Login

Hydrotheek

help
Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Hermans, P.G.B. \ 2006
Het risicoprofiel van waterschappen neemt toe met het complexer worden van de taken. Bestuurlijke besluitvorming kent uiteindelijk een of meer subjectieve elementen. Dit artikel schetst de legitimering van de bestuurder. Daarbij is gekozen voor het S ...
help
"Exploratief gaan we door!" ; interview met Jules van Lier op 18 februari 2009 \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Worst, W. \ Baars, E. \ 2009
Verslag van een interview met Prof. Dr. Ir. J.B. van Lier. Gesprek over zijn carrière en toekomst plannen en ideeën over de toekomst(ontwikkelingen) van riolering
help
Een andere aanpak van rioleringsbeheer in Amsterdam \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Esch, K.-J. van \ Oomens, A. \ Baars, E. \ 2009
In de afgelopen 15 tot 20 jaar heeft Amsterdam het rioleringsbeheer verder verfijnd. In vergelijking met andere gemeenten wordt meer en vaker geïnspecteerd. Door het ouder worden van de stelsels moeten de vervangingsinspanningen omhoog. De auteurs ki ...
help
PASST een RTC strategie in Vlaanderen? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Dirckx, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
Real Time gestuurde stelsels laten toe om de werking van de bestaande afvalwaterinfrastructuur te optimaliseren met een minimum aan ingrepen, en dit tegen een berperkte investeringskost, zeker als men dit afweegt tegen de dure klassieke oplossingen z ...
help
Experimenteleopstelling en resultaten van CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
Metingen zijn uitgevoerd om de energieverliezen als gevolg van gasophoping in een neergaande leiding te bepalen. Tevens zijn metingen uitgevoerd om de snelheid te bepalen waarmee een gasvolume afgevoerd wordt door de stroming. Dit artikel beschrijft ...
help
Datavalidatie als onderdeel van een goed en effectief rioleringsbeheer \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Korving, H. \ Bijnen, M. van \ 2007
Om te kunnen voldoen aan emissie-eisen voor overstortingen vanuit gemengde rioolstelsels moeten door gemeenten veel maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen zijn echter gewoonlijk gebaseerd op mogelijk onnauwkeurige modellen. In Utrecht is is e ...
help
Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Smits, J. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2007
In dit artikel wordt het resultaat beschreven van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen. Het artikel gaat in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding (verkrijgen stabiele situatie ...
help
Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?! \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kooij, K. \ Pothof, I. \ Driesen, J. \ Baars, E. \ 2007
Onder de titel 'Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?!' is op 6 november jl. bij Waternet in Amsterdam een seminar gehouden door WL\Delft Hydraulics en TU Delft CiTG. Ongeveer honderd bezoekers uit de waterschap ...
help
Materiaalonafhankelijke rioolrenovatiebestekken : rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen \ WT-afvalwater [Artikel]
Kuijt, J. \ 2010
In dit 3e artikel over rioolrenovatie in een serie van 3 is een werkwijze weergegeven, die het mogelijk maakt om eisen voor een lining te formuleren. Deze werkwijze biedt inzicht in het effect van de materiaalfactoren, waardoor optimalisering van de ...
help
Verslag van de final MBR-Network workshop in Berlijn (31 maart/1 april 2009) \ WT-afvalwater [Artikel]Bijbehorende website
Lesjean, B. \ Graaf, J. van der \ 2010
Namens het MBR-Network heeft het Kompetenz Zentrum Berlin op 31 maart en 1 april 2009 tijdens de handelsbeurs Wasser Berlin een workshop georganiseerd getiteld ‘Salient outcomes of the European R&D projects on MBR technology’. Deze workshop werd mede ...
help
Toepassing van milieuanalyses via de LCA techniek bij Waternet \ WT-afvalwater [Artikel]
Klaversma, E. \ 2010
Om het milieu mee te kunnen nemen in beslissingen, is Waternet gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van de LCA (Levens Cyclus Analyse)-techniek. Bekeken is wat de techniek inhoudt en wanneer deze toegepast kan worden. Vervolgens is de tech ...
