuuste en innovatieve oplossing is niet afhankelijk van een minimaal benodigde kwelweglengte.
help
Miljarden opzijgezet voor dijkverbeteringen : een dijk van een opgave voor Waterschap Rivierenland \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
De komende (tientallen) jaren moeten de waterschappen aan de bak om ervoor te zorgen dat alle zwakkere dijken verbeterd worden. Men heeft het effect van zandwegspoeling (piping) onderschat. Waterschap Rivierenland staat voor een opgave van 203 km, wa ...
help
130320 IJkdijk P05 Frans van den Berg - Geotextiel [Video]
Berg, F. van den \ STOWAvideo \ 2013
Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. Vijf waterschappen hebben zich rekenschap gegeven van de gevaren van piping. Van den Berg (Waterschap Rivierenland) geeft resultaten van de ...
help
Zandmeevoerende wellen : onderzoeksrapport [Boek]
Förster, U. \ 2012
Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (ORZW) is opgesteld in het kader van het programma Sterkte en Belasting van Waterkeringen. In februari 2013 heeft ENW advies uitgebracht over het ORZW. Het ENW is van mening dat het onderzoek heeft geresulteer ...
help
Quickscan innovatiemogelijkheden waterkeringen in de Waterwet [Boek]
Havekes, H. \ Deelstra, Y. \ 2014
Deze quickscan brengt op hoofdlijnen in beeld wat de kansen en belemmeringen in de Waterwet en bijbehorende uitvoeringsregelingen zijn voor het toepassen van innovaties bij het versterken van (afgekeurde) waterkeringen. Bijvoorbeeld ten aanzien van p ...
help
Workshop WTI Primaire Waterkeringen 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Presentaties van de bijeenkomst WTI - Wettelijk Toets Instrumentarium Primaire Waterkeringen - gehouden bij Deltares op woensdag 18 november 2015. Een samenwerking van STOWA - RWS - Werkgroep WTI en Deltares: P01 Inleiding | Harry Stevens - RWS P02 T ...
help
Project VNK2 toetst dijkringen op veiligheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Steffes, H. \ Scholten, H. \ Hazenoot, E. \ 2009
Er is voor ons land alle reden om scherp zicht te krijgen op de risico’s van overstromingen. Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) geeft inzicht in de risico’s die we lopen, zodat we ons bewust kunnen beschermen. De verbeterde rekenmethode ...
help
Werking pipingscherm in IJsseldijk nader onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Koopmans, R. \ 2012
Bij een verlegde dijk langs de IJssel ontstonden begin 2011 meerdere zandmeevoerende wellen. Daarop is onderzoek uitgevoerd naar het pipingscherm en naar de afschuifveiligheid van de dijk, die kan afnemen door ondermijning.
help
Toets op piping volgens de methode Sellmeijer case voor representatieve boezemkade HHNK [Boek]
2012
Toets en toelichting op herziene versie toetsing op piping volgens methode Sellmeijer.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.