Login

Hydrotheek

help
Bangladesh prepares itself for a climate resilient future \ Water governance [Artikel]
Heer, J. de \ Aartsen, M. \ 2019
Dit artikel beschrijft een praktisch voorbeeld van strategisch management en water governance, toegepast in Bangladesh. Met het opstellen van het Bangladesh Delta Plan 2100 heeft de overheid van Bangladesh laten zien hoe Adaptive Delta Management in ...
help
Rapport Global Commission on Adaptation : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ 2019
Medio september jl. kwam het rapport van de in Rotterdam gevestigde Global Commission on Adaptation (GCoA) naar buiten. Dit rapport met de veelzeggende titel “Adapt now: a global call for leadership on climate resilience” kreeg in de media de nodige ...
help
Blauwe oplossingsruimte haalt Nederland uit de impassie \ Water governance [Artikel]
Graaf, R. de \ Claringbould, M. \ Goetgeluk, R. \ Plank, P. van der \ Quelerij, L. de \ Rijke, J. \ Smits van Oyen, L. van \ Vuijk, R. \ Waals, O. \ 2019
Het ene na het andere ruimtelijke maatschappelijk probleem golft over ons heen in het afgelopen jaar. Een verkeersinfarct op wegen en spoorwegen. Nederland op slot vanwege de stikstof- en PFAS problematiek. Schiphol aan zijn grenzen, en dan ook nog h ...
help
Duurzame ontwikkeling en waterbeheer in het Sourougebied in Mali \ Water governance [Artikel]
Nooteboom, S. \ Duivenbooden, N. van \ 2019
Goed beheer van natuurlijke hulpbronnen, met name land en water, bepaalt migratie en veiligheid in de Sahel (PSI, 2019). Dit geldt ook voor het gebied rond de Sourourivier, die wordt gedeeld door Mali en Burkina Faso (waarbij het water in de regentij ...
help
Adaptieve planning in de praktijk : Strategisch omgaan met de drinkwatervoorziening in Flevoland \ Water governance [Artikel]
Brugge, R. van der \ Griffioen, M. \ Vermooten, S. \ Koers, G. \ 2019
De Beleidsnota Drinkwater (Rijksoverheid, 2014) agendeert het belang van een betrouwbare openbare drinkwatervoorziening voor de langere termijn. In 2017/2018 is daarom door de Provincie Flevoland en drinkwaterbedrijf Vitens een toekomstverkenning uit ...
help
Beter voorbereid de toekomst tegemoet : case study \ Water governance [Artikel]
Meester, N. de \ Kleuver, J.W. de \ 2019
Als de wereld om je heen sneller verandert dan jouw eigen organisatie, kun je ingehaald worden door de realiteit. Neem de uitgevers- of mediabranche. Door de grote groei aan (gratis) online content moesten zij hun organisaties grondig herstructureren ...
help
Delta Planning: welke scenario's heb je nodig? \ Water governance [Artikel]
Aalst, M. van \ 2019
Wereldwijd maken beleidsmakers gebruik van scenario’s ter voorbereiding op een onzekere toekomst. De maatschappelijke context verschilt echter van land tot land, en dat maakt dat er ook behoorlijke aanpassingen nodig zijn in de scenariomethodiek. In ...
help
Water Governance in times of uncertainty : insights for the further development of adaptive delta management \ Water governance [Artikel]
Marchau, V. \ Bloemen, P. \ Walker, W. \ 2019
Water governance is characterized by various uncertainties. Consider for instance climate change. Climate change research is plagued by imperfect and incomplete understanding about the functioning of natural (environmental) phenomena and processes, a ...
help
Foresight in Hindsight: Scenario studies and their long-term benefits for policymaking \ Water governance [Artikel]
Holsteijn, S. van \ 2019
Het gebruik van scenariostudies als methode wordt gerechtvaardigd met aannames over de korte- en lange-termijn voordelen ervan voor het maken van beleid. Echter, de langetermijn voordelen hebben weinig empirische onderbouwing en de bestaande literatu ...
help
Funderingsproblematiek, een 'vergeten rot dossier' \ Water governance [Artikel]
Workum, R. van \ Jong, D. de \ 2019
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat in 2050 onze steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Vaak wordt dit het meest ingrijpende onderdeel genoemd vanwege de omvangrijke ingrepen die de ruimtelijke adaptatie in ...
