Login

Hydrotheek

help
Zoute spiering paait door Afsluitdijk niet in IJsselmeergebied \ Nature Today [Artikel]
2013
Zoute spiering paait door Afsluitdijk niet in IJsselmeergebied Bericht uitgegeven op zaterdag 17 augustus 2013 Zoute spiering, die voorkomt in de Waddenzee en Noordzee, paait nog nauwelijks in het IJsselmeergebied, blijkt uit zojuist gepubliceerd ond ...
help
Vispassage Vierlingsbeek, meer dan alleen veel vis \ H2O online [Artikel]
Kerkhoff, M. \ Keulen, J. van \ Brugmans, B. \ Worm, T. \ Puts, T. \ 2015
De watermolen bij Vierlingsbeek was al eeuwen een barrière voor vismigratie. Een vispassage moest deze barrière opheffen, maar het ontwerp had met veel factoren rekening te houden: een cultuurhistorisch waardevolle watermolen die energie opwekt en da ...
help
Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassages [Boek]
Heuts, P. \ 2013
Sinds 1993 zijn diverse traditionele ‘De Wit’ vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde ‘De Wit’ sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het ...
help
Voortgang in de uitvoering van het Masterplan trekvissen Rijn in de Rijnoeverstaten in de periode 2010-2012 [Boek]
2013
In het Masterplan trekvissen Rijn wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied. De zalm staat daarbij symbool voor ...
help
Kattenluikje maakt vismigratie mogelijk : waternieuws \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Zeegemaal Noordpolderzijl in Noord-Groningen is passeerbaar gemaakt voor migrerende vissen. Dit door middel van een innovatieve visvriendelijke klep. De toepassing van deze zogenaamde ' cat flap' is uniek in Nederland.
help
From Sea to Source : wereldwijde gids voor herstel van vismigratieroutes \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheper, A.J. \ 2012
Zowel nationaal als internationaal komt er steeds meer aandacht voor vismigratie. Terecht want het vrij kunnen migreren tussen paai-, opgroei en fourageergebied is voor vissen van levensbelang. Kort geleden verscheen het boek From Sea to Source waari ...
help
Snoekbaars op de hielen gevolgd : migratieonderzoek snoekbaars levert opzienbarende resultaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aarts, T. \ Breukelaar, A. \ Spierts, I. \ 2008
Om meer inzichtt te krijgen in de verspreiding van snoekbaars in de benedenrivieren verricht Sportvisserij Nederland in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek naar het migratiegedrag van deze vis. De eerste resultaten zijn opzienbarend. Deze late ...
help
Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Chen, C. \ Os-Koomen, B. van \ Schönlau, S. \ Zawadowski, T. \ 2014
De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tuss ...
help
Schieraal: stroomopwaartse najaarsmigratie onderzocht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Beentjes, R. \ 2011
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier startte een programma voor het oplossen van migratieknelpunten voor vis. Momenteel wordt het gedrag van vissen rondom deze knelpunten onderzocht.
help
Evaluatie vispassage Langbroekerwetering : onderzoek naar de doortrekmogelijkheden voor vis van een experimentele op waterkracht werkende stuw met onderdoorlaat en vispassagemogelijkheden [Boek]
Riemersma, P. \ Wit, W.G.J. de \ 1993
Naar aanleiding van dit onderzoek is dit kunstwerk later bekend onder de naam: De Wit vispassage
help
Winst voor trekkende zalm : voor- en achterdeur gaan open \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Lössbroek, P. \ 2011
Er gloort hoop voor riviervissen die over lange afstanden van en naar hun paaigronden trekken. Afgelopen zomer brachten twee besluiten een vrije trekroute voor soorten als de zalm, forel en paling een stukje dichterbij. Op 23 juni besloot het kabinet ...
help
Verkrachting van de Maas : waterkrachtcentrale bij Borgharen is nieuwe bedreiging \ Nieuwe wildernis : het avontuur van de natuur [Artikel]
Lössbroek, P. \ 2011
Voor de derde keer in ruim twintig jaar komt een bedrijf met het plan bij Borgharen een waterkracht centrale te bouwen. Dat is wéér een nieuwe op de schouders van de Maas.
help
Visatlas brengt de noordelijke visfauna in beeld \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheper, A.J. \ Brouwer, T. \ Wanningen, H. \ 2008
Het werk nam 5 jaar in beslag, maar in juni 2008 verschijnt de Vissenatlas Groningen Drenthe dan eindelijk. Deze atlas geeft met de vele tienduizenden gegevens, afkomstig uit onderzoeken naar de visstand in de periode 1980 tot 2007 en van vangstgegev ...
help
Eindrapport “Paling over de Dijk 2013 - samen werken aan aalherstel -” [Boek]
Apesca \ Costa \ 2014
In de herfst van 2013 is op 25 locaties verspreid over diverse regio’s van Nederland het project Paling-over-de-Dijk 2013 (PODD) uitgevoerd. De keuze voor de locaties was gebaseerd op een door Imares in het kader van dit project gemaakt rapport over ...
help
Palingmigratie: zoektocht naar visvriendelijke passages \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2010
Paling is al jaren één van de meest bedreigde vissoorten van Nederland. Niet alleen overbevissing, ook de innrichting van ons polderland maakt de vis tot een zorgenkindje : op zijn jaarlijkse reis naar de paaigebieden in de Saragossazee moet het dier ...
help
Monitoring vispassages Peizerdiep en Dwarsdiep met behulp van PIT telemetrie [Boek]
Vis, H. \ 2013
In 2012 is de werking van een tweetal vispassages in het Dwarsdiep en Peizerdiep onderzocht. Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van een nieuwe taggingmethodiek, waarbij PIT tags werden ingebracht bij vissen. De vissen konden vervolgens worden waa ...
help
Intrek glasaal Gemaal Halfweg : bemonstering glasaalfuik voorjaar 2014 [Boek]
Ruijter, P. \ 2014
In 2013 heeft Hoogheemraadschap Rijnland een eerste onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de nieuw aangelegde vispassage bij Gemaal Halfweg. De resultaten in 2013 waren bemoedigend: de vispassage vergemakkelijkt de doortrek van glasaal en an ...
help
Worden vissen in de maling genomen? : samenvatting van het STOWA-onderzoek naar de mogelijke schade aan vissen bij het passeren van gemalen [Boek]
Weeren, B.-J. van \ Pui Mee Chan \ Vriese, T. \ 2010
STOWA heeft van 2008 tot en met 2010 een groot onderzoek uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de mate, waarin stroomafwaartse vismigratie mogelijk is door opvoerwerken en de schade die individuele vissen kunnen oplopen bij het passeren van ...
help
Verhakselde vissen en witte steenkool : de keerzijde van waterkracht \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Moquette, F. \ Laak, G. de \ 2010
Ons land kent momenteel zeven kleine en zeer kleine (micro)waterkrachtcentrales. Als het aan de plannenmakers en sommige waterbeheerders ligt, komen er in de rivieren nog minstens tien centrales van dit type bij. Vanwege het ontbreken van goed functi ...
help
A fisheye view on fishways [Proefschrift]
Winter, H.V. \ 2007
Met vistrappen moeten snoekbaarzen, brasems en andere vissoorten stuwen en dammen kunnen passeren. Een succesvolle doorgang hangt af van de stroming uit de ingang van de vistrap, concludeert dr. Erwin Winter in zijn proefschrift. In Nederland zijn op ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.