Login

Hydrotheek

help
Rivieren als ecologische netwerken \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jongman, R.H.G. \ De Blust, G. \ 2019
Rivieren zijn de natuurlijke verbindingen in het landschap. Ecologisch gezien zijn ze belangrijk als leefgebied en migratiecorridor voor vissen, zoogdieren en vogels en als transportroute van voedingsstoffen en planten(delen). Beek- en riviersystemen ...
help
Co-creatieve rivierlandschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smits, A.J.M. \ Straatsma, M.W. \ Fliervoet, J.M. \ 2019
Scheepvaart, landbouw, zand- en kleiwinning hebben, naast hoogwaterveiligheid, eeuwenlang de inrichting en het beheer van het rivierengebied bepaald. In de jaren tachtig van de vorige eeuw (her)ontdekte men het natuurpotentieel van het rivierengebied ...
help
Klimaatadaptatie in het rivierengebied : Een geo-ecologisch perspectief \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Klijn, F. \ Asselman, N.E.M. \ Hegnauer, M. \ Mosselman, E. \ Sperna Weiland, F. \ 2019
Door klimaatverandering verandert het afvoerregime van onze grote rivieren. Hoogwaters worden hoger en frequenter, laagwaters lager en langduriger. Hoe we daarop reageren hangt af van hoe we klimaatverandering zien: als opgave, of als kans om onvolko ...
help
Poorten naar de zee: open, toe en op een kier : Voorzichtige revalidatie voor onze estuaria? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Van den Bergh, E. \ Jong, D. de \ 2019
Waar getij- en rivierdynamiek elkaar ontmoeten wordt het estuariene landschap geboetseerd. In Nederland en Vlaanderen boetseert de mens sinds mensengeheugenis mee, we weten zelfs niet hoe dit landschap eruit zou zien zonder onze tussenkomst. In de tw ...
help
Op Pad met … Gerard Litjens in Munnikenland : De Waaluiterwaarden dreigen te verdrogen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dekker, J. \ Jongman, R. \ 2019
Gerard Litjens is enthousiast over de kwaliteit van de natuurontwikkeling langs de Waal, resultaat van onder meer Ruimte voor de Rivier-projecten. Hij maakt zich echter grote zorgen over de erosie van de rivierbodem, waardoor de uiterwaarden dreigen ...
help
Ruimte voor de grote rivieren en ecologische herstelprogramma's : Hoe staat het er twintig jaar later voor? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Van Looy, K. \ Liefveld, W.M. \ Kurstjens, G. \ Hugtenburg, J. \ 2019
Het uitgevoerde natuurherstel langs Maas en Rijntakken heeft ertoe geleid dat de belangrijkste doelsoorten uit veel soortgroepen terugkeren, zoals stroomdalplanten, libellen, sprinkhanen, prikken, stroommossels, mét daarbij de kritische soorten van d ...
help
Herstel van longitudinale connectiviteit in stroomgebieden : Samenwerking met vrije vismigratie als leidraad \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Coeck, J. \ Schollema, P.P. \ Martens, K. \ Brevé, N.W.P. \ 2019
De internationale stroomgebieden van Rijn, Eems, Maas, Schelde en IJzer zijn volgebouwd met tienduizenden stuwen, sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales. Deze kunstwerken zijn belangrijk voor scheepvaart, hoogwaterveiligheid, landbouw en energiepro ...
help
De haarvaten van het ecologisch riviernetwerk: Consequenties van fragmentatie en het belang van landbruggen en oeverzones \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Buijse, A.D. \ Verdonschot, R.C.M. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2019
Fragmentatie heeft invloed op de habitatkwaliteit. Ecologische verbetering van beken en rivieren is daarom ook afhankelijk van het omringende land: natuurlijke oeverzones bieden schaduw en structuur en landbruggen verbinden bovenlopen. Een herwaarder ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.