Login

Hydrotheek

help
Steen in de vijver... en niet eens een rimpeling : Nederland in achterhoede met waterkwaliteit \ Water governance [Artikel]
Schwartz, G. \ 2012
De auteur pleit voor een scherpere aanpak van de diffuse bronnen. Het signaal dat Natuur en Milieu met haar ‘Ranking the Stars’ gaf, kan hiervoor nog steeds een stimulans zijn; recente meetgegevens laten immers zien dat het, in ieder geval voor het w ...
help
Post-Deltaprogramma van lange termijn adaptatie terug naar het 'nu' \ Water governance [Artikel]
Bergen, J. van \ Brugge, R. van de \ Ellen, G.-J. \ Heijden, F. van der \ Nijburg, C. \ Wijnties, M. \ 2015
In de vorige editie van het tijdschrift voor Watergovernance gaven Marius Schwartz en Ivette Meijerink aan wat er voor nodig is om de Kustcommunity, het landelijk platform dat dit najaar is opgericht als opvolger van het Deltaprogramma Kust, te laten ...
help
Spraakwater: schuldpositie waterschappen vraagt om actie \ Water governance [Artikel]
Schouffoer, H. \ Cleef, R. van \ 2015
In 2008 werd de wereld geconfronteerd met een bankencrisis en de faalbaarheid van ons financiële systeem. Banken vielen om en enkele Europese staten moesten met grote steunpakketten overeind gehouden worden. Om herhaling te voorkomen werden Europese ...
help
The sustainable development goals and the water sector \ Water governance [Artikel]
Horst, R. ter \ Kerk, A. van der \ 2015
In September 2015, all 193 countries of the United Nations (UN) agreed on a new set of development goals that will follow up on the Millennium Development Goals (MDGs) which end in 2015. Unlike the MDGs, these new Sustainable Development Goals (SDGs) ...
help
The challenges and pitfalls of decentralisation in water resources management \ Water governance [Artikel]
Meijerink, S. \ Huitema, D. \ 2015
Decentralisatie is een belangrijke component van het invloedrijke discours van integraal waterbeheer. De algemene gedachte is dat de vormgeving van het waterbeheer op het niveau van (deel)stroomgebieden goede mogelijkheden biedt om belanghebbenden te ...
help
Role and international experiences of UNESCO-IHE in capacity development \ Water governance [Artikel]
Wehn, U. \ Irvine, K. \ Jaspers, F. \ Douven, W. \ Pathirana, A. \ Ruyter, E. de \ 2015
Water lies at the heart of human development but the global challenges for meeting demands, coupled with increasing urbanisation, land degradation and human population growth, make the challenges of water use in the developing world particularly acut ...
help
Spraakwater: de ambassades: een onmisbare schakel in het internationale waterspeelveld \ Water governance [Artikel]
Oppenraaij, J. van \ 2015
Nederlandse ambassades wereldwijd worden bevraagd over waterproblematiek en dat is niet verwonderlijk, want te veel, te weinig of te vies water is eigenlijk het kernprobleem van duurzame ontwikkeling. Om deze stelling te versterken in het licht van m ...
help
Water en ruimte: het koningskoppel: 12 dilemma's in stedelijk gebied die bestuurlijke keuzes vragen \ Water governance [Artikel]
Kuks, S. \ Voskamp, T. \ 2016
Op 15 december 2015 is het ‘Jaar van de Ruimte’ afgesloten met een Manifest 2040. Water en ruimte worden daarin betiteld als ‘het koningskoppel voor de toekomst’. Op 17 december 2015 volgde de presentatie van het nieuwe Nationale Waterplan dat aanzet ...
help
Omgaan met af te bouwen grondwateronttrekkingen: juridisch of bestuurlijk spoor? \ Water governance [Artikel]
Putter, P. de \ Tuinenburg, A. \ 2016
In de praktijk komt het voor dat grote grondwateronttrekkingen, in de regel van grote industriële bedrijven of waterbedrijven, na jaren of zelfs decennia worden verminderd of geheel beëindigd. Niet zo vreemd, uiteindelijk houdt elke onttrekking een k ...
