Login

Hydrotheek

help
Waternetwerk - secties [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Fierant, T. \ 2009
Waternetwerk is hét netwerk op het gebied van drinkwater en waterbeheer. Een platform, waarop collega's uit alle hoeken van de waterwereld elkaar kunnen treffen voor kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen of gewoon een informeel gesprek over wa ...
help
Eendenkroos wordt krachtvoer [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sierat, R. \ 2009
Op 2 april gaf minister Verburg (LNV) in Bunschoten de eerste eendenkroosbrokken aan koeien. Waterschap Vallei & Eem was betrokken bij de productie. Minister Verburg sprak in haar toelichting de hoop uit dat meer van dit soort 'cradle to cradle' prod ...
help
Warmte-opslag in Varsseveld [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Aan de beek in Varsseveld liggen nog de restanten van de eerste generatie waterzuivering uit 1939, nu in privébezit. Een paar oude onderdelen zijn nog redelijk intact; de (koude) gistingstank, een betonnen bak van 160 m3, deels in de grond, deels erb ...
help
Reinigingsapparaat op indikband [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Op de rwzi’s wordt sinds jaar en dag actiefslib mee vergist met het doel de hoeveelheid te verkleinen, er energie uit te winnen en om de ontwaterbaarheid te verbeteren. Voordat het spuislib in de gisting wordt gepompt moet het worden ingedikt. Dat ge ...
help
De oorsprong van zuiver water [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Aken, M. van \ Ebbing, T. \ 2009
Een senior adviseur van Vitens Watertechnologie en een senior technisch specialist van Productie Watervoorziening Gelderland vestigen de aandacht op de activiteiten van Vitens bij de drinkwatervoorziening en -kwaliteit
help
Onderhoud warmte-kracht koppelingen [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geerdink, G.J. \ 2009
Waterschap Vallei & Eem beheert een 8-tal rioolwaterzuiveringen waarvan er 6 uitgerust zijn met een gasmotor/generator combinatie (WKK installatie of warmte-kracht koppeling). In het verleden werden deze installaties veelal door eigen personeel onder ...
help
Over cultuur en nieuwe bezems [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Beschouwing van een waterschapsfusie. Opgemerkt wordt dat de oorzaak van mislukte ontwikkelingen bij gefuseerde schappen vaak gezocht moet worden in het onvoldoende rekening houden met de bestaande bedrijfsculturen
help
De nieuwe Arbo-wet en de praktijk [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Liende, H. van der \ 2009
Een medewerker van waterschap Veluwe vraagt zich af in hoeverre de nieuwe Arbo-wet in de praktijk zal voldoen vergeleken bij de oude wet
help
Milieu niet altijd gebaat bij afkoppelen regenwater [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2009
Op grote schaal wordt in Nederland regenwater afgekoppeld. Het hoeft dan niet meer naar de rioolwaterzuiverings-installatie. De vraag is of dat water altijd wel schoon genoeg is om het op oppervlaktewater te lozen. Onderzoek in het Noord-Hollandse Wi ...
help
HyProform® op rwzi Wervershoof: simpele desinfectie, zonder restjes! [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gaastra, S. \ Kaper, C. \ Kieftenburg, J. \ 2009
De rwzi Wervershoof is één van de 19 rwzi’s die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert om bijna alle afvalwater in Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, tot een goede kwaliteit te behandelen. Op Wervershoof, met momenteel een capacitei ...
help
Voor het eerst in Noord-Nederland: baggeropslag in geo-tubes [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Loof, B. \ 2009
In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest is gestart met het baggeren van het Hunsingokanaal. Het gaat daarbij om het gedeelte van Zoutkamp tot Leens. Bij de opslag van een deel van de bagger is voor het eerst in Noord-Nederland gebruik gemaakt ...
help
Een dagje op pad: de schouw bij waterschap Aa en Maas [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
De redactie van 'Neerslag' werd uitgenodigd om een dagje mee te lopen met de schouw bij waterschap Aa en Maaas, het meest oostelijke waterschap in Noord-Brabant
help
Op de website van de NVA: afvalwaterzuivering in Nederland van 1900-1954 [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]Complete rapport Afvalwaterzuivering in Nederland: van beerput tot oxidatiesloot
Lohuizen, K. van \ 2009
Het is allemaal verleden tijd en praktisch alles wat u kunt lezen is al eens opgeschreven. Het was echter verspreid in allerlei 20e-eeuws boeken, tijdschriften en rapporten en bovendien verstopt in over het land verspreide archieven en bibliotheken. ...
help
Een dagje op pad met een drinkwaterman : PWN. Puur water en natuur [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2009
Een dagje op pad met Gerard Admiraal, bedrijfsvoerder van het PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland
help
De Krim leert van waterrijk Nederland : samenwerking Nederland-Oekraïne levert concrete resultaten op [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Cooten, A. van \ 2009
De opening van een speciaal informatiecentrum voor watergebruikers, de opzet van een rioleringsplan voor een middelgrote stad en decentralisatie van de vergunningverlenging voor afnemers van water: dat zijn enkele concrete resultaten van de samenwerk ...
help
Slib kan barsten! : STOWA-onderzoek naar de effecten van slibdesintegratie op praktijkschaal [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Uijterlinde, C. \ 2009
De kosten voor slibverwerking vormen een aanzienlijk deel van de kosten voor het zuiveringsbeheer. Dit pleit ervoor om de mogelijkheden, die er zijn om de slibverwerkingskosten te beperken, zo goed mogelijk te benutten. Een technologische ontwikkelin ...
help
Vispassage Groot Salland : 'Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij er wel wat van' [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schutte, F. \ Dijk, G.J. van \ 2009
"Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij wel wat", waren de woorden van Freddie Schutte, opzichter waterbeheer district 1 bij het waterschap Groot Salland. Door het bekende principe van een 'De Wit passage' te integreren in een stuw ontstond een e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.