Login

Hydrotheek

help
'Grondwaterstanden : vragen en antwoorden’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2013
Onder deze titel vond op 4 december 2012 een workshop plaats. Op uitnodiging van Alterra wisselden 34 deskundigen met elkaar van gedachten over het meten en interpreteren van grondwaterstanden
help
Open WKO-systemen. C. Hydraulisch gedrag en optimale configuraties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
Aan de hand van een systematische serie modelberekeningen zijn vuistregels afgeleid voor het gedrag van een enkele doublet en van uitgestrekte patronen van bronnen voor open WKO-systemen. Binnen ruime grenzen blijkt het thermische en hydraulische ged ...
help
Rondom MODFLOW (2) : waterbalansen achteraf \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Blonk, A. \ 2008
In de praktijk van het modelleren met MODFLOW komt het regelmatig voor dat een modelleur na een modelberekening constateert dat niet alle modelfluxen zijn bewaard. De modelleur moet dan alle interne MODFLOW vlaggen controleren en zonodig aanzetten wa ...
help
Watermanagement met een Oranje tintje in de 19e eeuw : afleiding van water door onderaardse gangen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, L.W. \ Wesseling, J.G. \ 2008
In dit artikel staat de opkomst en uitbreiding van de drainage met kleibuizen centraal. Dit gebeurde geheel handmatig. Bij de Groninger methode stond men zelf in de sleuf; bij de Zeeuwse methode legde men vanaf maaiveld de buizen. Het waren de provin ...
help
Recycling van lokale verdamping in Europa \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bisselink, B. \ 2008
Toelichtend artikel op het promotieonderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het project "Developing adaptive capacity to extreme events in the Rhine basin (ACER). Een belangrijke vraag in het project is hoe te anticiperen op toekomstige klimaatveranderi ...
help
NHV nieuw elan : tussenstand en een stap voorwaarts \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2008
Uitgebreide inventarisatie van de positie van de hydrologie in Nederland: beleid, onderzoek en samenwerking. Waar vroeger CHO-TNO een dominante rol had, en de invloed van ministeries zich verplaatste van Verkeer en Waterstaat naar LNV (mede door de w ...
help
De natte-plekken kaarten van Von Frijtag-Drabbe, het vervolg \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Massop, H.T.L. \ Straathof, N.G.J. \ 2008
Digitale scans zijn inmiddels beschikbaar van de kaarten van Von Frijtag Drabbe. Deze kaarten kwamen ter sprake bij het COLN onderzoek van Nederland. Nieuwe stap is, dat er verdere informatie vergaard is over de achtergronden van de 1:50.000 kaarten ...
help
Richtlijnen, normen en wetten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wolfs, H. \ 2009
Door de hydrologische kennis in formules te 'vangen' is het mogelijk geworden de kennis op een eenvoudige wijze door te geven. Ingewikkelde problemen worden aangepakt. De formules worden creatief, maar regelmatig zonder inzicht, toegepast en als, eve ...
help
Effecten van landgebruiksveranderingen op gemiddelde en extreme afvoer in het Rijnstroomgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hurkmans, R.T.W.L. \ Terink, W. \ Uijlenhoet, R. \ Moors, E.J. \ Troch, P.A.A. \ Verburg, P.H. \ 2009
Recentelijk heeft veel onderzoek plaatsgevonden om de invloed van klimaatverandering te kwantificeren. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld kan er op basis van gemeten data een extreme-waardenverdeling worden geëxtrapoleerd. Een d ...
help
Opinie: digitale geohydrologische informatie via DinoLoket, bruikbaar of liever terug naar de oude grondwaterkaarten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2009
Grondwaterhydrologen blijken in toenemende mate gebruik te maken van de op REGIS gebaseerde digitale grondwaterkaarten van TNO die tegenwoordig gratis zijn ter aadplegen via Dinoloket. Er blijkt naast gebruikersgemak ook een gevaar te schuilen in dez ...
help
Boekrecensie: "Van regen tot Maas: grensoverschrijdend waterbeheer in droge en natte tijden" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
2009
Zoals blijkt uit het overzicht van de hoofdstukken geeft het boek van Marcel de Wit (2008) een uitgebreid overzicht van zowel de geschiedenis, het beheer van de rivier, de hydrologie, de geologie als de toekomst van de Maas.
help
Een nieuwe NHV : waarom en wat [redactie Stromingen, bestuur NHV] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2007
Steeds vaker worden de signalen gehoord, dat inhoudelijke mensen schaars worden. Terwijl het aantal mensen dat er over praat toeneemt, neemt het aantal mensen dat aan hydrologie kan rekenen af. De Nederlandse Hydrologische Vereniging vraagt zich af, ...
help
Bergen met onzekerheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Stijnen, J.W. \ 2007
Eén van de grote uitdagingen in het Nederlands waterbeleid is hoe kan worden omgegaan met een teveel aan water in ons land. Dit geldt bijvoorbeeld voor extreem hoge rivierafvoeren vanuit Duitsland en België. Een mogelijke maatregel om die overstromin ...
help
Maatregelen om over te piekeren : effecten van vernatten op afvoerverloop in beken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Graaff, B. de \ Brink, M. van den \ 2007
Onderzoek naar de effecten van een tweetal verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op de afvoer uit een stroomgebied. Men kwam tot het inzicht dat de maatregelen de afvoeren van hoog (bij wateroverlast) naar laag (bij extreme droogte) eerst laten toenemen ...
help
IJken met de representatiemethode \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ 2007
Bij het opstellen van een ruimtelijk grondwatermodel wordt elke geohydroloog vroeg of laat voor de opgave gesteld het model te ijken met waarnemingen. Bij gebruik van klassieke ijkmethodes wordt het aantal te schatten parameters meestal beperkt door ...
help
Onzekerheid in de hydrologie : hoe nu verder? [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Heijkers, W.J.M. \ 2007
Na een geslaagde waterschapshydrologendag (meer dan 50 deelnemers) leek het een aantal deelnemers noodzakelijk een volgende stap te zetten. Kennis over onzekerheid is wel aanwezig, maar wat moeten en willen we hier nu mee als hydrologen. En met welke ...
help
Opheffen van onderbemalingen : het kind met het badwater weggooien? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2007
In een eerder artikel in H2O is betoogd dat drainage een maatregel kan zijn om verdroging te bestrijden en piekafvoeren te reduceren. Voor de meeste waterbeheerders is dat een verrassende conclusie, omdat aanleg van drainage juist wordt gezien als ee ...
help
Soil and water contamination [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2007
Bespreking van de uitgave "Soil and water contamination from molecular to catchment scale" (m. van der Perk; Taylor, 2006). Het boek is geschreven als studieboek voor Universiteit Utrecht. "Er is geen onderwerp te verzinnen, wat de auteur over het ho ...
help
Zondagmiddagmijmeringen : grondwater moet je ruim(telijk) zien \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 2007
Toelichting op verschijnselen in het grondwater, namelijk de variatie in stijghoogte van de grondwaterstand bij pakketten erboven of eronder. Feitelijk een reactie op twee bijdragen van resp. Kees Maas en Perry van der Louw / Roelof Stuurman
help
Recente activiteiten IAHS en de Nederlandse inbreng [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H. \ Boswinkel, J.A. \ 2007
IAHS richt zich op het promoten van onderzoek en toepassing van de hydrologie en water resources ten behoeve van mens en milieu, is toegankelijk voor elke professioneel geïnteresseerde (lidmaatschap zonder kosten) en heeft wereldwijd meer dan 3700 le ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.