Login

Hydrotheek

help
Duurzame financiering van de verbrede rioleringszorg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Leeuw, G. de \ Zuidervliet, J. \ 2009
Nu de datum van 1 januari 2010 dichterbij komt, hebben veel gemeenten het initiatief genomen om een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op te stellen om daarop de nieuwe rioolheffing te baseren. In de praktijk komen allerlei vragen naar boven ...
help
Afkoppelen ingeburgerd, maar met kanttekeningen! \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]Bijbehorende website
Velde, R. van der \ 2009
Op dinsdag 29 september 2009 vond in Ede de 3e Afkoppeldag van RIONED plaats. Hoofdthema was de vraag of je particulieren kunt verplichten om af te koppelen. Gedurende de dag ontstond het beeld dat afkoppelen duidelijk ingeburgerd begint te raken, ma ...
help
EuroCeramic niet kribbig om Cradle to Cradle certificaat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]Bijbehorende website
Ven, F. van de \ 2009
Begin september 2009 ontving EuroCeramic het felbegeerde 'silver Cradle to Cradle' certificaat voor de EuroTrad lijn (met andere woorden voor alle producten die in de beide productielocaties in Belfeld en Reuver geproduceerd worden). Het bedrijf ontv ...
help
Afkoppelen: de kosten en de baten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Cleef, R. van \ Lemmen, G. \ 2009
Afvalwaterbeheer en de omgang met regenwater in het bijzonder staan volop in de belangstelling. Klimaatverandering, toename van het verhard oppervlak en strengere eisen aan de waterkwaliteit stellen ons voor nieuwe uitdagingen in de afvalwaterketen. ...
help
Liner zoekt kwaliteit \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Cords, A. \ Ruch, T. \ Boxtel, P. van \ 2009
Het saneren van bestaande riolen is een vakgebied wat volop in ontwikkeling is en mag zich verheugen op toenemende belangstelling. Het niet hoeven graven, de besparing op (economische) kosten en beperking van overlast spelen hierbij een grote rol. De ...
help
Gemeenten over... pompen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2010
D.m.v. een belronde werden 5 gemeentes gevraagd naar de meest voorkomende problemen op pompgebied en wat uitbesteed wordt? Dit waren de gestelde vragen: Welke problemen komt u het meest tegen met pompen? Heeft u alles van één merk of juist niet en ho ...
help
Gemeentelijke grondwatermeetnetten in West-Brabant \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Buma, J. \ Borren, W. \ Hendriks, D. \ 2010
Specifieke geohydrologie in bebouwde gemeenten, het beleidskader, en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een uitwerking die deels afwijkt van die van regionale meetnetten. Maar steeds meer gemeenten richten een grondwatermeetnet in. In d ...
help
Samenwerken samen sturen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Berg, H. van den \ Jovic, Z. \ Boulakhrif, S. \ Hart, K.-J. de \ Leskens, A. \ 2010
De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Purmerend, en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken integraal samen binnen de afvalwaterketen en het oppervlaktewaterbeheer. Dit artikel gaat over deze samenwerking tussen deze gemeenten en waterscha ...
help
Zeg vezeldoekjesproblematiek voortaan vaarwel \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ruijter, J. \ 2010
2,5 jaar geleden trok stichting RIONED aan de bel om aandacht te vragen voor de talrijke problemen, die het gevolg zijn van het achteloos door het toilet spoelen van o.a. vochtig toiletpapier, make-up en babydoekjes. Deze vezelzoekjes veroorzaken har ...
help
Gemaalinspectie: de theorie in de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dam, T. van \ Heijden, E. van der \ 2010
Regelmatig worden rioolgemalen gerenoveerd. De pompen worden daarbij vaak vervangen door de meest moderne varianten, zodat de beheerder verwacht voorlopig probleemloos met het rioolgemaal te kunnen werken. Toch blijkt dat regelmatig niet het geval te ...
