Login

Hydrotheek

help
Evaluatie van diverse (water)(kwaliteits)plannen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gardeniers, J.J.P. \ 1990
Problemen van en oplossingen voor ecologisch waterbeheer, een overzicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
help
Automatisering van het waterbeheer op de Linge \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Geldof, G.D. \ Steketee, C.A. \ 1993
help
Omgaan met water : een tussenstand \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graeff, J.J. de \ 1987
help
"Waterschapspeilingen" : een dijk van een boek \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loor, P.J. de \ 1987
help
Automatisering van de bemaling in de Flevopolders \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lobbrecht, A.H. \ Hartong, H.J.G. \ Landheer, O.P. \ 1990
help
Groot Maas en Waal mist adequate rugdekking bij dijkversterkingen : steeds meer blokkades tijdens voorbereidende werkzaamheden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 1992
help
Geautomatiseerd peilbeheer in oostelijk en zuidelijk Flevoland : een analyse van operationele en beheerstechnische veranderingen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lobbrecht, A.H. \ Verbrugge, P.P. \ 1992
help
De onteigeningspraktijk van Verkeer en Waterstaat \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kakebeen, R. \ 1992
help
Milieuvriendelijke oevers voor Drentse rijkskanalen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rossingh, H. \ 1992
help
Ervaringen met bedrijfskundige informatieplanning : Waterschap De Dommel \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schipper, H. \ Meijer, E.R.H.A. \ 1992
help
De ontwikkeling van het Utrechts waterschapsbestel \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Greive, J.M. \ 1992
help
Kostentoedeling, gemakkelijker dan u denkt \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijkstra, G.J. \ 1992
help
De wet milieubeheer en het water(kwaliteits)beheer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, G.R.M. van \ Havekes, H.J.M. \ 1992
help
Naar een handhaafbaar milieubeleid \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heemst, W.R. van \ 1992
help
Beleidsanalyse van het waterbeheer : uitreiking prijsvraag \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wentholt, L.R. \ 1992
help
Stand van zaken proefprojecten Regionaal Integraal Waterbeheer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ Leenen, J.M.J. \ 1992
help
Dijken blijven belangrijk ondanks stormvloedkering : waterschap Schouwen-Duiveland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 1992
help
Gemeenten, Gelderse Bond en provincie komen met voorstel voor financiering : conclusie na dag over bodemlozingen en overstortproblematiek \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meesters, J. \ Romijn, E. \ 1992
help
De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ontwikkelde : SCARK, een geautomatiseerd systeem voor waterbeheer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoitink, B.P.A. \ 1992
help
De financiele verslaggeving van waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meeusen, S.L. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.