help
Instortende ecosystemen doen ons niets... goede keuzearchitectuur wel! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Travaille, A. \ 2019
Met enige verwondering kijk ik terug op het boerenprotest en het klimaatprotest in oktober. Het boerenprotest leidde tot een filerecord door duizenden tractoren op autosnelwegen, rode kruizen werden massaal genegeerd, vuurwerk werd afgestoken, het OV ...
help
Waterbedrijven van de toekomst : Een toekomstverkenning van het Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea \ Water governance [Artikel]
Duin, P. van der \ Kooiman, S. \ 2019
Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland werkten in de periode 2018 – 2019 aan een gezamenlijke toekomstverkenning: ‘Waterbedrijven van de toekomst’. Water Governance sprak met Timo van Tilburg (Hoogheemraadschap v ...
help
De toekomst van het stedelijk watersysteem : Opereren in een stad vol transities \ Water governance [Artikel]
Nieuwenhuis, E. \ Cuppen, E. \ Langeveld, J. \ Bruijn, H. de \ 2019
Gedreven door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking en digitalisering zien we in het stedelijk watersysteem steeds vaker oplossingen ‘buiten de buis’. Oplossingen zoals publieke pleinen met een waterbergende functie, polderdaken me ...
help
Omgaan met de toekomst : themanummer \ Water governance [Artikel]
Duin, P. van der \ Pot, W. \ Bruggeman, W. \ 2019
Onze themaredactie verzamelde voor u gedachten, stellingen en onderzoeken over toekomstig waterbeheer. In het openingsartikel ‘Omgaan met de toekomst’ nemen zij u eerst mee in het omgaan met onzekerheid, dat immers inherent is aan denken over de toek ...
help
Vooruitziend gemeentelijk waterbeheer : verklaringen voor de mate van toekomstgerichtheid van gemeentelijke rioleringsplannen \ Water governance [Artikel]
Pot, W. \ 2019
Klimaatverandering, demografische en economische ontwikkelingen, digitalisering: Gemeenten zien zich in toenemende mate geconfronteerd met een scala aan toekomstige ontwikkelingen waarvan per definitief het verloop zeer onzeker is. Toekomstige ontwik ...
help
Omgaan met de toekomst \ Water governance [Artikel]
Pot, W. \ Bruggeman, W. \ Duin, P. van der \ 2019
De toekomst is onzeker, kunnen we ons dus niet beter concentreren op de problemen van vandaag? Aan de andere kant: als we ons nu niet op de toekomst voorbereiden, zitten we morgen met nog grotere problemen. Onzekere lange termijn opgaven vereisen nú ...
help
Betekenisvolle besluitvorming over een onzekere toekomst : waterbeheer in een veranderend klimaat \ Water governance [Artikel]
Dewulf, A. \ 2019
Wat doet klimaatverandering met waterbeheer? De gevolgen nemen vele vormen aan. Het kan bijvoorbeeld gaan over droogte, overstromingen, en/of waterkwaliteitsproblemen. Het voornaamste gevolg van klimaatverandering voor de besluitvorming over waterbeh ...
help
Interview Maarten van der Vlist : Topspecialist adaptief watermanagement Rijkswaterstaat \ Water governance [Artikel]
Pot, W. \ 2019
Op 1 maart 2019 nam Maarten van der Vlist afscheid van Rijkswaterstaat als topspecialist adaptief watermanagement, en ging met deeltijdpensioen. Naast topspecialist is Maarten universitair docent bij Wageningen University, leerstoelgroep landschapsar ...
help
Adaptief omgaan met verandering bij vervangingsinvesteringen : lessen uit de Overijsselse Vechtdelta \ Water governance [Artikel]
Zandvoort, M. \ Vlist, M.J. van der \ 2019
Waterbeheer in Nederland is bijna volledig gereguleerd door middel van infrastructuur. Denk aan stuwen, sluizen, dijken en inlaten. Maar ook aan kades, bruggen en aquaducten, die ervoor zorgen dat water overgestoken of gebruikt kan worden voor scheep ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.