help
Vogelwijk Den Haag: duurzaam afkoppelen en infiltreren : het effect op de grondwaterstanden grondig onderzocht met een tienjarige regenreeks \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Oude Luttikhuis, E.H.J. \ Jong, D.A. de \ 2010
Het infiltreren van regenwater in de bodem is een mooie manier om het regenwater niet via het oppervlaktewater af te voeren. Echter, wat is het effect van het infiltreren van regenwater in de bodem op eventuele grondwateroverlast? Om het effect van h ...
help
'Lekke' riolering: gemeente tel je zegeningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schans, M. van der \ Hurk, I. van den \ 2010
Het vervangen of renoveren van riolering met een drainerende werking kan tot hogere grondwaterstanden leiden. Daarnaast kunnen in stedelijk gebied ook andere maatregelen of veranderingen van externe randvoorwaarden - zoals het waterpeil of klimaat - ...
help
Invloed riolering op grondwaterstanden in Delft \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wieringen, H. van \ Hartman, E. \ Doorn, A. van \ Clarisse, S. \ 2010
De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan het grondwater in stedelijk gebied. Enkele redenen daarvoor zijn o.a. problemen met houten paalfunderingen bij te lage grondwaterstanden en natte kruipruimten bij te hoge waterstanden. In stedel ...
help
Heeft regenradar meerwaarde voor het Stedelijk Waterbeheer? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Mantje, W.J. \ Korving, J.L. \ Geerse, J.M.U. \ 2010
Dit artikel gaat in op een onderzoek naar de gezamenlijke interesse van de gemeente Boxtel en adviesbureau Witteveen+Bos of de bij het KNMI beschikbare radarneerslagmetingen een toegevoegde waarde hebben in het stedelijk waterbeheer. Het onderzoek is ...
help
Bui 8, Bui 9 of toch maar Bui 10? : voor het geld hoeven we het niet te laten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wonink, P. \ Kok, G. \ 2010
Voor te realiseren nieuwe regenwaterriolen op een 3-tal locaties in bestaand stedelijk gebied is uitgezocht wat de financiële consequenties zijn, indien in plaats van Bui 8 ontworpen wordt met Bui 9 of Bui 10 uit de Leidraad Riolering. Het uitgangspu ...
help
Foutieve aansluitingen op regenwaterstelsels: serieus probleem \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hoes, O. \ Nelen, F. \ 2010
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden bij de aanleg van nieuwe stedelijke gebieden vaak gescheiden rioolstelsels toegepast. Het voordeel van een gescheiden stelsel ten opzichte van een gemengd stelsel is dat geen riooloverstortingen meer ...
help
BAAS helpt bij foutieve rioolaansluitingen in het buitengebied \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Löschner, M. \ Tilma, M. \ 2010
Foutieve rioolaansluitingen zijn aansluitingen van afvalwater, hemelwater, drainagewater of een mengsel ervan op een voorziening die daar niet voor bestemd is. Denk dan bijvoorbeeld aan een hemelwateraansluiting of een ongewenste drainageaansluiting ...
help
Heldere rendementsberekening voor lamellen in bergbezinkbassins \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Janssens, J.-P. \ 2010
Sinds de jaren negentig zijn er in Nederland veel bergbezinkbassins aangelegd om te voldoen aan de basisinspanning. Deze bergbezinkbassins moeten er voor zorgen dat de vuiluitworp vanuit de gemengde rioleringstelsels wordt teruggebracht. Als referent ...
help
Drukriolering op natuureiland Tiengemeten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nimwegen, J. van \ 2010
Tiengemeten is een autovrij natuureiland in de Haringvliet, hemelsbreed vijftien kilometer onder Rotterdam. Rond 1600 slibde in de delta een zandplaat op van vijf hectaren. Een halve hectare noemde men in die tijd een gemet - vandaar de naam. De Prov ...
help
Ja natuurlijk: overstort problematiek opgelost door natuur \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bronchart, S. \ Dubbelden, M. den \ 2010
In de gemengde rioolstelsels zijn vaak overstorten geplaatst om tijdens een regenperiode de mogelijkheid te hebben het overvloedige water in de stelsels te laten overstorten in oppervlaktewater. Daardoor wordt het rioleringsstelsel ontlast en kan het ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.