Login

Hydrotheek

help
Waterhuishouding van Nederland heeft dringend een update nodig : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Beugelink, G. \ 2019
Nederland zucht voor het tweede achtereenvolgende jaar onder de droogte. Hoewel het gemiddelde neerslagtekort nog onder dat van 2018 blijft, lijkt het erop dat 2019 bij de 5% droge jaren komt. Regionaal zijn er grote verschillen te zien. In het midde ...
help
Droogte bedreigt monumenten : Waarom gebouwd erfgoed meer aandacht verdient bij watertekort \ Water governance [Artikel]
Oeffelt, T. van \ Kooiman, S. \ 2019
Klimaatverandering betekent soms wateroverlast, maar ook vaker een watertekort: droogte. Dat leidt tot tal van maatschappelijke effecten, zoals voor landbouw en industrie. Amper of geen aandacht is er echter voor de gevolgen van droogte op ons gebouw ...
help
Grondwater is niet onuitputtelijk! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Voorn, P. \ Geujen, C. \ 2019
Lekker toch zo’n lange warme zomer? Zwembaden worden gevuld, gazons en tuinen besproeid, de plantsoenendienst geeft de bomen en nieuwe aanplant extra water, visvijvers worden bijgevuld, we douchen het stof en zweet van ons lijf, frisdrank, bier en ij ...
help
De governance van de Kaderrichtlijn Water : Regionale verschillen en sturingsopties \ Water governance [Artikel]
Boezeman, D. \ Liefferink, D. \ Wiering, M. \ 2019
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijke Europese milieurichtlijn en hoeksteen van het ecologisch herstel van het water. De richtlijn is en was belangrijk om waterkwaliteit op bestuurlijke agenda’s te plaatsen, heeft tot organisatorische vera ...
help
Assessing the governance arrangement for subsurface rainwater storage \ Water governance [Artikel]
Dorssen, A. van \ Smith, H. \ Frijns, J. \ 2019
The horticulture sector in the Netherlands is a global trendsetter and of fundamental importance to the export position of the Netherlands. Stimulated by changing societal expectations, horticulturalists and policy makers have engaged in improving th ...
help
Proefproject grondwater op peil : natte palen en droge voeten : case study \ Water governance [Artikel]
Coevert, M. \ Bunt, M. \ 2019
In 2014 ontstond in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek een bijzonder bewonersinitiatief, “Goed Gefundeerd!”. Dit initiatief leidde in 2017 tot “Grondwater op Peil”. Een proefproject waarin onderzocht wordt of aanvulling van grondwater een p ...
help
Organisatiescan aanpak klimaatadaptatie regio Vallei en Veluwe : case study \ Water governance [Artikel]
Kool, E. \ Rengers, J. \ Jaarsma, M. \ 2019
Hoe organiseer je je rondom een complex en integraal thema als klimaatadaptatie? Om de krachten, kwetsbaarheden en behoeften rondom de aanpak van klimaatadaptatie in beeld te brengen voerden ruim dertig organisaties in de regio Vallei en Veluwe samen ...
help
Governance bodemdaling: Handelingsperspectieven \ Water governance [Artikel]
Hommes, S. \ Sardjoe, N. \ Voorberg, W. \ Ykema, J. \ Ellen, G.J. \ 2019
Als gevolg van bodemdaling staan diverse maatschappelijke functies onder druk en worden de grenzen van het bodem- en watersysteem bereikt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er hoge kosten met bodemdaling gemoei ...
help
Kaderrichtlijn Water - een dikke onvoldoende : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Schuurmans, W. \ 2019
De afspraak met Europa, vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), is dat de waterkwaliteitsdoelen in 2027 moeten worden gehaald. In maart kopte Trouw dat het Nederlands oppervlaktewater een dikke onvoldoende scoort. Ook vanuit Brussel wor ...
help
Van wetgeving alleen wordt het grondwater niet schoner! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Prins, M. \ Putter, P. de \ 2019
In 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Een majeure wetgevingsoperatie die 26 wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving integreert tot één wet, vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en één ministeriële regeling (Omg ...
help
Landelijke waterverdeling bij watertekort \ Water governance [Artikel]
Vries, H. de \ Waveren, H. van \ 2019
Om verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) tegen te gaan, kan via de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede water worden ingelaten. Dat is goed voor de natuur en de drinkwatervoorziening, maar zo’n maatregel beïnvloedt indirect ook de sche ...
help
Aanpak van droogtestress in Nederland : Op zoek naar de samenhang én de balans \ Water governance [Artikel]
Steentjes, B. \ Hoek, R. van \ 2019
Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen zijn druk met klimaatverandering. Om zicht te krijgen op de zwakke schakels in hun beheergebied op de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming, worden stresstesten opgesteld, risicodialogen gev ...
help
De governance van droogte en watertekort : Drie perspectieven op droogte \ Water governance [Artikel]
Hendriks, A. \ Roovers, G. \ 2019
Deze zomer werden in Europa nationale warmterecords gebroken. In Nederland was het, voor het eerst sinds de temperaturen officieel worden gemeten warmer dan 40 graden Celsius. Het voorjaar begon al warm en bleef uitzonderlijk droog en door het uitbli ...
help
Droogte in de politiek \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ 2019
Vorig jaar was extreem droog, hetgeen de Nederlandse watersector voor de nodige problemen stelde. Dit themanummer is aan de droogte van 2018 gewijd. In deze beschouwing staat de vraag centraal hoe de politiek zich ten aanzien van de droogte en de get ...
help
Interview Hilde Niezen en Dirk-Siert Schoonman \ Water governance [Artikel]
Mekenkamp, J. \ Schouffoer, H. \ 2019
Het jaar 2018 gaat (voorlopig) de geschiedenis in als één van de droogste jaren van de eeuw. Al vanaf het vroege voorjaar bleef het neerslagtekort oplopen bij gebrek aan regen en werden bijna eerdere ‘recordjaren’ van 1976 en 2003 geëvenaard. De droo ...
help
Verspilling : Menno Spaan blogt \ Water governance [Artikel]
Spaan, M. \ 2019
Droogte en verspilling staan in schril contrast tot elkaar. Toch dienen ze elkaar te vinden om tot nieuwe innovaties te komen.
help
Droogte en watertekort : themanummer \ Water governance [Artikel]
Mekenkamp, J. \ Hendriks, A. \ Roovers, G. \ 2019
De aanhoudende droogte en alle initiatieven die werden genomen om droogteschade te voorkomen, zoals het (succesvol) evacueren van beekprikken op de Veluwe, gaf de redactie inspiratie voor dit themanummer.
help
Energie- en waterbesparing: Hoe zit het met de actie-bereidheid van Nederlanders \ Water governance [Artikel]
Brouwer, S. \ Vliet, B. van \ Fujita, Y. \ Grijp, N. van der \ 2019
Luchtvervuiling, natuuraantasting, en vooral klimaatverandering zijn vrijwel dagelijks voorpaginanieuws. Voor de aanpak ervan kijkt de overheid naar bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook burgers. Het afgelopen decennium deden termen als ene ...
help
De droogte van 2018 : Op zoek naar een succesvolle systeemaanpak om te reageren op droogte : case study \ Water governance [Artikel]
Sterk, M. \ Wamelink, W. \ 2019
Decennia lang hebben we ons in Nederland bezig gehouden met waterveiligheid. En de angst voor overstromingen is nog steeds actueel. Wateroverlast komt altijd plotseling en snel en de gevolgen zijn direct voelbaar: een hoogwaterpiek in de rivieren, sp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.