help
Wateroverlast in Engeland: ook een water governance probleem \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ 2016
De wateroverlast van eind 2015 in verschillende delen van Engeland, of beter gezegd het Verenigd Koninkrijk want ook Schotland, Wales en Noord-Ierland bleven niet gespaard, heeft de roep om Nederlandse waterkennis binnen te halen versterkt. De Britse ...
help
Spraakwater: bundeling kennis nodig voor vervolgstap gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Water governance [Artikel]
Griensven, E. van \ Paulissen, M. \ Kooiman, S. \ Boer, R. \ 2016
Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een waardevol instrument uit de Wet bodembescherming. Inzet ervan is geen doel op zich, maar biedt kansen om bodemverontreiniging op integrale wijze op te pakken, om boven- en ondergrondse opgaven te koppelen en om ...
help
Hoe aan de slag met asset management in stedelijk waterbeheer? : interview met twee ontwikkelaars praktische handreiking \ Water governance [Artikel]
Kunst, K. \ 2016
Verouderde infrastructuur en krimpende budgetten nopen stedelijk waterbeheerders om scherpere en beter onderbouwde keuzes te maken. STOWA en Stichting RIONED zijn ervan overtuigd dat asset management hierbij kan helpen. Samen met adviesbureau CMS ass ...
help
Scriptie: publiek asset management bij waterschappen \ Water governance [Artikel]
Langerak, T. \ 2016
Samenvatting en interview over afstudeerscriptie publiek asset management bij waterschappen. Bij Antea Group is de auteur op zoek gegaan naar de rol die een overheidsorganisatie (het waterschap) middels zijn veelkoppige lijf (financiën, beleid, techn ...
help
Asset management leidt tot betere prestaties tegen lagere kosten \ Water governance [Artikel]
Haitjema, A. \ 2016
Dit artikel beschrijft hoe Rijnland asset management heeft geïmplementeerd en wat het oplevert.
help
Een gezamenlijke taal voor volhoudbaar waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Koskamp, H. \ Berkum, F. van \ 2016
Waterschappen zijn de oudste vorm van democratisch bestuur in Nederland. Ze staan van oudsher voor voldoende water en veiligheid en sinds enkele decennia ook voor schoon water. Waterschappen hebben een specifieke werkwijze, die gekenmerkt wordt door ...
help
Spraakwater: asset management van de ondergrond \ Water governance [Artikel]
Maring, L. \ Blauw, M. \ 2016
De maatschappij gaat ervan uit dat functies in de leefomgeving worden geleverd, zoals het hebben van droge voeten en een schone en gezonde leefomgeving. Hiervoor hebben we in de loop der eeuwen een systeem van uiteenlopende “assets” voor aangelegd en ...
help
Wat kan de watersector leren van de industrie? \ Water governance [Artikel]
Ekkendonk, F. van \ Rosmalen, P. \ 2016
Asset management is al lang geen onbekende term meer, ook niet binnen de watersector. De afgelopen jaren is het uitgebreid onderwerp van gesprek geweest en zijn diverse initiatieven ondernomen om asset management of delen daarvan te implementeren. Aa ...
help
Visitatiecommissie waterketen: stimulans voor samenwerking \ Water governance [Artikel]
Hendriks, A. \ 2016
In 2013 ging de Visitatiecommissie Waterketen (VCW) in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de slag. Het doel hiervan was het beoordelen en het aanjagen van de voortgang van de uitvoering van interbestuurlijke afspraken over meer ...
help
Op weg naar waterveilige vitale infrastructuur \ Water governance [Artikel]
Braak, C. ter \ Eijer, M. \ Roovers, G. \ 2016
Waterveiligheid en vitale infrastructuur – Met het besluit om uitvoering te geven aan het de Deltabeslissingen – en daarmee aan het Deltaprogramma – heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een nieuwe impuls gegeven aan de (inrichting van de) w ...
help
Case study: building river basin institutions in Swaziland \ Water governance [Artikel]
Molen, J. van der \ Mthimkhulu, S. \ 2016
This case study provides a description of a cooperative partnership between Swaziland and the Dutch Water Authorities aimed at the further development of the river basin institutions in Swaziland. Swaziland is a sovereign state in Southern Africa. It ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.