help
Experimenten met water-lucht-stroming in neergaande leidingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Pothof, I.W.M \ Clemens, F.H.L.R. \ 2010
Dit artikel beschrijft de resultaten van zeven verschillende opstellingen voor stroming van water en lucht in neergaande leidingen. Het doel van de metingen was onder andere het bepalen van het vereiste waterdebiet om luchtophoping te voorkomen. Dit ...
help
Foutenboom-analyse voor stedelijke wateroverlast \ WT-afvalwater [Artikel]
veldhuis, J.A.E. Ten \ Clemens, F.H.L.R. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ 2010
Wateroverlast in stedelijk gebied kan worden veroorzaakt door hevige regenval, ondeugdelijke ruimtelijke inrichting of het falen van systeemonderdelen. Weinig studies zijn tot op heden uitgevoerd om de bijdrage van verschillende oorzaken aan de kans ...
help
Afstudeerwerken 2008-2010 \ WT-afvalwater [Artikel]
2010
1. Vergelijking van de resultaten van verschillende berekeningsmethoden voor het bepalen van de frequentie van overstortingen voor rioolstelsels en de frequentie en omvang van water-op-straat (Marianne Kruger-van de Griendt); 2. On the applicability ...
help
Lange luchtbellen in neergaande leidingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Pothof, I. \ Clemens, F. \ 2010
Het gedrag van lange luchtbellen in dalende leidingen is onderzocht. De vier waargenomen stromingsregimes van de water-lucht mengels worden in detail beschreven. De invloed van de leidingdiameter en oppervlaktespanning op de beweging van de luchtbell ...
help
Pilootstudie voor de behandeling van RO-concentraat met elektrolysedialyse \ WT-afvalwater [Artikel]
Ghyselbrecht, K. \ Zhang, Y. \ Pinoy, L. \ Van Der Bruggen, B. \ Meesschaert, B. \ 2011
Om te voldoen aan de toenemende vraag aan water maken bedrijven tegenwoordig gebruik van een quaternaire zuivering: ultrafiltratie (UF) wordt gevolgd door omgekeerde osmose (RO - Reverse Osmosis) om het effluent van een waterzuiveringsinstallatie (RW ...
help
Tertiaire zuivering voor vergaande stikstof \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ 2011
Vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering is sinds de introductie van de Europese Kaderrichtrichtlijn Water een onderwerp dat veel is onderzocht. Verschillende technieken voor de nabehandeling van RWZI-effluent zijn getest, waaronder zandfiltratie, ...
help
Haalbaarheidsstudie gesloten waterkringloop UT Campus Enschede \ WT-afvalwater [Artikel]
Susebeek, J. \ Voskamp, T. \ Helmyr, S. \ Moens, M. \ 2011
Het Facilitair Bedrijf van de Universiteit Twente en waterschap Regge & Dinkel (WRD) hebben gezamelijk een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden en kansen voor sluiting van de waterkringloop op de campus van de Universiteit. Het onderzoe ...
help
Evaluatie van ultrasoontechnologie door 1 jaar praktijkervaring op RWZI Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
Cauwenberghs, J. \ Thoeye, C. \ Weemaes, M. \ Hellinck, N. \ De Gueldre, G. De \ 2011
Extreme schuimvorming bij het vergisten van surplusslib op RWZI Turnhout heeft geleid tot het stilleggen van de vergistingsinstallatie. De aanwezigheid van filamenteuze bacteriën (Microthrix, Nostocoïda) in het te vergistensurplusslib liggen aan de b ...
help
Gedrag van macronutriënten tijdens de zuivering van digestaatwater met behulp van vibrerende membraanfiltratie \ WT-afvalwater [Artikel]
Vaneeckhaute, C. \ Meers, E. \ Michels, E. \ Christiaens, P. \ Tack, F.M.G \ 2011
Tijdens de overgang van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een hernieuwbare economie is het een belangrijke uitdaging geworden om nutriënten uit mest- en digestaatverwerking maximaal te recupereren en te reclycleren. Met membraanfi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.