Login

Hydrotheek

help
Vismonitoring conform de KRW \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Pelsma, T. \ 2007
Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwieren), water- en oeverplanten, macrofauna wordt de w ...
help
Vis in het waterbeheer van Flevoland 'een kwestie van gewenning' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Vissen in Flevoland - Visie op Vis, van Waterschap Zuiderzeeland
Maasdam, R. \ Brouwer, B. \ 2007
Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Flevoland. Hoewel de visstand een goede graadmeter vormt voor de waterkwaliteit had het waterschap weinig oog voor vis. Met de komst van de Europese Kader ...
help
Waar blijft de brasem? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Paternotte, B. \ 2008
Brasem is een veelbesproken vis. Voor veel hengelaars is en blijft Abramis brama de belangrijkste soort. Beroepsvissers verdienen in de winter een goede boterham met het vangen van brasem. Sommige waterbeheerders zien de brasem daarentegen liever gaa ...
help
Vis tellen nieuwe stijl : monitoring vismigratie bij vispassage Crèvecoeur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kemper, J. \ Arends, B. \ 2014
Het monitoren van de visstand kan met verschillende methodes. De werking van vispassages wordt bijvoorbeeld meestal met fuiken gedaan. Er zijn echter ook andere methodes inzetbaar. De geautomatiseerde visteller die in de vispassage Crèvecoeur bij Den ...
help
Van de schone meren des doods \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2014
In 2015 loopt de eerste fase van de Europese Kaderrichtlijn Water af. Onlangs presenteerden Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten hun visie op de periode daarna. Er moet nog veel gebeuren, zeggen beide organisaties, want het water is chemisch g ...
help
Vismigratie Delfland in de lift \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wilt, H. de \ 2014
Om te voorkomen dat vissen in mootjes of ontschubd het gemaal uitkomen zijn er bijvoorbeeld vistrappen. Het Hoogheemraadschap van Delfland koos echter voor visliften. En zoals dat hoort gaan die omhoog én omlaag.
help
Snoekbaars op de hielen gevolgd : migratieonderzoek snoekbaars levert opzienbarende resultaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aarts, T. \ Breukelaar, A. \ Spierts, I. \ 2008
Om meer inzichtt te krijgen in de verspreiding van snoekbaars in de benedenrivieren verricht Sportvisserij Nederland in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek naar het migratiegedrag van deze vis. De eerste resultaten zijn opzienbarend. Deze late ...
help
Visstandbemonsteringen door vrijwilligers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kranenbarg, J. \ 2008
Veel natuurliefhebbers zit het bijhouden van hun waarnemingen in het bloed. Tot voor kort gebeurde dit voornamelijk via waarnemingskaartjes en in notitieboekjes. Tegenwoordig kunnen de natuurgegevens van allerlei soorten, waaronder vissen, eenvoudig ...
help
Fint, Alosa fallax fallax \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Laak, G. de \ 2009
Door afsluiting van rivierarmen zoals het Haringvliet en overbevissing in het begin van de vorige eeuw heeft de fint het zwaar te verduren gehad. Toch lijkt er de laatste jaren sprake te zijn van een bescheiden herstel van deze haringachtige. Onderzo ...
help
Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
help
Vissen verwijven door de pil : hormoonverstorende stoffen maken vissen hermafrodiet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2009
Vispopulaties zijn zeer kwetsbaar voor te grote concentraties hormoonverstorende stoffen in het watermilieu, zo blijkt uit Canadees onderzoek. Onder invloed van zogenaamde oestrogenen neemt de omvang van de populatie snel af of verandert deze van sam ...
help
Waterkrachtcentrales bedreigen wereldwijd vismigratie : Herman Wanningen: "we moeten nu keuzes maken" \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheper, A. J. \ 2009
De Kaderrichtlijn Water (naast de Habitat- en Vogelrichtlijn) lijkt niet bij machte om een actuele bedreiging van vrije vismigratie te voorkomen: de bouw van waterkracht- en getijdecentrales als leverancier van zogenoemde duurzame energie. De drie vo ...
help
Geen uitweg voor de aal : nog steeds veel migratieknelpunten voor de aal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijse, A.D. \ Beld, T. van den \ Brevé, N. \ Wanningen, H. \ 2009
Door de aanleg van gemalen, stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales zijn de Nederlandse wateren slecht optrekbaar voor vissen. Ook de aal, die het vanwege allerlei andere oorzaken al zwaar te verduren heeft, zwemt op zeer veel plaatsen tegen migratie ...
help
Weinig voedsel, veel luis : het gaat slecht met wilde zalm \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Fokke, E. \ 2010
De hoeveelheid Atlantische zalm zit al jaren op een zorgwekkend laag niveau. Een duidelijke oorzaak is er niet, maar in Noorwegen laait de discussie over zalmkwekerijen weer hoog op. Het Havforskninginstituttet (het Noorse Instituut voor Zeeonderzoek ...
help
Van bron tot monding : Europees samenwerkingsverband werkt aan een gezonde visstand \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Alphen, J. van \ Brevé, N. \ Huisman, J. \ Schollema, P.P. \ Scheper, A.J. \ 2010
De komende 3 jaar vanaf 2010 steken 14 organisaties uit de landen rondom de Noordee de koppen bij elkaar om samen te werken aan het herstel van migrerende vispopulaties. Dat doen ze in het project Living North Sea (http://www.livingnorthsea.eu). De a ...
help
Kakofonie onder water \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2010
Dat vissen over gehoor beschikken is algemeen bekend. Minder bekend is dat vissen blijvende schade van geluid kunnen ondervinden. Bioloog Hans Slabbekoorn presenteerde eind vorig jaar 'Vissen en geluidsoverlast', een literatuuronderzoek over de toene ...
help
Bot, Platichthys flesus \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroon, J.W. \ 2010
Ingegaan wordt op de bijzondere levenswijze van de bot en de kansen en bedreigingen voor deze vissoort in de zoete en zoute wateren van Nederland (Kennisdocument op http://edepot.wur.nl/10782)
help
Visteelt en dierenwelzijn : internationaal onderzoek naar visvriendelijke aquacultuur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vis, H. van de \ Schram, E. \ 2010
De vraag naar consumptievis blijft stijgen. Viskwekers in Europa proberen aan deze vraag te voldoen, maar de Europese aquacultuur staat onder druk. Enerzijds vanwege de sterk groeiende aquacultuur in Zuid-oost Azië, anderzijds door prijsbewuste consu ...
help
Kaderrichtlijn Water leidt tot een mooi noordelijk huwelijk \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijs, G.J. \ 2009
Wie kan er nu beter helpen de visstand te monitoren dan de sportvisserij? Waterschap Noorderzijlvest en Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk doel: zorgen voor water met een goede ecologische kwaliteit
help
Wat na het ijs komt, is koffiedik kijken \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Fokke, E. \ 2010
Opwarming, verzuring en gif. Het poolgebied op het noordelijk halfrond krijgt het flink voor de kiezen. Onder invloed van deze factoren verandert er veel, met name voor de visstand. Het is koffiedik kijken wat het eindplaatje wordt
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.